.

Най-големият враг на човечеството са невежеството, тиранията и диктатурата

 

Брат Артуро де Ойос, 33º, Голям кръст, Велик архивар и Велик историк при Върховния съвет, 33º,  Южна юрисдикция на САЩ във Вашингтон:

 

Достопочитаемият брат Артуро де Ойос, 33º, Голям кръст, е Велик архивар и Велик историк при Върховния съвет, 33º, Южна юрисдикция на САЩ във Вашингтон Той бе сред тримата, поканени от Римокатолическата църква във Ватикана за разискване на масонската проблематика. Участвал е в предавания на най-големите радио-телевизионни медии в света. Стар майстор на McAllen Lodge No. 1110, Тексас и почетен член на John Blair Lodge No. 187, Александрия, Вирджиния. Действителен член на Quatuor Coronati Lodge No. 2076, Лондон. Носител на две награди Mackey в SRRS (Scotish Rite Research Society – Изследователско дружество на Шотландския обред), Заместник велик абат в Society of Blue Friars, KYCH, IXº SRICF (Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis – Розенкройцерско сдружение в Съединените щати) и Рицар на Големия кръст в Обединените масонски степени и Великата обредна колегия. Библиофил, лудо влюбен в историята и науката, полиглот и любител на музиката, той членува в Обществото на американските архивари, пожизнен член е на NRA (National Rifle Association – Национална асоциация на притежаващите дългоцевно лично оръжие) и VCDL (Virginia Citizens Defense League – Лига за защита на жителите във Вирджиния).

 

  

Интервю на брат Любчо Иванов

Главен редактор на Бюлетин на ОВЛБ

 

Достопочтени братко Артуро, какъв символ намираш в това, че световната премиера, прераждането на „Преддверието и средния кат: Книга на ложата” на брат Албърт Пайк се осъществява в България?

Това е голямо събитие за мен, защото това е първото издание на целия труд на Пайк за синьото масонство, за сините ритуали… И за първи път е обединено в тази книга. Огромно събитие е защото за първи път се превежда в България. Тук вече има повече копия отпечатани от нея, отколкото в Америка.

 

Върховният съвет на Древния и приет Шотландски обред 33° за България е съвсем млад, преди година при внасянето на Светлината за учредяването му, бе посрещнат от много братя от синьото масонство нееднозначно, без ясно разбиране за взаимната нужда, взаимодействието, за връзката помежду им… „Преддверието и средния кат: Книга на ложата” не е ли ясен отговор за това?

Тази книга е изградена на история, на стари и на нови ритуали, но в исторически план тя обединява всички тези шотландски, френски, шведски ритуали и е най-усложненото четиво за високите степени.

 

Не е ли и най-добрата връзка за нашето съзнание между синьото масонство и Шотландския обред?

Ти не можеш да изградиш една къща, ако нямаш здрави основи, без здравите основи на Шотландското масонство.

 

В цялото творчество на Достопочтения брат Албърт Пайк, включително и в книгата „Преддверието и средния кат: Книга на ложата” понятието „политика” не е табу при разглеждането, анализа и оценката на историческите събития. А в синьото масонство у нас изрично се подчертава, че за политика в ложата не се говори. Как трябва да тълкуваме, да разбираме „политиката” при Пайк?

Пайк вярва, че в политическото разбиране на проблема е това, че Човекът е сюблюмен, че Човекът е над всичко. И структурите не са над Човека. Той вярва в личната свобода. Той вярва в свободата на мислите. Както се казва в ритуала на Девета степен най-големият враг на човечеството са невежеството, тиранията и диктатурата. И Пайк се бори точно срещу това, за свобода на словото, не срещу Църквата като институция, а срещу съюзяването ѝ с Инквизицията. Това е неговото кредо.

 

Различни са пътищата за постигането на масонското просвещение. В момента в Обединената велика ложа на България тече разговор по кой системен път да се тръгне към постигане на успешно масонско обучение. Какво би споделил за утвърдената система на обучението в духа на Албърт Пайк при вас в подвластните структури на Върховния съвет, 33º, Южната юрисдикция на САЩ във Вашингтон?

Синьото масонство е колежа, Шотландският ритуал е висшето образование. Който иска да се образова трябва да държи изпити, трябва да полага усилия … Можем да го приемем като един Университет на живота.

 

А как се осъществява възлагането на обучението на темите, контрола и с какво завършва етапа на обучението за всеки масон по съответната степен?

Първото нещо за един желаещ да се просвещава е да получи копие на книгата „Езотерика – символизмът на сините степени в масонството” на брат Албърт Пайк, която през миналата година бе издадена и у вас с помощта на Върховния съвет на България. След това той получава документ с въпросите, с инструкциите и не знам дали мога да го нарека един договор и започва работа.

 

Резултатът от неговата етапна обучителна просветителска работа представя ли се под някаква форма пред ложата, в която членува?

Нещата са много прости. След като получи този формуляр, в който са въпросите по изпитния тест, в който някои въпроси са само за отбелязване на верния отговор, а други – с кратки отговори. Изпитваният брат го попълва и след това формуляра се изпраща в Къщата на Върховния съвет и там Великият командир, аз и други братя ги проверяваме, както учителя проверява контролното на своя ученик.

 

Оценки има ли?

Не, няма оценки, но се проверява всеки отговор в теста дали е правилен. Ако има някаква забележка, проверяващият я поставя на съответното място и накрая резюлира дали изпитваният брат минава или не минава. За всяка глава от „Езотерика”-та на Албърт Пайк има изпит. И диплома за обучавания, след всеки взет изпит.

И нека завършим нашия разговор, Достопочтени братко Артуро, с въпроса за това как ти виждаш масона на бъдещето?

Нещо, което си мечтая е, всички велики ложи да приемат тази програма на обучение, когато трябва да приемат някого, той да премине през тези изпити. Защото най-точният отговор на въпроса „Какво търсиш?” е този, нали Светлината е масонското знание, което книгите ни дават. ◊

към начало