.

25 години от основаването на ложа „Зора”

 

Брат Е. М.,

Секретар на ложа „Зора”, ориент София

Бюлетин на ОВЛБ, октомври 2017 г.

 

На 26 октомври 2017 г. ложа „Зора”, пат. № 001, от състава на ОВЛБ започна отпразнуването на 25-тата годишнина от основаването си с ритуална работа в храма. На работа присъстваха 41 братя от ложа „Зора” и 12 братя – гости от съюзни ложи от състава на Обединената велика ложа на България и на Великата националната ложа на Франция. Празника почетоха ВУ брат Н. Б. – асистент-велик майстор на ОВЛБ, МУ брат Ришар Ларгету – велик сановник на ВНЛФ и представител на НУВМ на провинция Окситания, МУ брат Робер Кордес – велик сановник на Провинция Окситания и стар майстор на ложа „Наметалото на св. Мартен”, МУ брат Кристоф Десар – велик сановник на провинция Окситания и стар майстор на ложа „Les 5 Epis”, ориент „Тулуза”, У брат Флоран Десар – майстор на ложа „Les 5 Epis”, ориент „Тулуза”.

След откриването на ложата в чирашка степен У брат М. К. – майстор на ложа „Зора” благодари на всички гости за присъствието им и братята проведоха ритуал за прием на брат А. С., след което присъстващите гости поздравиха ложа „Зора” за празника и новоприетия брат за приема.

На 27 октомври 2017 г. 26 братя от ложа „Зора” присъстваха на съвместна ритуална работа на ложа „Лесинг цум Зоненауфганг” и ложа „Лесинг цум фламенден Щерн”, на която бяха връчени сребърни престилки на четирима братя, приети в ложа „Лесинг цум фламенден Щерн”, Ориент Мюнхен през 1992 г. и първооснователи на ложа „Зора“ – София през 1992 г., сред които бе и М:.У:.Бр. К. Г. – стар майстор на С:.Л:. „Зора”. Празника беше почетен от Н:.У:. Бр. Искрен Йотов – Велик Майстор на Обединената Велика ложа на България и множество гости от съюзни ложи от България и чужбина.

Официалният тържествен ритуал по случай 25-годишнината на ложа „Зора” беше проведен на 28 октомври 2017 г. в „София хотел Балкан” със съвместна ритуална работа в първа степен с ложа „Lessing zum flammenden Stern”, ориент Мюнхен. На ритуала в първа степен присъстваха 177 братя – 56 братя от ложа „Зора” и гости от 17 съюзни ложи от състава на Обединената велика ложа на България, както и представители на ложи от състава на Обединените велики ложи на Германия, Великата ложа на Старите свободни и приети зидари в Германия, Великата национална ложа на Франция, Националната велика ложа на Румъния, Великата ложа на Гърция и др.

