.

Днешното масонство в Турция е родено от мислещи хора, задаващи въпроси

 

 

 

Извадки от интервюто с НУ брат Ремзи Санвер, Стар Велик майстор на Великата ложа на Турция

 

 

На  19 октомври 2010 година в стартиралото през 1995 година в Турция телевизионно предаване „Теке Тек”, името на което в превод би могло да се мисли като „Един срещу един”, а в по-свободен вариант – и като „Лице в лице”, в интервю, продължило около 5 часа, тогавашният Велик майстор на Турция брат Ремзи Санвер, разговаря с водещия, засягайки широк кръг от въпроси, свързани с масонството.

„Теке Тек” е дискусионно предаване, в което гостуват предимно политици, общественици, историци. Засягат се сериозни, социално значими теми, в това число и научни. Предаването е изключително високо ценено в Турция и се радва на много широка аудитория.

 

 

 

 

Сп. „Зидарски преглед“, кн. 11, 2015 г.

Водещ: Кога за първи път се появява масонството по османските земи?

Отговор: Знаем, че първите ложи на територията на Османската империя са създадени в периода 1730-1740 година. Това са първите ложи по османските земи и са създадени от чужденци, живеещи по тези географски ширини.

В: Първо от чужденци?

О: Да, след това от малцинствата. След известно време в Братството започват да се включват и местните османски граждани.

В: Това са само отделни малки ложи. А под чия „шапка” са били те тогава?

О: Едно основно правило в масонството гласи: във всяка държава да има една Велика ложа, под чиято „шапка” да се намират отделните ложи. Но за да има такава Велика ложа, първо трябва да съществуват отделни ложи. Първоначално ложите в Османската империя са били под „шапката” на европейски велики ложи – като: италианската, френската, английската и шотландската. През 1909 година тези ложи се обединяват и създават първата турска Велика ложа.

В: След падането от власт на Султан Абдул Хамид II, тъй като той е бил против всякакъв вид такива организации?

О: Да, точно след неговото слизане от власт.

 

 

В: През 1909 г. се учредява първата Велика ложа на Турция. Кои са учредителите?

О: Бих казал: „Национална Велика ложа на Турция”, но тя е създадена първоначално под името „Maşrık-ı Azam-ı Osmani‟ (в буквален превод от османски турски: „Велик Османски Изток” – бел. прев.) и след учредяването на турската република се преименува на Велика ложа на Турция. За първи Велик майстор е избран Талят паша.

В: Защо всички членове на „Комитета за единство и прогрес” са били масони? („İttihat ve Terakki Cemiyeti” е опозиционна политическа организация през периода на Османската империя, която оглавява преврата през 1908 година, завзема властта и управлява два пъти с малки прекъсвания през периода 1908–1918 година – бел. прев.)

О: Не знам дали всички членове на Комитета за единство и прогрес са били масони, но основателите са били такива. Ако погледнем този исторически период, в който те са развивали интензивно своята дейност в Солун, ще видим, че масонството там също е много активно. Разбира се, това са били хора, живеещи по османските земи, които са били мислещи, задаващи въпроси интелектуалци, а и масонството в този период е една от най-важните и разрастващи се организации на интелектуалци. Никой не би трябвало да се учудва, че голяма част от турската интелигенция са били масони.

В: През 1909 година се създава първата Велика ложа с първи Велик майстор Талят паша. Какво е последващото развитие на масонството?

О: Със създаването си през 1909 година Великата ложа започва своята дейност. Както казах, с учредяването на новата турска република се променя наименованието на Великата ложа, като тя осъществява дейност до 1935 година, през която година навлиза в период на „приспано състояние‟, според нашите термини – тоест, временно прекъсва дейността си. Този период продължава до 1948 година.

В: Точно за това бих искал да попитам и аз. Защо Ататюрк е забранил масонството? Защото е сметнал, че то би навредило на младата република или защото е извършвало тайна дейност? И до днес противниците на масонството излагат аргумента, че дори Ататюрк е забранил масонството.

