.

Международният орден Rainbow girls (Момичета на дъгата) вече е и в България

 

Благодарение на подкрепата на Най-уважаемия Велик майстор бр. Николай Божилов, Върховният съвет на Международния орден „Rainbow Girls“ в Оклахома, изпрати официалното си съгласие за основаване на първата Асамблея на Ордена в България.

В Ордена могат да членуват момичета на възраст между 10 и 20 години, които да се присъединят към „Rainbow Girls“, а в последствие да участват в основаването и конституирането на първата Асамблея на Ордена в България. Предвижда се към края на месец януари 2024 г. да бъде проведена първа официална среща с младите кандидатки, техните родители и съветници.

За участието в Ордена се изисква пълната подкрепа и одобрение на родителите.

 * * *

Мисията на международният орден Rainbow girls (Момичета на дъгата) е да подготвя момичетата за отговорна и целенасочена зряла възраст чрез развитие на характера и лидерските качества, безкористното служене и висшите идеали в живота, като ги насърчава да работят в екип и ги възпитава в морални ценности и общуване.

Орденът Rainbow girls е създаден през 1922 г. за млади жени, чиито бащи са били членове на масонска ложа, и за техните приятелки. Членството започва с церемония по посвещаване. Въпреки че организацията е основана от християнски пастор на име У. Марк Сексън, днес ръководителите на ордена уважават и приветстват момичета изповядващи различните вероизповедания, като основният фокус е по-скоро върху духовните принципи да бъдеш добър и грижовен човек. Въпреки че практиките и програмите на Rainbow girls продължават да се развиват, основните учения за вяра, надежда и благотворителност остават крайъгълен камък на тази динамична младежка група за момичета. От ноември 1951 г. световната централа на Международния орден се намира в Макалестър, Оклахома.

В ордена се приемат момичета на възраст между 11 и 20 години независимо от тяхната раса, вероизповедание, цвят на кожата или национален произход. Когато една млада дама се присъедини, родителите могат да бъдат сигурни, че ценностите, насърчавани от Rainbow, са положителни. Уроците насърчават членовете да бъдат силни по дух и добри по сърце, да уважават природата и цялото човечество.

Момичетата в Rainbow, участвайки в забавни събития и дейности, поддържайки контакти с нови приятели и пътувайки до различни градове и държави, се радват и се вълнуват от това, което може да постигат заедно в полза на общото им занимание.

Обичат предизвикателствата – от доброволческа дейност за различни благотворителни каузи, през работа за подобряване на говорене пред публика, до овладяване на уроците по Rainbow, членовете се справят с много предизвикателства, но накрая продължават пътя си с чувство на гордост от постигнатото.

Независимо дали момичетата мечтаят да станат успешни лекари, талантливи музиканти или любящи майки, те се научават, че могат да постигнат много неща, както и че могат да променят много. Rainbow се стреми чрез обучение да насърчи момичетата, към това, в което тяхната индивидуалнст ще заблести най-ярко. Чрез предоставяне на безопасна, забавна и грижовна среда, в която, по-големите и по-отговорни момичета могат да общуват и да подкрепят по-малките с участие на семейството.

Също така членовете се научават да запаметяват съдържателни лекции и да ги подготвят за изказвания пред аудитория. Често срещите завършват с презентация или забавление.

Израстването може да бъде трудно за младите момичета. Между напрежението да се впишеш в обществото, да се справяш добре в училище и да бъдеш добра дъщеря, е лесно за младото съзнание да обърка няколкото приоритета. Момичетата могат да се изгубят и да забравят, че важните неща в живота не могат да се намерят в магазина, фризьорския салон или в списъка на най-популярните в училище.

В основата на всеки урок стоят 3 основни напътствия: Вяра, Надежда и Милосърдие

Ярките цветове на дъгата отразяват това, което членовете научават.

Заедно със съветниците момичетата работят по различни проекти през годината. Ордена се управлява от Консултативен съвет от седем до петнадесет възрастни, състоящ се от майстори масони, и членове на семействата на активни членове.

Официалните срещи и откритите церемонии на Rainbow са описани в книга, (Ритуал). Когато даден член заема длъжност, той научава лекцията на своята длъжност от тази книга. Чрез представянето на заучена лекция момичетата от Rainbow се учат на публично говорене и лидерство.

Днес в света има повече от 850 асамблеи, които провеждат срещи веднъж на два месеца. По този начин членовете научават стандартния протокол на заседанията и процедурата на заниманията. Възрастните винаги присъстват, за да осигурят подкрепа, насоки и да помогнат за тълкуването на правилата.

Международният орден Rainbow вярва, че помагайки на другите, ние помагаме на себе си. Ползите, които едно младо момиче може да извлече от извършването на добрини, са безкрайни – гордост от доброволчеството в проект за общността, радост от играта и постижение от събирането на средства в подкрепа на друга благотворителна организация. Това са все начини, по които Rainbow насочва младите към превръщането им в отговорни и грижовни възрастни.

към начало