.

Масонството е едно от най-старите светски общества в света. Привлякло и привличащо в своите редове, свързало в братска верига милиони свободни и с добро име мъже, то е оказало огромно ползотворно влияние върху развитието на цивилизацията и обществения прогрес през последните 300 и повече години. Масонството е братство на хора, изповядващи единни морални и етични ценности. Масонският орден не е заместител на религията. Вратите на масонския храм са отворени за мъже с доказани качества, стремящи се към самоусъвършенстване, към морално и нравствено израстване без оглед на тяхната религия, политически убеждения и расова принадлежност.

Франкмасонството е философска, образователна, филантропска и посветителска институция. Възможността за посвещение се гради върху обучението на братята в степенна система за усъвършенстване на човешката личност чрез метода на „символизма“. Масоните предават познанията и осигуряват приемственост в обучението като използват символите по алегоричен начин.. научете повече

Великият майстор на ОВЛБ

НУ брат Николай Божилов

Обединената Велика ложа на България и  Агенцията за социално подпомагане  подписаха споразумение за сътрудничество

„Отчитайки сериозността на промяната в световен мащаб на всички дейности в икономическия, политическия, интелектуалния и духовен живот на хората, не може да подминем и неминуемите промени, които възникнаха, и ще продължат да ни съпътстват в нашия живот и дейност на свободни хора, членове на един от най-старите ордени и общества на света. Непрекъснатата промяна във връзка с този глобален проблем ни поставя в ситуация да отреагираме адекватно и навременно, като активизираме нашата благотворителна и милосърдна дейност, подпомагайки хората в беда. Нашите принципи, цели и идеи за съпричастност, са помощ и подкрепа към нуждаещи се. Ние винаги сме подкрепяли държавата и държавните институции. И в тази връзка днес стартираме съвместното си сътрудничество с АСП чрез национална кампания, която носи посланието „С грижа за всеки“.

Избрани публикации

 

към начало