О: Всъщност, не може да кажем, че е била постановена забрана, но – ако погледнем тогавашна Турция – тя е в навечерието на Втората световна война. Увеличават се фашистките настроения по света, властта се централизира и подобен тип организации – включително и типични местни организации – губят възможността си за работа. В този времеви период всички организирани структури прекратяват дейност или биват забранявани. Разбира се, това важи и за турското масонство. Тогавашния вътрешен министър Шукрю Кая също е масон, наш брат. Той е съобщил, че не би било възможно да продължим да развиваме дейност. Нашата организация не е забранена или прекратила принудително дейността си, а само временно решава да я преустанови. Точно поради тази причина след приключването на Втората световна война, става възможно да си възвърнем всички имоти и да продължим дейността си. Би било погрешно да възприемаме, че Ататюрк е бил противник на масонството. Братството не е политическа структура, но в този период виждаме че голяма част от турския политически елит е възприела модерните виждания за републиканско устройство и заедно с Ататюрк е положила началото на нова Турция. А това са били наши братя.

 

 

В: Бих искал да ви задам един въпрос, многократно задаван от нашите зрители. масон ли е бил Ататюрк?

О: Не знаем дали Ататюрк е бил масон или не.

В: Наистина ли не знаете или просто не казвате?

О: Наистина не знаем. За да можем да кажем дали един човек е бил масон, е необходимо наличието на два вида документи: името му да присъства в книгата на някоя ложа, респективно то да се открива в протокол от събиранията, или някъде да е описано, че той е бил посветен в масонството. При нас няма наличен подобен документ, като бих искал да уточня, че говоря за периода след 1909 г. – създаването на първата Велика ложа.

В: Но може да е бил посветен в Солун?

О: Някои историци на европейското масонство включват и него в списъците, които изготвят. Напълно е възможно той да е бил посветен, но ние не разполагаме с документ, доказващ това.

  • • •

В: Когато се спомене изразът „Велик майстор”, хората очакват да видят някого, който е с много голям опит и е „на възраст”. Вие сте много млад, на 40 години, нали така? Как се влиза в масонството? Как се осъществява изкачване в йерархията? Трябва ли да сте 33-та степен, за да сте Велик майстор? Какви са условията, за да оглавите такава организация, за да станете Велик майстор?

О: Отговорът на този въпрос не е по-различен от този, за която и да било друга организация. Аз станах масон много млад.

В: На колко години бяхте?

О: На 19 години. Благодарен съм на баща ми, който ми се довери. Той също е масон. Помисли, че аз ще заобичам това място. И така стана. За мен то беше един вълшебен свят. И все още е така.

В: И какво по-точно ви хареса?

О: Има нещо, което се казва така: да заобичаш ритуалите. Обикнах ритуалите. И не само ритуалите в масонството. Хората могат да бъдат условно разделени на две групи. Такива, които харесват да мислят с ритуали и символи, и такива които не харесват това. Аз харесах тайнствеността на масонските ритуали, харесах хората, с които се запознах там. Масонството ми даде възможността да се запозная с много добри и ценни хора, които никъде другаде не бих могъл да срещна. И започнах да влагам моя труд. С времето това ме доведе и до отговорности, които да поема. Моята общност ми се довери и на една нетипична възраст ми възложи да представлявам Великата ложа на Турция.

В: Необходимо ли е да сте с 33-та степен?

О: Както ви споменах малко по-рано, двете структури (става въпрос за Синьото масонство и за системата от степени, 4-та до 33-та, от Шотландския ритуал – бел. прев.) са напълно независими една от друга. Да, вярно е, че от уважение към организацията и към самия брат Велик майстор, „Свободният и приет шотландски ритуал”, му връчва 33-та степен. Например, когато аз поех длъжността Велик майстор, ми беше връчена тази степен.

В: Преди това сте били 31-ва степен?

О: Да, бях 31-ва и след като станах Велик майстор получих 33-та степен. Но можеше и да не съм към ордена на Свободния и приет шотландски ритуал. Управленията на двете организации са независими едно от друго.

  • • •

В: Един въпрос, който е зададен от нашите зрители, и от който и аз много се вълнувам. Между 15-те хиляди масони в Турция има ли ислямисти или – да го кажа така – хора, които водят изцяло начин на живот според каноните на Исляма? От гледна точка на масонството, биха ли създали проблем членове, които имат радикални ислямски виждания?

