.

Масонството е едно от най-старите светски общества в света. Привлякло и привличащо в своите редове, свързало в братска верига милиони свободни и с добро име мъже, то е оказало огромно ползотворно влияние върху развитието на цивилизацията и обществения прогрес през последните 300 и повече години. Масонството е братство на хора, изповядващи единни морални и етични ценности. Масонският орден не е заместител на религията. Вратите на масонския храм са отворени за мъже с доказани качества, стремящи се към самоусъвършенстване, към морално и нравствено израстване без оглед на тяхната религия, политически убеждения и расова принадлежност.

Франкмасонството е философска, образователна, филантропска и посветителска институция. Възможността за посвещение се гради върху обучението на братята в степенна система за усъвършенстване на човешката личност чрез метода на „символизма“. Масоните предават познанията и осигуряват приемственост в обучението като използват символите по алегоричен начин.. научете повече

Великият майстор на ОВЛБ

Създадохме “братска верига” – всеки масон има достъп

  • Не се месим в политиката, избягваме всичко, което разделя и противопоставя хората, казва още великият майстор на Обединената велика ложа на България
  • Дарихме над 170 000 лв. за медицински апарат и ваксинационен автобус
  • Сключихме споразумение за сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане
  • За трите години на миналия ми мандат извършихме невиждан скок – отворихме се към хората

Интервю за „24 часа“

 

Избрани публикации

 

към начало