.

Една наздравица за злочестите по земното кълбо

 

 

Сп. „Зидарски преглед“, кн. 3-4/1930 г.

 

Из архива на ложа „Сговор 92“.

 

Около нас ние виждаме щастливци, но виждаме и злочести хора: болни, страдащи, бедни и клетници от всякакъв род. Това е по цялото земно кълбо.

Ако повдигнем малко завесата на живота, ще видим, че злочестите хора дължат ми­зерията си на безпътен живот, на пороци, леност и др.

Отделните личности са били и са злочести, защото престъпничат, защото се опиват, защото си завиждат, защото се карат, влачат по съдилища и се убиват. Ето как се създават вдовици и сираци, охкания, страдания, сълзи и мизерия.

Вярно е също, че човешките страдания и нещастия имат и други мотиви, други социални причини, които не му е мястото тук да из­броя вам.

Светът наистина е зъл, защото най-великият от праведниците и най-първият масон в света — Богочовекът Исус — прекара живот на лишения, подигравки, жлъчни пре­следвания и най-сетне, биде убит на Голгота.

Да, светът е зъл, но колко по-зъл би бил той, ако не изпитваше ударите на стра­данието. Болестите и скърбите омекчават човешките буйни и зли натури; те действат върху човека изправително и дисципли­нарно, и ако те се приемат с подчинение и благодарение — произвеждат душевна чистота и красота. Наистина, човеците биха били същински зверове, ако не чувстваха камшика на неволята.

Народите са водили непрестанни войни. Спомнете си, драги братя, тия народи преди и след Великата война (Първа световна война). Те започнаха страшния бой с жестокост и остървение. Зверските инстинкти бяха взели връх. Ала като воюваха повече от четири години и изпитаха ужасите на кръвопролитието, гладът и мизерията, болестите и тъгите, у тях утихнаха бурите на жестокостта, кръвожадността и отмъщението. Всички почнаха да мислят и да говорят за мир и благоволение.

И затуй ние, събрани на тая изобилна брат­ска трапеза, нека си спомним за всички честити и, предимно, за всички злочести от цялото земно кълбо. Да изпразним чашите си с благопожеланието: дано Великият архитект на  Вселената подпомогне злочестите да превъзмогнат своята нищета и да се радват на съдба по-сносна, като се приближат до ония, които смятат себе си за честити.

 

 

към начало