.

Симпозиумът „Да бъде светлина ’2019” във Велико Търново постави въпроса за създаването на Българска масонска академия

 

Първият по рода си международен симпозиум „Да бъде светлина ’2019” („Fiat Lux ’2019”), свързан с масонското образование и култура, се проведе на 19-21 април 2019 г. във Велико Търново. Под организацията на ложите „Царевец” – ориент Велико Търново, „Истина” – ориент Белград, „Фии Романей” – ориент Букурещ и „,Коза” – ориент Бурса, премина едно ново по рода си събитие от масонския живот в страната.

Преди година тези побратимени ложи се обединиха под идеята за обмен на добри практики в масонското образование и търсенето на нови форми за развитие на масонската култура. Водени от разбирането, че в основата на зрялото масонство е знанието, инициативният комитет се ангажира с организацията и провеждането на събитие от подобен ранг.

На 19 април 2019 г. в духовната столица на България, под ударите на майсторския чук на Великия майстор на ОВЛБ брат Искрен Йотов, в ритуал на Първа степен бе открит Първият масонски симпозиум „Да бъде светлина”. ВМ Искрен Йотов обяви новият Велик представител на ОВЛБ във Великата ложа на Австрия –брат С. К.

Дейно участие в ритуалната работа взеха братята в старата ни престолнина от Румъния, Турция, Сърбия, Австрия, Македония и множество братя от съюзни ложи от ОВЛБ. Основен момент в изказването на Великия майстор на ОВЛБ брат Искрен Йотов бе подчертана нуждата от въвеждането на нови и качествени модели за усъвършенстване на братята в българското масонство. Един от тези модели е може би масонската академия.

В конферентната част под вещото ръководство на брат Йордан Николов – Зам. – велик майстор на ОВЛБ, бяха представени опита на вече съществуващи масонски академии както в Сърбия, така и в Австрия, и в Румъния.

Основната цел, която си постави този форум е да предизвика дебати около нуждата от образование в масонството и начините, по които това може да се случи при нас. Това бе и основният мотив да бъде търсено международно ниво, за да има и няколко примера и гледни точки, а също така и установени добри практики във вече съществуващи инициативи.

Брат Н. Н. – Велик секретар на Регулярната велика ложа на Сърбия и Декан на Сръбската масонска академия, представи модела на вече функциониращата академия при тях. А брат С. К., представи дългогодишния опит на братята от Австрия в развитието на масонското образование.

Братята Д. Д. и М. М. направиха интерактивно представяне на методите за повишаване на нивото на познание сред братята в Румъния.

От наша страна брат П. С. и брат О. П. представиха идейни концепции за учредяване и развитие на Масонска академия в България.

След направените презентации и представяния, се оформи дискусия сред участниците, относно начините, по които може да се подходи към реализацията на масонската академия в България.

Дни след успешното приключване на масонския симпозиум „Да бъде светлина ’2019” в секретариата на неговите домакини от ложа „Царевец” не преставаха да пристигат поздравителни адреси и благодарствени писма за добре свършената работа във Велико Търново, както и предложения и виждания за продължаващата работа по създаването на Българска масонска академия във Велик ориент България. Всичко това предстои да се обобщи и да стане основа за по-нататъшен общ разговор и решение по темата във ОВЛБ.

 

Бюлетин на ОВЛБ, май 2019 г.

към начало