.

За признанието на ВЛ на България (1917 г.) от ОВЛ на Англия

 

Писмо на великия ковчежник на Великата ложа на България до брат Едуин Робинсън във връзка с искано признание от Обединената Велика ложа на Англия

 

 

 

 

 30 май 1934 г.

До брат

Едуин Робинсън

Уеърдейл,

Тикхил, Йоркс

 

 

Скъпи Братко,

Надявам се, че си се завърнал у дома в добро здраве.

С настоящето, както обещах, ти предоставям известна информация относно признаването на Великата ложа на България от Великата ложа на Англия, както следва:

1. С писмо от 27.1.30 г. Великата ложа на България се обърна с молба към Великата ложа на Англия да бъде призната от последната, предоставяйки някои данни за нейните правила и принципи, които са същите, каквито са и английските.

2. Обединената Велика ложа на Англия, с нейно писмо от 7.2.30 г. отговаряйки на тази молба, приложи един въпросник, „Основни принципи за признание”, на който трябваше да се отговори.

3. Нашата Велика ложа, със свое писмо от 10.3.30 г. даде необходимите отговори.

4. Обединената Велика ложа на Англия отговори с нейно писмо 18.3.30 г. на гореспоменатото писмо, обещавайки да проучи въпроса своевременно и задължително да ни уведоми.

Със съжаление признавам, че оттогава насам нашата Велика ложа няма никакво известие по този въпрос.

В нашата Велика ложа съществуват три степени масони: чираци, калфи и майстори. Ние признаваме Великия архитект на Вселената – БОГ. На масата на У Майстор винаги стои отворена Свещената книга – Библията.

Великата ложа на България е призната от великите ложи и великите ориенти на много страни, измежду които аз ще преброя следните:

ВЛ на Югославия, ВО на Гърция, ВНЛ на Румъния, ВО на Турция, ВНЛ на Чехословакия, ВЛ на Виена, ВЛ на Франция, ВО на Франция, ВЛ на Дания, ВЛ „Алпина”, ВЛ на Ню Йорк, ВЛ на С. Каролина, ВЛ на Белгия и т.н.

Мисля, че няма причини, щото нашата ВЛ да не бъде призната от ОВЛ на Англия, която е в братски и тесни връзки с много велики ложи, имащи същите правила и ритуали като нашите.

Нашата Велика ложа съществува като независима от 1917 година. Броят на регулярните ложи под нейна юрисдикция е 11 с около 500 свободни зидари. Тук имаме 2 (двама) англичани: бр. Фре. Пит и бр. Чарлз Уоткис. И още, имахме 2 (двама) братя – англичани – единият от които, бр. кап. Едуард Ууд, почина в България, а вторият, бр. полк. Артър Корф, замина от България за Англия.

Повтарям, нашата Велика ложа има всички масонски качества, за да бъде призната от вашата Велика ложа, и аз се надявам, скъпи братко, че ти ще направиш всичко възможно от своя страна, за да може този въпрос да бъде решен по неговия най-благоприятен начин.

 

Братски твой,

Крум Н. Мутафов,

Велик ковчежник

 

Моят адрес:

София, ул. ”Гурко” 34

 

Публикация в сп. „Зидарски преглед“, кн. VI-VI, 2011 г.

към начало