.

Създадохме „братска верига” – всеки масон има достъп

 

 Николай Божилов, Велик майстор на ОВЛБ,  пред „24 часа“

 

Интервю на Лили Първанова

 

 

  • Не се месим в политиката, избягваме всичко, което разделя и противопоставя хората, казва още великият майстор на Обединената велика ложа на България
  • Дарихме над 170 000 лв. за медицински апарат и ваксинационен автобус
  • Сключихме споразумение за сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане
  • За трите години на миналия ми мандат извършихме невиждан скок – отворихме се към хората

 

– Честито преизбиране на поста Велик майстор на ОВЛБ. Спечелихте с 96 гласа “за” от 127 имащи право на гласуване. За втори път печелите доверието на членовете на общността за нов тригодишен мандат. Как си обяснявате този факт?

– Спечелването на избора за Велик майстор с толкова голямо мнозинство, при конкуренция с още трима кандидати, е без прецедент в 30-годишната история на Обединената велика ложа на България. От над 300 години насам световното масонство се е утвърдило като организация на свободни мъже, които се ползват с добро име сред обществото. Братството на свободните зидари, както сме още известни и преди, и днес, привлича в редиците си значителна част от интелектуалния елит на всяка нация. Преобладаващата част от членовете на Обединената велика ложа на България и особено сред майсторите на ложи са личности с авторитет и влияние в обществения живот. Немалка част от братята ни умеят да мислят държавнически. А такива хора обичайно, вземат добре премислени решения с оглед на днешния и утрешния ден на Обединената велика ложа на България.

Ето защо изключително силната, ярко изразена подкрепа, която ми бе оказана, има още по-висока стойност. Майсторите на ложи ми повериха повторно ръководството на Обединената велика ложа за следващите три години. Това е недвусмислена и висока оценка за постигнатото през първия управленски мандат, но и тежка отговорност, която напълно осъзнавам и поемам.

 

– Застанахте на върха на Обединената велика ложа на България като Велик майстор в труден период за света – коронавирусната пандемия, която бе в апогея си. Какво свършихте през изминалия мандат и какво не успяхте да направите?

– Животът и дейността на Обединената велика ложа на България, на членуващите в нея 131 ложи, дори и само за тригодишен период е необхватна тема за едно интервю.

Като илюстрация ще посоча, че в поредното издание на историята на Великата ложа – „30 години Обединена велика ложа на България“ с обем от 336 стр., около една четвърт  е посветена на периода, през който имах честта да я ръководя. Затова ще фокусирам отговора си върху първата част на въпроса ви.

Пандемията COVID-19 постави, бих казал – неочаквано, както цялата ни държава, така и българското масонство в непозната за всички ни изключително тежка обстановка. Под заплаха бе поставено здравето и животът на много хора, за съжаление, всеки от нас загуби и немалко близки.

Поех ръководството на ОВЛБ скоро след началото на епидемията, в една краткотрайна пролука в наложените в страната ограничения, позволила провеждане на Общото отчетно-изборно събрание. Затова не би било пресилено да кажа, че през голяма част от изминалите три години вниманието, усилията и вземаните мерки бяха доминирани от разбирането за огромната ни отговорност да не се допусне организираната дейност в братството да стане причина за разпространяване на заразата COVID-19 сред братята.

Наред с това ние извършихме невиждана досега по мащабите си дейност за оказване на подкрепа с медицинска и друга помощ на семействата на пострадали или починали братя.

Активизирахме създадената през 2018 г. масонска “Виртуална болница” – своеобразна платформа за братска взаимопомощ, чрез която наши братя медици да оказват съдействие на заболели братя и техни близки.

 Нещо повече, дейността ни за преодоляване на последиците от пандемията се разпростря значително по-мащабно извън масонското ни братство – в подкрепа на хората в беда и в неравностойно положение, в значителна подкрепа на медицински заведения с апаратура, консумативи и т.н. Многобройни са дарителските инициативи и прояви на отделни братя и ложи. И най-вече, извършени чрез нашата фондация “Благотворителност и милосърдие”. Така например по-малко от месец след като поех майсторския чук на Великата ложа, ОВЛБ сключи споразумение за сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане (АСП). С това първо по рода си споразумение с държавна институция ние поставихме началото на по-тясно взаимодействие в интерес на обществото. Това бе и първата значителна стъпка в стремежа ни за по-широко отваряне на българското масонство към обществото и неговото реално подпомагане. В случая, конкретно в областта на здравеопазването, а в по-далечна перспектива – за решаване на жизненоважни за нацията ни социални, здравни, образователни, младежки, културни и други дейности, засягащи духовното развитие в родината ни. Чрез споразумението за сътрудничество с АСП поставихме началото на националната кампания “С грижа за всеки”. Тя се развиваше във времето с оглед на здравната обстановката в страната и необходимостта от подпомагане на хората, изпаднали в беда.

Само за около две години фондацията “Благотворителност и милосърдие” успя да събере и дари в апаратура и пари над 170 000 лв. Няколко примера: на Столичната регионална здравна инспекция дарихме “Мобилен ваксинационен център”, автобус, специално оборудван за извършване на ваксинация и необходимия за това предварителен здравен преглед, на Районния център за трансфузионна хематология в Плевен дарихме многокомпонентна система за събиране на кръвни съставки и т.н.

