.

Градежите в масонството

Под думата градеж в масонската практика се разбира най-често изготвянето и представянето в ложата на  писмен реферат или разработка от брат масон. Съгласно вътрешните правила на ОВЛБ, всеки новопосветен е длъжен да изнесе поне един градеж след посвещаването си преди повдигането му в следваща степен. Всеки желаещ и можещ брат е добре дошъл да изнесе и повече от двата задължителни градежа, като те биват предмет на обсъждане по време на ритуалната работа в  ложата, често с продължение и на Бялата маса. Подбрани градежи, плод на масонското творчество, се публикуват в някое от изданията на Великата ложа на България, в издавани от ложите сборници и др.

За мястото и ролята на оратора в ложата

Огласяването в открита ложа на текстове с размисли, авансово определяни като „градежи”, още преди да са преминали през оценката на ложата, поставя брата оратор в положението на инстанция, лично отговорна за качеството на продукта, който ще бъде поднесен на братската общност. Съпоставим с фигурата на някогашните „официални опоненти” при процедурите за присъждане на научни степени и звания (днес по-малко заплашително наричани „рецензенти”), ораторът трябва да търси отговори на своеобразен „Гордиев възел” от въпроси, докосващи проблема „писане на градежи”:

• Доколко представената информация е широко известна ИЛИ НЕ?

• Доколко лансираният материал представлява компилация от чужди авторски текстове ИЛИ НЕ?

• Доколко тематиката на разработката се докосва до въпрос, имащ отношение към основанията за съществуване на Братството ИЛИ НЕ?

• Доколко е засвидетелствана задълбочена информираност, съчетана с критически поглед към третираната материя ИЛИ НЕ?

• Доколко мисълта на автора е разпиляна и аморфна ИЛИ НЕ?

• Доколко сред потока от написани и изговорени думи може да се открои запаметяваща се идея, свежо хрумване, интригуваща позиция ИЛИ НЕ?

• Доколко императивът на императивите за търсене и прогласяване на истината се е откроил между редовете в градежния размисъл – дори само като искрено и отчетливо доловимо желание – ИЛИ НЕ?

 

Под патронажа на Великата ложа и/или нейния Велик майстор се организират международни и национални научни и тематични конференции, на които също се изнасят градежи с висока стойност. Някои от тези конференции са открити за достъп и на хора, които не са масони.

Публикациите  на сайта на ОВЛБ, са подбрани предимно от издания на ОВЛБ – книги, брошури, годишници, сборници от конференции, списание „Зидарски преглед“,  „Бюлетин на ОВЛБ“, „Хрониката“, издание на ОВЛБ и други авторитетни и достоверни източници.

 

 

към начало