.

25 години Обединена велика ложа на България – пресконференция

 

25 години регулярно и признато българско масонство 

 

Великият майстор на ОВЛБ  Искрен Йотов открива и води пресконференцията

По повод честването на 25-годишнината от своето основаване и четвъртвековното развитие на регулярното масонство в страната ни, Обединената велика ложа на България (ОВЛБ) проведе пресконференция, в която участваха журналисти от водещи български медии – печатни, електронни и телевизии.

Това е рядко събитие в обществения живот – първата голяма и по особено значим повод пресконференция след дадената през май 2001 г. във връзка с обединението между първите две регулярни велики ложи Великата ложа на България и Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България, чийто наследник е ОВЛБ.

 

За пръв път ОВЛБ отвори вратите на един от храмовете, в който софийски ложи провеждат своята ритуална работа. Макар че масонството не е тайна организация, достъпът до всеки храм е ограничен за непосветените в братството. Допуска се присъствието на съпруги и деца на масони само при някои специфични церемониални прояви.

Отворените за журналисти врати на храма са още едно свидетелство, за пореден път, че масонството не е тайно обществото. ОВЛБ и нейните ложи са официално регистрирани по българското законодателство като организации с нестопанска цел или като фондации.

 

Гости на пресконференцията бяха великите майстори на братски велики ложи: ВМ на ОВЛ на Германия Кристоф Босбах, ВМ на Великата ложа Алпина на Швейцария Морис Заанд, ВМ на Символичната велика ложа на Унгария, Томаш Корошволги, ВМ на Регулярната велика ложа на Белгия Жак Франсоа, ВМ на Великата ложа на Испания и Президент на Интерамериканската масонска конфедерация Оскар де Алфонсо Ортега, ВМ на Великата ложа на Черна Гора Божо Сибалич, ВМ на Великата ложа на Кипър Андреас Хараламбос. Присъстваха също братя от Илинойс (САЩ) , Африка – Мали, Бряг на Слоновата кост, от Италия, Австрия, Гърция и други държави.

Те, заедно с  други велики майстори, велики сановници и братя, бяха част от чуждестранните делегации, уважили честването на 25-годишния юбилей на ОВЛБ и участвали в тържествения ритуал, проведен същия ден в Националната опера и балет.

 

Великият майстор на ОВЛБ Искрен Йотов, откри пресконференцията като поздрави присъстващите, благодари на журналистите, уважили поканата да участват в нея. Благодари и на официалните гости, велики майстори на чуждестранни велики ложи, приели с желание поканата да участват и в срещата с представители на водещи медии. Те бяха представени поименно.

Кратко въвеждащо слово изнесе Великият оратор на ОВЛБ Борис Китанов.

 

Последва валидиране на пощенската марка „25 години от създаването на Обединената велика ложа на България”. Процедурата бе проведена от г-н Деян Дънешки, Главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД. Той подчерта, че с удоволствие са приели идеята да бъде издадена тази юбилейна пощенска марка. При разглеждане на предложението, те са подходили с разбиране за влиянието и значимостта на организираното масонство, официално създадено в Англия през 1717 г., за развитието не само на Англия, но и на държавите от Европа и другите континенти. Запознали са се и с масонството по българските земи, чието начало се свързва с Иван Ведър и създадената от него и други братя първа българска ложа „Балканска звезда“ през 1880 г. в Русе.

Великите майстори и Главният изпълнителен директор г-н Дънешки дружно валидират марката „25 години от създаването на Обединената велика ложа на България”.

Юбилейната марка бе валидирана като печатът бе положен едновременно от присъстващите велики майстори. Блокът с номинал 2,50 лв. е отпечатан в тираж 10 100, а отделната марка с номинал 0,65 лв. има тираж 11 000.

Автор на марката е д-р Атанас Атанасов. Основното изображения върху нея е от известна илюстрация във френската Bible Moralisee (1220-1230 г.), показваща Демиурга, Великият архитект на Вселената, очертаващ границите на Сътворението. За автори се сочат братята Лимбург. Върху блокчето са отпечатани и характерни за масонството символи.

 

„Решихме, че за 25-годишнината на регулярното масонство у нас следва да покажем къде работят масоните. Да видят чрез вас всички, широката общественост, че ние, в Обединената велика ложа на България, не сме заплаха нито за обществения ред, нито за работата на която и да е държавната организация“, заяви Великият майстор Искрен Йотов.

 

Повече от година ОВЛБ има изцяло обновен официален сайт, който е най-достоверният българоезичен открит източник на информация за масонството – световно и българско, за Обединената велика ложа на България и нейни, с национална обществена значимост, прояви. Днешната пресконференция е поредната важна стъпка в тази посока.

Пресконференцията протече на два етапа – общо задаване на въпроси и получаване на отговори, и поотделно даване на интервюта от Искрен Йотов за всяка от медиите.

Всеки, който се интересува от философията на Братството, от същината на масонството, от неговата история в световен мащаб и конкретно по българските земи, от историята и текущата дейност на Обединената велика ложа на България, може да намери подробна и най-важното, достоверна информация на официалния сайт на ОВЛБ.

ОВЛБ вече разполага и със собствени страници в социалните мрежи Фейсбук и Туитър, които с появата си, буквално за дни, привлякоха широка аудитория и последователи. Това са два мощни канала за предоставяне на информация, за бърза реакция при даване на компетентни и достоверни отговори на въпросите, които интересуват общуващите в социалните мрежи хора.

След това пресконференцията премина в множество отделни интервюта, които Великият майстор Искрен Йотов даде на представителите на всяка от представените медии. Неговите, както и на някои от гостите, велики майстори, срещи и разговори с водещи български журналисти, продължиха и през следващия, неделен ден.

 

Някои от публикуваните към момента интервюта може да видите на посочените сайтове:

Кристоф Босбах, Велик майстор на ОВЛГ, пред „Труд“: Радвам се, че масонството в България просперира.

– Искрен Йотов, Велик майстор на ОВЛБ, пред „Труд“: Мисията на масоните е да творят добро.

– „Масони от три континента валидираха юбилейна марка в България“, в. Труд.

– „Масоните показаха за първи път храма си. Обединената велика ложа на България празнува 25 години с братя от цял свят.“, в. 24 часа.

– „В масонския храм в София”, в. „Дневник”.

– „Валидираха пощенска марка „25 години от основаването на Обединената Велика ложа на България“, в. Строител.

Булфото ;

– „Един от масонските храмове в София отвори за първи път вратите си за журналисти, „ТВ Европа“.

към начало