.

130 години ложа „Балканска звезда” – 130 години масонство в България

Тържествено слово на майстора на ложа „Балканска звезда”,

Брат М. М.

 

20 февруари 2010 г., Русе

 

Обични братя,

Днес нашият ориент отново събира свободни зидари от цялата страна. Събираме се, за да отдадем заслужена почит на онези, които преди 130 години запалиха първата масонска Светлина във възраждаща се България. Събираме се, за да докажем, че историческата памет е едно от най-важните качества на всяка нация, претендираща за уважение и място в историята. Събираме се, за да покажем, че сме достойни следовници на нашите първомайстори и че няма сила, която може да попречи на работата на нашия Велик градеж.

Публикация в сп. „Зидарски преглед, кн. III, 2009 г.

Като масони и граждани на Русе ние сме изпълнени с чувство на гордост и благодарност за това, че именно в небето над нашия град изгря масонската „Балканска звезда”.

И знаем, че това не е случайно.

Този град от дълбока древност е бил средище на много националности, религии и култури. Може би това е причината една от типичните черти на гражданите му да е толерантността – основен камък в нашия Строеж.

Този град през годините на османско владичество е бил единствената открехната врата на отечеството ни за проникване на европейската цивилизация и култура. Какво по-естествено от това – чрез него да получим и учението за пътя към Хармонията?

Тук са родени, живели и творили плеяда български родолюбци, просветители, културни деятели, борци за национална независимост, високообразовани индустриалци и търговци. Мнозина от тези свободни мъже с добро име са усещали копнеж по Светлината. Не е ли това най-подходящата обществена среда за раждането на Зидарска работилница?

Може би виждате в словото ми прояви на местен патриотизъм. Наистина, любовта към Родината е една от нашите главни добродетели. Но за всеки от нас Родината започва от родния град, от града, в който живее и работи, в който среща най-много познати лица и има най-много верни приятели. А когато този град, освен с историята, културата и архитектурата си, те е дарил и с философията, изповядвана от душата ти, той има право да бъде наречен извор на любовта към България.

И така скъпи Братя, добре дошли в нашия град и в нашата ложа. Добре дошли при извора на българското масонство!

 

 

Градеж на брат П. Д.,

майстор в ложа „Балканска звезда

 

На 18.02.1880 г. в гр. Русе е основана първата масонска ложа в България, наречена „Балканска звезда”. Тя е под покровителството на Великия изток на Португалия и е записана в неговите регистри под №134 (патент №1831 от 31.03.5879 г. на Великия ориент на Лузитания – Лисабон).

Създадена е от Иван Ведър, кореспондент на редица европейски вестници, активен участник в местния революционен комитет и в дейността на читалище „Зора”. Първата си масонска степен Ведър получава в английската „Ориент ложа” № 687 на 12.12.1863 г., като по този начин става първият български свободен зидар. В края на Освободителната Руско–турска война от 1878 г. той има най-голямата заслуга за спасяването на русенци от поголовна сеч, а на града – от опожаряване.

Ложа „Балканска звезда” заживява пълноценен организационен живот и през 1882 г. членовете ù достигат до 27 души. Ръководството ù е в състав:

Иван Ведър – почетен майстор,

Върбан Виранов – І-ви надзирател,

Тома Кърджиев – ІІ-ри надзирател,

Йордан Джумалиев – секретар,

Александър Цанов – оратор,

Захари Стоянов – попечител,

Марин Маринов – касиер.

По този повод заслужава да се припомнят имената и на видните дейци на нашето национално-освободително движение, посветени в масонското тайнство – Ангел Кънчев, Никола Обретенов, Драган Цанков, Ради Иванов, Христо Кръстев. След години в Ложата се включват и други русенци, като Добри Немиров, Никола Мушанов, Михаил Арнаудов, Венелин Ганев – все сънародници от плеядата строители на съвременна България.

В края на ХІХ и началото на ХХ век Българското масонство преживява сериозни кризи в своето развитие, но след двете Балкански войни настъпва оживление. Отново русенец, инж. Димитър Ведър, е негов инициатор. На 21.11.1917 г. е провъзгласена „Великата ложа на България”. По-нататък идва и инсталирането на първата извънстолична ложа – отново в Русе под името „Дунавска звезда” с първомайстор Филип Симидов.

След поредната сериозна и продължителна криза в българското масонство (и не само в него) – отново в резултат на сериозните политически катаклизми от средата на ХХ век – на 14.12.1996 г. повторно заработва ложа „Балканска звезда”. При подготовката за нейното създаване активни участници са братята – русенци: Янко Бонев и Т. М. По онова време ложата обединява 13 братя масони (9 майстори и 4 чираци), всичките приемани в софийски ложи през периода 1994-1996 г. Сановният съвет е в състав:

В. А. – майстор на ложата,

П. В. – І-ви надзирател,

П. Д. – ІІ-ри надзирател,

А. М. – оратор,

Р. Й. – секретар,

П. М. – церемониалмайстор,

М. М. – ковчежник.

На 16.06.1998 г. в Русе е внесена светлина и в божа „Дунавска звезда”, а около десет години по-късно, през месец февруари 2008 г., е внесена светлина и в немскоговорящата ложа „Княз Александър І фон Батенберг”.

Във връзка с отбелязването на 100-годишнината от смъртта на Иван Ведър и 120 години от създаването на Ложа „Балканска звезда”, на 21.10.2001 г., е издигнат един от първите паметници на Иван Ведър.

През 2002 г. Ложа „Балканска звезда” се побратимява с ложа „Свети Георги” от град Гюргево, Румъния. С това се отбелязва началото на една засилена международна масонска дейност.

През месец декември 2006 г., в присъствието на 117 български и чуждестранни братя масони, и по повод 10-годишнината от внасянето на светлина в ложата, „Балканска звезда” осветява своя нов храм, който (случайно или не) се намира на улица ”Иван Ведър” в Русе. По това време съставът на ложата включва 36 братя масони, които работят под ударите на чука на нейния майстор, брат И. Д., предаден му от неговия предшественик, брат К. Б., получил го на свой ред от брат Р. Й.

Сред многото участия на братята от ложата в международни инициативи се откроява домакинството, което тя осигурява през месец септември 2009 г. на поредната среща на масоните от дунавските страни. В нейната работа вземат участие братя от Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, Румъния и България.

В навечерието на 130-та годишнина от възникването на масонството в България в ложа „Балканска звезда” членуват 47 братя масони (37 майстори, 4 калфи и 6 чираци), които работят под ударите на чука на своя майстор, брат М. М.. Все във връзка със същия юбилей ложа „Балканска звезда” – ориент Русе учредява и национална награда „Иван Ведър”.

 

 

към начало