.

Тайни общества на траките

 

 

Излезе от печат книгата

Тайни общества на траките“

 

Автор: проф. Валерия Фол, издателство ТанграТанНакРа, София

 

За книгата:

Тракийските затворени аристократически общества, популярно известни като тайни общества, са изградени на родов и социален принцип и управляват светските и религиозните дела в тракийските царства. Знанията и уменията им са тайна за мнозинството, тъй като се предават единствено на членовете на тези тесни кръгове. Те са неразривно свързани с тракийската царска идеология и устния тракийски орфизъм, който по своята същност е аристократическа доктрина. Посветените членове на тези общества пазят, развиват и предават на следващите поколения космогонични, теогонични, астрономически, музикални и медицински знания, умения да се управлява и да се общува с божествата и не на последно място, как да се съхрани интелектуалната енергия, която е безсмъртна и отива в свят, който бихме могли на наречем паралелен на света на живите. Посветените носители на знанието, водени от царе-жреци, са призвани да пазят равновесието във Вселената между слънчевото (соларното) и земното (хтоничното), между светлината и мрака. Осъзнато е, че знанието е сила и то може да бъде във владение само на достойните да го притежават. Тракийската вяра в безсмъртието е различна от елинската вяра в безсмъртието на душата, а откриваните златни маски в аристократически погребения в земите на траките и на македоните подсказват степени на посвещение.

Книгата започва с кратко представяне на Марсилио Фичино и неговата дейност, за да може читателят да научи механизма, по който до нас са достигнали много от знанията на древните. За посветения Марсилио Фичино свещените мистерии от древността са източници за търсене на универсалната истина. Той посочва деветимата водачи по пътя към храма на деветте музи в своята книгата „Трите книги за живота“. Книгата „Тайни общества на траките“ посочва кои са тези водачи за тракийските посветени аристократи. Хермес – богът на тракийските царе, от когото те вярват, че произхождат, е подбудата към всяко търсене, за да се постигне знание, защото знанието е светлина, дарявана от Аполон. Цялото търсене на знание-светлина е изпълнено с очарование, поради което се свързва с Афродита – хипостаза на Великата богиня, даряваща любов. Това са тримата небесни водачи към храма на музите, равнозначен на космическата хармония. За да се стигне в този храм на вдъхновеното разбиране на света, са необходими силна воля, остра мисъл и добра памет – това са следващите трима водачи, които всеки трябва да намери в душата си. Но целият път не би могло да бъде извървян без достоен баща, добър учител и опитен лекар (в залмоксовия смисъл).

В книгата са представени също така поведенческите ограничения и забрани, които спазват посветените аристократи-жреци-воини, свещената напитка, запазени думи от свещения език и различни обредни практики, за които са се съхранили сведения в писмените извори.

 

За авторката:

Валерия Фол е професор по стара история и тракология, доктор на историческите науки, с хабилитация по теория и история на културата (древност) и PhD по изкуствознание. Изследователското поле на Валерия Фол включва антична история, култура и религия на Европейския югоизток (Гърция и Тракия) и Средиземноморието, Тракология, приемственост и континуитет между Античността и следващите исторически епохи в Европейския югоизток. Тя работи в Центъра по тракология „Проф. Александър Фол” към Българска академия на науките и преподава история на българските земи в древността, тракология, история на Елада и културно-историческото наследство на траките в бакалавърските и магистърските програми в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София.

Книгата може да бъде поръчана и директно от издателството: тел. 0887 627 187, е-майл: contact@tangra-bg.org

към начало