.

Книгата „Масонство. Идеализъм и реализъм” на брат Томас Джаксън – прямо и ясно послание

 

 

Днес трябва да решим дали нашите отговорности и завети ще зависят от гигантските материални постройки, които сме издигнали, или от великите философски и интелектуални структури, които са съградили за нас братята ни от миналото.

От „История на масонското бъдеще” в книгата „Масонство. Идеализъм и реализъм”, Томас Джаксън

 

 

Любчо Иванов, Главен редактор на Хрониката, електронният вестник на ОВЛБ

 

Под редакцията на Върховния съвет за България, издателство „Класика и Стил”[1] издаде на български, в превод от английски език на брат Павел Главусанов и под коректурата на Мая Христова, фундаменталната книга „Масонство. Идеализъм и реализъм” от близо 600 стр. на ВУ брат Томас Джаксън – почетен председател на Световната конференция на регулярните масонски велики ложи.

Изключителното просветителско събитие в българското масонство с появата на тази книга у нас, бе предшествано през годините от активната работа на нейния автор в процесите на съзряване на възроденото българско регулярно масонство и единението на масоните в България, вкл. с участието му в нашия масонски печат с изявления и интервюта. Три дни преди да се осъществи единението на българското масонство на 20 юни 2015 г., в тържествения ритуал, в което той лично взе участие, издателство „Класика и Стил” отпечата в своята библиотека „Брифон” неговата брилянтна с простотата и искреността си книга „Масонски перспективи” с 44 избрани есета. Не е прекалено смело да се каже, че именно в нея внимателните читатели-братя откриха смисъла и съдържанието на усилията на осъщественото единение под ръководството на тогавашния Велик майстор на ОВЛБ – НУ брат Иван Сариев. Така, съвсем закономерно сега единствената „голяма” книга за масонството на брат Томас Джаксън излиза на български език отново по инициативата и с издателските усилия на брат Иван Сариев, но вече като Суверен велик командир на Върховния съвет 33° на ДПШО на Свободното зидарство за България.

Всъщност това е четвъртия поред том от поредицата книги за масонската библиотека на българското братство, които той обеща и започна да издава под редакцията на същия този, налагащ се вече като философски интелектуален масонски институт – Върховен съвет за България. Както вече е добре известно в първите три тома на тази уникална и потребна за масонското възпитание и просвещение библиотека бяха събрани книгите „Езотерика – символизмът на сините степени в масонството” на Албърт Пайк, „Конституциите…” и „Предверието и средния кат: книга на ложата” също на Албърт Пайк.

 

„Масонство. Идеализъм и реалност” е сборник от вълнуващи със своята прямота и яснота есета, спомени, изказвания, разсъждения, въпроси и изводи на един световноизвестен изключително уважаван съвременен брат с 54-годишен масонски стаж, който е натрупал богатството на споделения опит в книгата си, работейки на терена на масонството на 111 велики ложи по цял свят, на които е и почетен член.

Брат Томас Джаксън е разположил в книгата си огромния основен текст в шест части с общо 92 заглавия в тях: в първата част „Идеализъм” – 31 заглавия; във Втората „Реализъм” – 23; в третата – 4; в петата – 31 и в шестата част „Разни” – 3 заглавия.

Много трудно би могло с няколко думи да се прави опит да се обобщи тематичното съдържание на това огромно количество материали, за които брат Томас Джаксън казва, че е важно да се знае, че всеки от тях е подготвян за конкретна аудитория, като се е опитвал да удовлетвори желанията на домакините, без да влиза в противоречие със собствените си убеждения.

Но може би, за да избегнем затруднението в опит за обобщение е най-добре да използваме онази част от въведението в книгата „Масонство. Идеализъм и реалност” на български език, в което вече добре познатият ни друг голям приятел на българското масонство – Достоп. брат Артуро де Ойос, 33°, велик архивар и велик историк, Върховен съвет, 33° Южна юрисдикция на САЩ, споделя:

 

Обхватът на темите, които те засягат, е направо плашещ. Брат Том непрекъснато издига глас в пустиня, като ни призовава да хвърлим поглед към огледалото и се попитаме какво знаем, какво правим и накъде сме се упътили с нашето братство. Той пита как в отминали времена свободното зидарство е успяло да привлече мнозина от най-великите световни лидери и държавници: иска да знае къде са днес нашите членове от същия калибър. Разказва ни как братството прокламира принципите на Просвещението в едни времена, когато крале и предразсъдъци управляват света.

Брат Томас пише със забележителна яснота и простота: „Цел на занаята е да изгражда личности”. И е точно така. Тъй като ритуалите и целите на масонството остават неизменни, трябва да се запитаме защо вече не сме онези личности, които сме били някога. Той пита откровено дали не сме проявили краен либерализъм, като оставяме дверите на братството отворени за хора, които го търсят с мотиви, нямащи много общо с усъвършенстването на личността и обществото. Дали в желанието да постигаме по високи количествени показатели не сме принизили някои свои критерии? Брат Томас пита дали стремежът към постове, титли и отличия не е препятствие за практикуване на истинско масонство. Той не само проучва проблемите на масонската идея, но дискутира върху практическата страна на регулярността, както и върху значението на нейното съхраняване… Той правилно оценява масонската благотворителност като страничен продукт от принципите на свободното зидарство, но не и като основна задача на братството; последната има отношение само към индивидуалното усъвършенстване на всеки брат…

 

Така ние можем спокойно и уверено да се присъединим към заключението на брат Артуро де Ойос за „Масонство. Идеализъм и реализъм” на брат Томас Джаксън:

 

С две думи, тази книга може да се определи като антология на връзката не само между масонство и личност, но и между него и цялото общество. ◊

 

[1]Издателство „Класика и Стил” ООД, ЖК „Яворов”, бл. 72, София 1111, тел./факс: (02) 871 9186, 973 3039, www.kiasikastil.com; sales@klasikastil.com

 

към начало