.

За автора на „Добри и лоши хора” и „Честолюбието”

 

Иво Жейнов, ложа „Дунавска звезда‟, ориент Русе

 

Сп. „Зидарски преглед“, кн. 10, 2013 г.

Д-р Кирил Чолаков

Попълването на белите петна в българската масонска история от изследователската ложа „Куатуор Коронати” №40 се развива в различни посоки. Една от тях е откриването на текстове на градежи, писани и четени от български масони преди 1940 г. Тяхното съдържание ни дава представа за интересите и темите, с които те се занимават. След трагичния край на Първата световна война българските свободни зидари се включват активно в преодоляването на тежките последствия от Ньойския договор. Част от щетите са нанесени върху душевността на българина. През 1937 г. брат д-р Кирил Чолаков, психиатър, един от редовните автори в списание „Философски преглед” и член на русенската ложа „Дунавска звезда” (1) чете два свои градежа в ложа „Правда” в Плевен – „Добри и лоши хора” (четете в следващия брой) и „Честолюбието”. (2) Проникновените теми са повод масоните да се самоогледат и сами да преценят, от една страна , какво се очаква от тях и какъв пример са за останалите хора, а от друга – да бъдат добър пример как зидарството хвърля мост между хората и ги прави братя. Днес ние имаме възможност да прочетем отново градежите на брат проф. д-р Кирил Чолаков, учен с международна известност, защото те са публикувани в сп. „Философски преглед”. (3)

Гостуването между братя и сестри от „Правда” и „Дунавска звезда” е резултат от близките отношения между двете ложи. Те са толкова топли, че са давани за пример на страниците на печатния орган на ВЛБ „Зидарски преглед”, за да служат за ориентир между останалите звена на съюзното братство. Похвалната близост впечатлява ръководството на ВЛБ и в края на юни 1937 г. Великите Изтоци на Плевен и Русе са посетени от Великия майстор брат Петър Мидилев. (4)

Годините 1936 и 1937 са белязани от очевиден възход на ложа „Правда”. Точно това цветущо състояние е достатъчен повод за двете покани към русенския зидар д-р Кирил Чолаков и организирането на приятелското гостуване в Изток Русе.

В наши дни близостта между ложа „Мизия” и Ложа „Дунавска звезда” е както в миналото. На една среща, проведена на 21 февруари 2008 г. в Русе, по предложение на уважаемите братя В. Р. – тогавашен майстор на ложа, и Искрен Йотов – тогава стар майстор, аз поех ангажимента да издиря и представя този и други забравени примери от масонското минало на двете ложи.5 ◊

• • •

Бележки:

1. През 1938 г. се премества в София и става член на Ложа „Зора”.

2. Зидарски преглед, ХV. С., 1938, кн. 3, с. 59.

3. Философски преглед, 2, 1935 , с. 173-178; 3, 1935, с. 272-278. Хронологично градежите са четени в началото и края на 1937 г.

4. Зидарски преглед, ХV. С., 1938, кн. 3, с. 50.

5. Иво Жейнов – Градеж: „Братска среща на ложа „Правда” с ложа „Дунавска звезда” в Изток Русе през 30-те години на ХХ век”; Жейнов, И. Неизвестни страници за българското масонство. Пл, 2008, с. 124.

 

към начало