.

Великият Канцлер на ОВЛБ взе участие в годишната конференция на Националната велика ложа на Франция

 

На 2 декември 2023 г. в Париж, Франция, се проведе годишната конференция на Националната велика ложа на Франция (НВЛФ) в обстановка на перфектна организация от страна на френските братя и в присъствието на делегации и гости от над 60 регулярни велики ложи от Европа, Африка, Америка и Азия. ОВЛБ бе представена  от Великият канцлер брат К.Ч.

На 1 декември за делегациите от гостуващите велики ложи бе организирано сърдечно посрещане от Великия майстор и Великите сановници на НВЛФ и празнична вечеря. На следващия ден се проведе Общо отчетно годишно събрание на НВЛФ, последвано от тържествен ритуал, на който бяха поканени да присъстват делегациите и гостите от чуждестранните велики ложи. На събранието в тържествена обстановка бе изнесен програмен градеж на Великия майстор НУ бр. Жан-Пиер Роле, бяха назначени нови почетни велики сановници и бяха раздадени отличия на заслужили братя от НВЛ. Приветствията от гостуващите велики ложи бяха поднесени по континенти, като приветствието от великите ложи от ориентите в Европа бе направено от Про Великия майстор на ОВЛА НУВМ бр. Джонатан Спенс.

По време на посещението Великият канцлер на ОВЛБ проведе срещи и разговори с присъстващите велики майстори, велики секретари и велики канцлери и членове на делегации от представените на конференцията регулярни велики ложи. Основната тема бе задълбочаването на сътрудничеството и приятелските братски отношения с великите ложи, с които ОВЛБ вече има взаимно признание, както и да разширяване на кръга на признанията с други регулярни велики ложи от световната братска верига.

към начало