.

Свободата и масонството

 

 

На 21 април 2018 г. се проведе първата международна братска среща „Крилете на свободата – Стара Загора 2018“. Централна проява на срещата бе конференцията-дискусия на тема „Свободата и масонството“. На срещата бе представена и едноименната книга, чийто съставител е Любчо Иванов.

Тук поместваме написания от него предговор към книгата „Свободата и масонството“.

 

Любезни читателю,

В ръцете ти е една уникална книга, побрала между кориците си разбирането на четиримата чудесни автори Валери Стефанов от България, Видосав Стеванович и Владимир Янкович от Сърбия, и Бариш Ерман от Турция за връзката между вечно недостижимото понятие „свобода” и забуленото в обществените предразсъдъци понятие „масонство”. Техните есеизирани трактати са публикувани на български, английски и на родния език на всеки автор.

Именно твърде сложната и противоречаща в общественото съзнание симбиоза между тези две понятия даде темата на публичната конференция-дискусия „Свободата и масонството”, която се проведе на 21 април 2018 г. в Регионалния исторически музей в Стара Загора в рамките на Първата пролетна международна братска среща „Крилете на свободата – Стара Загора ‘2018”. Организирана от нашето просветителско Сдружение „Розата на Тракия”, в нея взеха участие представители на старозагорската гражданска общност, както и гости от страната и от чужбина.

Ние благодарим искрено на четиримата автори, които участваха безвъзмездно в конференцията, представяйки своите разсъждения по темата „Свободата и масонството” , като се срещнаха с обществото и отговориха на поставените въпроси от неговите представители.

Голяма ни е благодарността и към старозагорското издателство „Лаген” и неговия управител Трифон Митев, който не само прие да издаде книгата, но и стана неин редактор. Не по-малко сме благодарни и на преводачите Мариана Стоилова, Христина Димитрова-Танева и Павел Главусанов, които трябваше в кратки срокове да се справят със своите задачи.

И не на последно място, нашата признателност е към всички членове на нашето сдружение и към ръководството на Сдружение „ОВЛБ”, които ни подпомогнаха финансово, за да се осъществи публичната програма на Първата пролетна международна братска среща „Крилете на свободата – Стара Загора ‘2018”, а с това и издаването на тази книга.

                  

 

 

 

Любчо Иванов,

Председател на УС  на Сдружение „Розата на Тракия”, Стара Загора

 

Бележка на редакцията:

С любезното разрешение на сдружение „Розата на Тракия“ и при съгласие на четиримата автори, публикуваме техните есета, отпечатани в книгата „Свободата и масонството“.

към начало