.

Масонството не е религия

 

 

Брат М. де К. –М.,  майстор на ложа „Хирам”, ориент София

 

Може би двата въпроса: „Какво е масонството?” и „Защо да стана масон?” са измежду най-трудните, които не могат да получат отговор, без да се напише книга за това, но както и да е. Това, което аз мога да направя, е да ви предоставя моята позиция по въпроса и да споделя с вас какво означава това за мен.

Първо, що е масонство? Аз мога да ви дам стандартната дефиниция, и то може би най-общата, която твърди, че то е едно от най-старите мъжки братства в света. Неговият произход не е много ясен в смисъл на промените от оперативно в спекулативно масонство, както е известно в понятията днес. Най-старата велика ложа е Обединената велика ложа на Англия, която е основана в 1717 година. Въпреки че свободното зидарство предхожда значително тази дата.

До известна по-дълбока степен то е своеобразна морална система, която е забулена в алегории и е илюстрована със символи. Добре, нека да се разграничим от дълбоките и значими важни неща и любопитни разговори за масонството, което в повечето случаи е като да се опиташ да обясниш значението на живота. Нека да погледнем към него от различна перспектива и от лична гледна точка. Масонството ни учи, че ние не сме сами във Вселената, нашето его не контролира всичко около нас, с други думи – ние сме незначителни създания с потенциал да постигнем невъобразими дела на доброто в света на тъмнината, управлявана от лакомия, его, усещане за незнание спрямо нашите човешки страдания и незачитане по отношение на нашите световни достижения.

Масонството ни учи да гледаме извън нашата сфера, да станем по-добри, да оставим нашето его встрани и да покажем съчувствие към по-малко щастливите, то ни учи, че сме по-скоро смъртни, и ни учи да погледнем факта, че един ден ние ще станем част от майката земя отново. Масонството не е религия, както много считат, че е. То ни учи на морал, без да ни втълпява каквато и де е религия, то е вероятно едно от най-редките общества, в което можеш да срещнеш хора от враждебни или различни вери, убеждения, политически мнения, раси, социални стандарти и служебен статус, които седят в едно помещение и са в хармония. С други думи, в масонството всички сме равни, макар че имаме различни роли и отговорности в това високо организирано общество, както и в света като цяло. Свободното зидарство ни учи да сме по-добри мъже, да работим за нас, за нашите семейства и обществото като цяло, то ни отваря очите към по-широк кръгозор, който е светът като цяло. То ни показва истинската и невинна красота, която може да се намери в този свят, както и тъмните и зловещи ужаси, които се крият около нас. То ни дава инструментите и перспективите за това, как да се отнасяме с тях и как да съчувстваме на страданията на другите и да се опитаме да направим този свят по-добро място за нашето потомство. Това, че си посветен в ложа, не те прави масон. Това разбираемо ли е? Не можеш да станеш масон за една нощ, защото това е непрекъснат процес на преобразуване. Точно както артистът изменя и усъвършенства своя шедьовър за определено време, така и масоните се стремим и стараем да станем по-добри хора, като си помагаме и се подкрепяме взаимно, както и тези около нас, точно както майсторът прецизира своята скулптура, така и ние се извайваме като по-добри хора във времето.

Защо да влизаме в масонството?

Нека да започнем, казвайки си: защо да не участваме в тази древна и благородна организация?

Тъй като е добре известен фактът, че има много членове със сан и богатство в масонството, то бизнесът не трябва никога да бъде причина да станеш масон. За тази цел има много по-добри организации, в които може да участваме. Става много ясно, когато някой е станал масон поради друга, а не истинската причина, а именно – да станеш по-добър човек и да помагаш на обществото.

Тези хора пропадат рано или късно, когато разберат, че бизнес-сделките и говоренето за бизнес не се одобрява от ложата.

Хармонията е ключът в ложата и докато заявяваме, че имаме вяра във Всевишния, за да можем да бъдем посветени в масонството, разискванията за религия и политика в ложата са забранени.

Истинското желание за самоусъвършенстване и да бъдеш полезен за обществото като цяло са от най-важните фактори за този, който се интересува да стане масон, и трябва да са първите причини за присъединяване. Не, масонството не е само благотворителност, то ни учи да се опознаем и прави от добрия мъж по-добър мъж. Още ли сте заинтересован да станете масон? ◊

 

към начало