О: Доколкото ние не сме политическа или религиозна организация, вътре в организацията имаме основно правило: да не се разговаря на политически и религиозни теми. Следователно, ние не оценяваме нашите членове според политическите и религиозните им възгледи, както и не ги разпитваме по такива теми. Но факт е, че масонството тук е една извадка на турското общество и на тази основа сред членовете му могат да се срещнат хора с различни политически възгледи, които са типични за нашата страна. Изобщо не би могло да става дума аз да се интересувам или да задавам въпрос на нашите братя относно техните религиозни виждания и начин на живот. Но… да, има братя, които са силно вярващи и живеещи според каноните на исляма. Тук стигаме и до въпроса: какъв смисъл се влага в думата „радикализъм”. Ние в масонството сме против фанатизма – както религиозен, така и антирелигиозен.

  • • •

В: Има ли Султан, който е бил масон?

О: Да, Султан Мурат IV е бил масон. Тук бих искал да уточня, че е имало и има много видни политици, които са били и са масони, но те извършват политическата си дейност в лично качество, а не в качеството си на масони. Възприятието, че масони създават държави или ги унищожават, е неприемливо.

В: Но не е ли странно, един владетел, който държи цялата власт в държавата, да е посветен в масонството и – следователно – да е подчинен на други масони от по-висок ранг? Да е длъжен да се подчинява на майсторите на ложи и на Великия Майстор.

О: Тук става въпрос на подчинение и уважение в ложата и в масонската организация. Не можем да говорим за подчинение в ежедневието и в обичайния живот. Темата, която засегнахте, е много добра. Едно от най-хубавите неща в масонството е нашето разбиране, че ние се срещаме като масони на една и съща плоскост, и се разделяме на такава една основа. Длъжностите и ранговете, които заемаме в нормалния живот, остават извън ложата.

  • • •

В: Има ли и специфични турски ритуали в масонството у нас?

О: Като Велика ложа на Турция, ние сами подготвяме ритуалите за трите степени. Това са наши ритуали. Ако решим, можем да включим в ритуалите и нещо от Деде Коркут (митична личност от турските, алтайските и огузките фолклорни предания – бел. прев.).

В: Отделни ли са ритуалите за всички държави?

О: Разбира се, но основните елементи на масонството присъстват при всички.

  • • •

В: Има ли активни политици масони?

О: Да, имам братя, които са активни политици.

В: В началото на 60-те, когато Сюлейман Демирел се беше кандидатирал за премиер, имаше спорове дали е масон, или не. И като се знаеше, че е такъв, му бе издадено и уверение, че не членува в Братството. Ако кажете, че не сте масон, това отлъчва ли ви? Демирел (който е и бивш Президент на Турция – бел. прев.) беше ли масон?

О: Ако ми позволите, тук бих искал да разкажа малко по-обстойно. Този случай в нашата история се знае като „Случая от 65-та”. Както в много страни по света, в една и съща държава се срещат различни разбирания и виждания. През 65-та, заедно с други лица, ние сме били под общия покрив на Великата ложа, но сме имали две различни разбирания за масонството. Тогава, когато уважаемият господин Сюлейман Демирел се е кандидатирал за председател на „Партията на справедливостта”, в общественото пространство се е появил документ, че той принадлежи към Братството. По онова време той се е обърнал към Великата ложа с молба да му бъде издаден документ, че не членува в нашата организация. След оглед в нашите архиви се е установило, че към онзи момент не е имало документи, доказващи такава негова принадлежност, и наш брат му е издал свидетелство, че той не принадлежи към масонството. Други братя, имащи други разбирания по въпроса, са обвинили брата, издал документа, за това, че с този свой акт той бил погазил основно масонско правило, отнасящо се до политиката. И, както в много страни по света, те се отцепили и създали друга организация.

  • • •

В: Въпрос от нашите зрители. Въпреки че не съм съгласен със съдържанието на този въпрос, длъжен съм да го задам. Смъртта на Ататюрк… Лекарят му, който също е бил масон, убил ли го е чрез отравяне или бездействие, заради нареждането му да бъдат закрити масонските ложи? Знае се, че личният лекар на Ататюрк е бил масон, и че малко след смъртта му ложите отново са разкрити и продължават дейността си. Вярно ли е това?

О: Вярно е, че лекарят на Ататюрк, е бил масон. Но една такава теза, в най-мекия смисъл, е някаква конспиративна теория. Загубили сме Ататюрк през 1938 година, а откриването на ложите става през 1945 година, след края на Втората световна война. Сам по себе си този факт показва, че откриването на Великата ложа няма нищо общо със смъртта на Мустафа Кемал. ◊

Превод от турски език:

Брат Х. Д.

към начало