.

Мерки на ОВЛБ и Фондация „Благотворителност и милосърдие“ за преодоляване на кризата от пандемията с COVID-19

 

 

За адекватно посрещане, за по-бързото и успешно преодоляване на предизвиканата от пандемията с COVID-19 кризисна ситуация, застрашаваща здравето на нацията и икономиката на държавата, Обединената Велика ложа на България взе редица мерки с необходимата за изпълнението им организация. Те се основават на вековни традиции на масонството, сред които водещи са братската любов и грижа за ближния и неговото семейство, милосърдие –в рамките на братството, както и към нуждаещи се извън Храма, и благотворителност в подкрепа на благородни каузи с общонационална значимост.

Дни след обявените извънредни мерки за ограничаване на пандемията, Великият майстор на ОВЛБ Искрен Йотов излезе с обръщение към масонското братство, в което призова към стриктно спазване на указанията на здравните и държавните органи, а при необходимост и възможност, за тяхното подпомагане. Той посочи начините, по които може безопасно за братята, техните семейства и близки да продължи животът в ложите и масонската дейност. Създадена е организация в рамките на всяка ложа и на Великата ложа като цяло, за още по-близка, навременна и конкретна братска взаимопомощ, за грижи и подпомагане на болните, самотни и нуждаещи се братя.

Братята бяха призовани към активизиране на дарителската дейност за подпомагане на болните и застрашени, за активна помощ с лично участие, дарения на медицински изделия и техника, както и на финансови средства за нуждите на системата на здравеопазването в страната.

 

За по-добрата организация, координация и ефективост на цялостната дейност, с Декрет на Великия майстор Искрен Йотов, бе създадена „Временна комисия за действия по време на извънредното положение и пандемията КОВИД-19“, която ще работи под негово ръководство до приключване на кризата.

Комисията прие следните мерки, план за действие, които представяме в резюме.

 

 1. Мерки за подпомагане на нуждаещи се братя.
  1. Подпомагане на братя, които са под карантина вкъщи, включително и на болни.
   1. Стартира кампания за набиране на доброволци от братя, които ще полагат грижа за снабдяване с необходими храни, лекарства и материали на братя под карантина. За всеки ориент ще бъде изготвен списък на братята доброволци, който ще се допълва ежедневно. Фондацията, съвместно с ложите от съответния ориент, организира осигуряването на предпазни средства на доброволците.
   2. Чрез Великият милосърдник и с помощта на братя лекари от „виртуалната болница“ на ОВЛБ ще се осигурява съдействие на заболели от вируса братя за получаване на медицинска помощ, съобразно реда и организацията, установени от Националния кризисен щаб.
  2. Подпомагане на братя, нуждаещи се от финансова помощ
   1. Определен е ред, по който братята, които се нуждаят от финансово подпомагане, да правят своето искане.
  3. Целеви дарителски кампании

Дейността включва целеви дарения от ложите за здравни институции, както и организиране на дарителски акции в отговор на постъпили от тези институции конкретни молби за съдействие.

За извършване на тези дейности Фондация „Благотворителност и Милосърдие“ открива в своята сметка целеви дарителски фонд „Пребори КОВИД-19“, в който ще се натрупват постъпилите финансови дарения, необходими за осигуряване на медикаменти, храни, дезинфектанти, маски и друго необходимо на намиращите се в затруднения заболели братя и техните семейства, както за осъществяване на даренията в обществена полза.

Като основание за превода да се посочва „Дарение за Пребори КОВИД 19“ или друго подходящо основание, от което да става ясен целевият характер на дарението.

Банкова сметка на Фондация „Благотворителност и милосърдие”:

Банка ДСК

IBAN BG73 STSA93000024164774.

към начало