.

Масонството е едно от най-старите светски общества в света. Привлякло и привличащо в своите редове, свързало в братска верига милиони свободни и с добро име мъже, то е оказало огромно ползотворно влияние върху развитието на цивилизацията и обществения прогрес през последните 300 и повече години. Масонството е братство на хора, изповядващи единни морални и етични ценности. Масонският орден не е заместител на религията. Вратите на масонския храм са отворени за мъже с доказани качества, стремящи се към самоусъвършенстване, към морално и нравствено израстване без оглед на тяхната религия, политически убеждения и расова принадлежност.

Франкмасонството е философска, образователна, филантропска и посветителска институция. Възможността за посвещение се гради върху обучението на братята в степенна система за усъвършенстване на човешката личност чрез метода на „символизма“. Масоните предават познанията и осигуряват приемственост в обучението като използват символите по алегоричен начин.. научете повече

Великият майстор на ОВЛБ

НУ брат Николай Божилов бе преизбран за Велик майстор на Обединената Велика ложа на България.

На проведеното на 12 май 2023 г. Редовно годишно отчетно-изборно събрание на ОВЛБ, досегашният Велик майстор  НУ брат Николай Божилов бе преизбран с голямо мнозинство да ръководи Великата ложа и през следващия  нов тригодишен мандат!

 

 

Избрани публикации

 

към начало