С две думи – в условията на кризисна обстановка в страната братята от ОВЛБ доказаха, че са не само градивна част от обществото, но и милеят за родината си, оказват необходимата подкрепа.

Участието и приносът ни за преодоляване на последиците от пандемията за сетен път доказаха на дело и единия от трите благородни принципа на масонството. А той гласи: “Спомоществователство. Масоните се приучават да проявяват благотворителност и разбиране за нуждите не само на своите братя, но и на обществото като цяло, чрез лично участие и дарения”.

 

– Какво бе първото ви обръщение към братята, след като ви преизбраха? 

– Първите ми думи бяха израз на благодарност за изключително категоричната подкрепа, която е израз както на персонална оценка, така и на постигнатото. Подчертах, че постиженията ни са колективно дело, защото сам човек не може да се справи с ръководството на над хиляди братя, привлечени и сплотявани единствено от духовни стремления и високоморални подбуди за членство в организация, в която липсват познатите в живота материали и други зависимости.

Изразих благодарността си за оказаното ми доверие, което приемам като единна подкрепа в общата ни работа за укрепване на братската верига. Мощен стимул да продължим работата си за по-нататъшно засилване на привлекателността на масонството и приноса му както за личностното усъвършенстване, така и за духовното израстване на обществото ни.

 

– А каква е посоката, в която ще водите в следващите три години? 

– Както вече стана дума, посоката се постарах да задам през първия си управленски мандат. Започнати и развивани бяха редица дейности. За пример – една от тях е широкообхватната инициатива “Знанието е сила”, която цели по-нататъшното духовно израстване на българското масонство чрез висока специфична образованост. Тя цели да се подобри синхронът между установените през годините информационни и образователни средства в братството, както и създаване на нови. Съществен елемент от тази инициатива е проектът “Дигитална братска верига на ОВЛБ”. Чрез нея обединяваме всички досега съществуващи вътрешномасонски източници на информация и образователно четиво, улесняваме и гарантираме възможността за достъп на всеки един брат до този информационен масив. Поредната стъпка в реализацията на този проект бе създадената дигитална масонска интернет платформа “ОВЛБ онлайн”, която е без аналог сред регулярните велики ложи в Европа.

Положихме не само началото, но и стабилни основи на тази широкообхватна образователно-информационна система, която предстои да обогатяваме с качествено съдържание. Макар и съхранило столетни традиции, нашето братство, част от обществото ни, също търпи своето развитие, включително чрез умело използване на дигиталните технологии за благородни цели.

 

 – Изминалият ви мандат тръгна с обещанието, че ще се отворите изцяло за обществото и като принципи, цели и идеи? Успяхте ли да сте по-активни в социален план?

– За трите години на миналия ми мандат извършихме невиждан скок – отворихме се към хората, защото не сме “тайна” организация.

За част от активностите и постиженията ни в социален и образователен план вече споменах нееднократно. Като цяло масонството по принцип се стреми да спомага за изграждане на образовано, мислещо и национално отговорно гражданско общество, необходимо за всяка просперираща демокрация. Това се отнася и за ОВЛБ, която е единствено признатата от световното масонство българска Велика ложа. За да ни разбира обществото, по-напред трябва да ни познава. Да познава масонството въобще, така и българското масонство. А то, погледнато по-общо, има своята над 140-годишна история, привличало и привличащо в редиците си немалка част от българската интелигенция.

Наред с многобройните ни прояви на благотворителност и милосърдие, за които стана дума, широко отворен прозорец на познание за историята и същността, за моралните принципи на масонството и друго стойностно четиво е нашият официален сайт.

 

– Напоследък се говори много за президентска република. Коя е най-добрата форма на управление за България според вас?

– В качеството ми на масон и Велик майстор на ОВЛБ ще отговоря на въпроса ви по принцип. Основен и непоклатим принцип, който масонството следва през своята над 300-годишна история, е ненамесата в политиката. Той е заложен още в първата от “Конституцията на свободните зидари”, написана от Джеймс Андерсън през 1723 г.  В приетите през 1929 г. от Обединената велика ложа на Англия “Основни принципи за признание на велика ложа” е записано “Обсъждането на религия и политика в ложите е строго забранено”. Масонството се стреми да търси това, което обединява хората, помага им да живеят в разбирателство и хармония. Ето защо то избягва това, което ги разделя и противопоставя.

 

CV

Адвокат и доктор по право

На своето годишно общо събрание Обединената велика ложа на България го преизбра за Велик майстор

В периода 1996 -1998 г. е бил старши юрисконсулт в териториалната данъчна дирекция – София. Член е на екип към Министерството на финансите за изготвяне на промени в Закона за събиране на държавните вземания.

От 1998 г. до 2000 г. е главен юрисконсулт на голяма банка, а през 2000 г. основава адвокатско дружество с предмет на дейност данъчно право, вещно право, облигационно право и др.

В периода 2014 г. – 2015 г. е съветник на министъра на отбраната.

Бил е асистент на Великия майстор на Обединената велика ложа на България в периода 2018-2020 г.

 

към начало