Празникът почетоха НУ брат Григорий Вазов – Стар велик майстор на ОВЛБ, НУ брат Петър Балабанов – Стар велик майстор на ОВЛБ, МУ брат С. С. – Велик церемониалмайстор на ОВЛБ, МУ брат Б. Ч.– Велик Стражник на ОВЛБ, МУ брат Борис Китанов – Велик Оратор на ОВЛБ, ВУ брат Вили Драх – Велик сановник и представител на Обединените велики ложи на Германия, МУ Брат Раду Деац – Стар велик сановник на Националната велика ложа на Румъния и Стар майстор на ложа „Звездата на Румъния”, Ориент „Букурещ”, МУ брат Ришар Ларгету – Велик сановник на ВНЛФ и представител на НУВМ: на провинция Окситания, МУ брат Робер Кордес – Велик сановник на Провинция Окситания и Стар майстор на ложа „Наметалото на св. Мартен”, МУ брат Кристоф Десар – Велик сановник на провинция Окситания и Стар майстор на ложа „Les 5 Epis”, Ориент „Тулуза”, У брат. Теодор Майкъл – Майстор на ложа „Лесинг цум фламенден Щерн”, Ориент Мюнхен, У брат Йохен Мартенс, Стар майстор на ложа „Лесинг цум фламенден Щерн”, Ориент Мюнхен, У брат Флоран Десар – Майстор на ложа „Петте житни класа”, Ориент „Тулуза”, У брат Богдан Иван – Стар майстор на ложа „Хелиополис”, Ориент Букурещ, У брат Драгомир Драгой – Майстор на ложа „Рицарите на братството”, Ориент „Букурещ”, У брат Мунтену Михай – Майстор на ложа „Синовете на Румъния”, Ориент „Букурещ”, У брат Христос Теодосас – Майстор на ложа „Феникс 59”, Ориент „Солун”, У брат Пламен – Майстор на ложа „Иван Войнов”, У брат Атанас – Майстор на ложа. „Акация”, У брат Рашко – Майстор на ложа „Тракия”, У брат Тодор – Майстор на ложа „Дъгата на Пловдив”, У брат Станислав – Майстор на ложа „Сердика”, У брат Павел – Майстор на ложа „Симеон Радев”, У брат Красимир – Майстор на ложа „Светлината на мъдростта”, У брат Петко – Майстор на ложа „Седемте хълма”, У брат Борил – Майстор на ложа „Лесинг”, У брат Васил – Майстор на ложа „Захари Стоянов”, ВУ брат И. Н. – Стар Заместник-велик майстор на ОВЛБ и Стар майстор на ложа „Зора”, МУ брат К. Г. – Стар велик сановник на ОВЛБ и Стар майстор на ложа „Зора”, У брат Д. Т. – Стар майстор на ложа „Зора”, У брат К. И. – Стар майстор на ложа „Зора”, У брат И. П. – Стар майстор на ложа „Зора”, както и множество стари майстори на съюзни ложи.

Ритуалната работа беше открита от У брат Теодор Майкъл – Майстор на ложа „Lessing zum flammenden Stern”, ориент Мюнхен. След като поздрави присъстващите братя на немски, английски, френски, румънски, гръцки и български език, У брат Теодор предаде майсторския чук на У брат Йохен Мертенс – Стар майстор на ложа „Lessing zum flammenden Stern”, ориент Мюнхен, инсталирал ложа „Зора” като депутационна ложа на ложа „Lessing zum flammenden Stern” през 1992 г.

У брат Йохен поздрави братята от ложа „Зора” и присъстващите гости и изнесе градеж – поглед към възстановяването на масонството в България преди 25 години, приемането на първите братя от България в ложа „Lessing zum flammenden Stern” и инсталирането на ложа „Зора” като депутационна ложа на ложа „Лесинг” – Мюнхен. След това У брат Йохен предаде майсторския чук на У брат М. К. – Майстор на ложа „Зора”, за да ръководи работата.

Майсторът на ложата У брат Мартин изнесе градеж на тема „25 години Зора”, в който бе представено възстановяването на масонството в България, ролята на Бр. Иван Войнов, възстановяването и новата история на ложа „Зора” след 1992 г. След това  брат Мартин връчи златни медали на ложа „Зора”, посветени на 25-годишнината на ложата на ВУ брат Вили Драх, У брат Йохен Мертенс и ложа „Lessing zum flammenden Stern”, ориент Мюнхен за тяхната заслуга за възстановяването на ложа „Зора” през 1992 г. и на МУ брат К. Г. за неговата работа и по случай 25 – годишнината от приемането му в масонството, като той бе обявен за Стар почетен майстор на ложа „Зора”. Сребърни медали бяха връчени на старите майстори на ложа „Зора“ ВУ брат И. Н., У брат Д. Т., У брат К. И., У брат И. П., на дъщерните ложи на ложа „Зора” – „Дъгата на Пловдив”, „Свети Климент Охридски”, „Иван Войнов” и „Братство”, и на побратимените ложи на ложа „Зора“ – „Les 5 Epis”, ориент Тулуза и „Steaua Romanei”, ориент Букурещ. Братята почетоха с минута мълчание паметта и делото на брат Иван Войнов.

Преди закриването на ритуалната работа ложа „Зора” беше поздравена и получи подаръци от всички присъстващи велики сановници от чужбина и България, както и от присъстващите майстори и стари майстори на ложи от състава на ОВЛБ и чужбина.

към начало