.

Пето издание на „Семинар на АНКХ”

 

Бюлетин на ОВЛБ, ноември 2017

 

На 24-26 ноември 2017 г., бе организирана от ложа „Слънце-1921” – ориент Пловдив, и проведена Петата поредна среща на лекарите–масони, понастоящем известна като „Семинар на Анкх”.

На събитието, провело се в хотел „Лайпциг” в центъра на Пловдив присъстваха десетки братя, сред които лекари, майстори, благотворители и милосърдници на ложи, както и братя от съюзните ложи „Окото на Хор”, „Слънце-1921”, „Зора”, „Дъгата на Пловдив”, „Тракия”, „Сговор”, „Нова светлина”, „Слънцето на Тракия”, „Розата на Тракия”, „Свети Георги”, „Веритас”, „Иван Войнов”, „Феникс”, „Средец”, „Синовете на Вдовицата”, „Лудогорие”, „Светлината на Траките”, „Свети Йоан” и др. Мнозина от братята предпочетоха да посетят мероприятието в компанията на своите съпруги и деца, допринасяйки за спокойната и приятна обстановка. Повечето от тях пристигнаха в часовете преди предвидената за петък вечер свободна вечеря в ресторанта към хотела, което им даде възможност да се запознаят и поговорят преди предстоящата на следващия ден семинарна сесия.

Модератори на срещата бяха многоуважаемите братя Р. К. и Л. Д. – Велик благотворител и Велик милосърдник на ОВЛБ, както и братята Д. М. – секретар на инициативата и брат Г. Д.

Семинарната сесия, център на събитието, се откри в 10:00 часа на 25 ноември 2017г. под символичният удар на уважаемият майстор на СЛ „Слънце-1921” – брат Т. Р., който за първа година прие специално изработения за семинара резбован майсторски чук, поднесен от многоуважаемите братя Велик милосърдник и Велик благотворител.

Семинарната сесия се протече по следния ред: Най-напред, бе въведена от многоуважаемите братя Велик благотворител и Велик милосърдник темата за изграждане на Дом за възрастни братя–масони. След последвалата дискусия бе взето решението да бъде разписана и представена концепция за инициативата на следващата среща – към края на първото тримесечие на 2018 г. Многоуважаемите братя също така разясниха на присъстващите приоритетите за дейността на новите сановнически длъжности в ложите.

В продължение на темата, започната на IVта среща на братята – лекари в гр. Велинград т.г., брат Д. М. дари на инициативата и представи резултатите от извършеното с помощта на иновативни технологии за анализ на съдържание в социалните мрежи медийно проучване на тема негативният публичен имидж на лекарите и на други основни компоненти от здравеопазването в страната. Мащабното проучване обхваща над 21 000 публикации по темата и е достъпно за сваляне от всеки заинтересован брат. Последва дискусия, в която се включиха активно повечето от присъстващите братя.

Като отделна тема, в рамките на тази точка от дневния ред, присъстващите братя дискутираха опциите за изграждане и администрация на информационния каталог ”Виртуална болница” (каталог на братята – лекари) – тема, също така инициирана на предходната среща в гр. Велинград. Бе взето решението да бъде разписана и на следващата сесия на семинара да бъде представена писмена концепция за доизграждането и развитието на тази инициатива.

В рамките на провелата се в зала ”Бах” семинарна сесия, братя от различни академични и професионални сфери имаха възможността да обменят опит и виждания за приложението на масонските ценности в практиката на тази благородна професия, така засягаща всички нас. Бе взето решението конкретните идеи и предложения да бъдат описани, систематизирани и повторно подложени на дискусии в рамките на идното шесто издание на „Семинара Анкх”. Също така, бе предложено и прието проведеното в рамките на предходната точка от дневния ред мащабно медийно проучване да бъде продължено в дълбочина с фокус върху една от тези теми, като предстои да бъде уточнено коя да бъде тя.

Бе постигнато единно съгласие за полагане усилия за учестяването и повишаването на посещаемостта на семинара ”Анкх”. След като бе изслушано мнението на всички присъстващи братя–медици, бе взето и решението върху кои основни теми да падне фокуса на следващото му издание, а именно: представяне на писмена концепция за изграждане на дом за възрастни братя масони; представяне на концепция за изграждане и администрация на каталога „Виртуална болница”; точка ”Други”, в рамките на която ще бъдат дискутирани редица теми и проблеми от социално и друго естество, свързани с темата за здравеопазването в страната и хуманистичните мерки, които братята биха могли да предприемат с оглед на тяхното бъдещо решаване, вкл. даряване и представяне на резултати от задълбочено проучване на публичната нагласа и тенденции в медийното пространство, фокусирано над една от тях, която предстои да бъде дефинирана от брат Д. М.

След края на семинарната сесия, присъствалите братя се отдадоха на заслужена почивка и непринудени разговори, последвани от организирана вечеря, която се проведе в ресторанта към хотела. Вечерта премина в изключително приятелска атмосфера, наситена с множество дискусии между братята и в приятната компания на нашите сестри и деца.

 

 

към начало