.

Ложите „Сила”, „София” и „Свобода” отпразнуваха в съвместен ритуал своите годишнини

 

 

За първи път в 25-годишнината на съвременното масонство в България, три съюзни ложи на ОВЛБ отпразнуваха в съвместен ритуал своите годишнини.

На 2 декември 2017 година, в зала „Киев” на столичния „Парк хотел Москва”, ложа „Сила” („майка”), ложа „София” („дъщеря”) и ложа „Свобода” („внуче”), отпразнуваха заедно съответно – 15, 10 и 5 години от внасянето на Светлината в своите ложи. Под ръководството на майсторския чук на У брат Г. Д. – Майстор на ложа „Сила” в ритуалната работа взеха участие: НУ брат Георги Крумов – Стар велик майстор на ОВЛБ, ВУ брат Й. Н. – Заместник-велик майстор, ВУ брат Н. Б. – Асистент-велик майстор, ВУ брат М. М. – Велик секретар, ВУ брат Лъчезар Тодоров – Стар велик секретар, МУ брат Борис Китанов – Велик оратор, МУ брат С. С. – Велик Церемониалмайстор и Стар майстор на ложа „Свобода”, МУ брат Л. Д., Велик милосърдник, Стар майстор на ложа „Сила” и Стар майстор на ложа „Струма”, МУ брат Б. Ч. – Велик стражник, Стар майстор на ложа „Братство”, МУ брат И. И., Председател на Висшия братски съд, МУ брат К. Г. – Стар велик ковчежник.

Гости от чужбина бяха: У  брат Бориша – Майстор на ложа „Стеван Стремац” – Ориент Ниш, У брат Драган – Майстор на ложа „Неманя” – Ориент Ниш, У братя Никос и Костас – Майстор и Стар майстор на ложа „Георгиос Гемистос Плитон” – Ориент Солун.

Присъстваха старите майстори на ложа „Сила”, на ложа „София” и на ложа „Свобода”.

 Участие в ритуала взеха и майсторите на ложите „Мъдрост”,  „Габрово”, Темпус”, ”Сговор – 92” „Симеон Радев”.

В ритуала тържествени градежи изнесоха майсторите на ложа „Сила”, „София” и „Свобода”.

 

 

В своя градеж У брат Г. Д. – майсторът на ложа „Сила” посочи:

Петнайсет години живяна история за нас не са много къс срок. Братята от ложата за това време създадоха четири други ложи в състава на ОВЛБ. Работихме съсредоточено на Великия градеж и преживяхме висоти и спадове, но нашата цел беше не да оцеляваме, а да има за какво да оцеляваме.

В основата на нашия герб ние сме поставили разтворена книга (Светият закон) , символизираща знанието, защото истински големите революции са революциите на знанието. И защото от него ние черпим своята сила. В днешно време масонството е своеобразен стабилизатор срещу несигурността, срещу размитата нравственост. То привлича в нашето съвремие, защото е тъкмо обратното на загубеното време.

Вече петнайсет години свободното зидарство дава цел на братята от ложа „Сила”, дава възможност да се върви към усъвършенстване на духа. Ние ще продължим нашите търсения по пътя на усъвършенстването както тези, на които е отредено да намерят и ще намираме като тези, на които е отредено да продължават да търсят. Защото този, който търси масонството, вече го е открил в сърцето си. А сърцето не знае да се предава, защото не може да лъже.

 

В своя градеж У брат М. Б. – майстор на ложа „София” отбеляза:

Масонството се стреми да направи добрите хора по-добри чрез вярата и чрез братството между хората. Масонството се състои от хора, обвързани от връзки на братска любов, които то учи на толерантност към всеки и към всички. Събираме се за работа и приятелство и се учим да се обичаме и се грижим един за друг. Така се стремим от тъмнината да направим светлина, от безсилието – красота, от отчаянието-въздигане, така щото животът на всеки брат да стане по-светъл и по-осмислен.

Ложа „София” с увереност оценява първите си десет години като успешни и ползотворни за братята и като широка крачка към зрялост и хармония на отношенията в ложата.

Тук е мястото да изразя благодарност за всеотдайната работа на първомайстора на ложа „София“ Стария майстор – брат Р. Б. и на старите майстори – брат Г. Т., брат Ч. Н., брат Б. П. и разбира се, на всички братя от ложа „София” за тяхната отдаденост, благодарение на която днес имаме тези братски отношения в ложата, на която имам честта да бъда майстор.

Десетгодишният ни юбилей е добър повод да си пожелаем да бъдем достойни за името, което сме избрали за нашата ложа – Света София – Божията Премъдрост, която няма начало и няма край, която е всеобхватна и „всичко изпълва”, която е „и пътят и истината и животът.

 

В своя градеж У брат С. Д. – майстор на ложа „Свобода” отбеляза:

 На 1 октомври 2012 година се проведе ритуал за внасяне на Светлината в ложа „Свобода”. Великият майстор на ОВЛБ – НУ брат Иван Сариев предаде чука на Първомайстора – брат М. Р. в присъствието на 83-ма гости. Като всяко новородено и нашият път не бе лек, като се сблъсквахме по един естествен начин с обичайните проблеми „на растежа”. Този начален период от три години бе нашето „първо стъпало на Храма” и ние продължихме смело по нашия път.

Под ръководството на У майстор – брат С. С. братята активно участваха в масонския живот, изнасяха стойностни градежи. Осъществихме контакт с братята от СЛ „Георгиос Гемистос Плитон” № 128, Ориент Солун от състава на Великата ложа на Гърция, с което успяхме да стартираме процес на „побратимяване.”

Братята от ложа „Свобода” гледат с надежда в бъдещето. Ние ще се постараем да станем реална част от Балканската и Световната братска верига на масонството, допълващи общия градеж с подходящи „камъни”, с добре оформените ръбове на човешкото несъвършенство.

Името на нашата ложа не е случайно. Точно за Свободата стана дума тук – за тази Свобода, която винаги ни е липсвала. За Свободата, не според закони и скрижали, а за свободните духом, за тези които не чакат някой да им даде и да ги поведе на някъде, а са готови сами да изковат съдбата си и да понесат отговорност за всяка своя крачка.“

 

Поздрави и подаръци към братята от ложите „Сила”, „София” и „Свобода” поднесоха братя от ложите „Мъдрост”, „Захари Стоянов София”, „Габрово”, „Темпус”, „Сговор – 92”, „Симеон Радев”, „Свети Георги”, „Мистерията на Траките”, „Сердика”, „Уста Кольо Фичето”, „Стеван Стремац” – Ориент Ниш, „Неманя” – Ориент Ниш и „Георгиос Гемистос Плитон”, Ориент Солун.

Плакет от ОВЛБ с поздравление към братята от ложа „Сила” от името на НУ брат Искрен Йотов – Велик майстор на ОВЛБ поднесе ВУ брат Й. Н., Заместник-велик майстор на ОВЛБ.

Плакет от ОВЛБ с поздравление към братята от ложа „София” от името на НУ брат Искрен Йотов поднесе ВУ брат М. М. – Велик секретар на ОВЛБ.

Плакет от ОВЛБ с поздравление към братята от божа „Свобода” от името на НУ брат Искрен Йотов поднесе ВУ брат Н. Б. – Асистент-велик майстор.

МУ брат С. С., удостои с почетен знак на ложа „Свобода”, уважаемите братя Никос и Костас – майстор и стар майстор на ложа „Георгиос Гемистос Плитон”, Ориент Солун.

 

(Бюлетин на ОВЛБ)

 

към начало