.

Ложа „Сила“ направи дарение на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

Братята от ложа „Сила“ дариха на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов 1000 броя предпазни маски за многократна употреба.

В своето писмо до ръководството на болницата, те подчертават: „

Нашата изрична воля е маските да достигнат до медицинския персонал на болницата, които въпреки трудностите, с които се борят всеки ден, се изправят с кураж и професионализъм в борбата срещу COVID-19. Смятаме, че тяхната жертвоготовност и самоотверженост заслужават подкрепа и адмирации от цялото общество, в т.ч. и от нас като масони.

25 март 2020 г.

към начало