.

Да бъдем съпричастни и човеколюбиви

 

 

Скъпи Братя, с вашата подкрепа инициативата „Да бъдем съпричастни и човеколюбиви“ се разви и разрасна с още проекти!

 

Броени дни след стартирането на инициативата ни с радост ви споделям, че апелът ни бе решително подкрепен от редица Братя и Ложи, за което сърдечно ви благодаря!

За мен е гордост и изключителна чест да обявя финансовата и материална подкрепа, оказана от Ложите „Ехнатон“, „Средец“, „Свети Георги“, „Захари Стоянов“. В доброволческите среди сред нас се включиха и много Братя.

 Скъпи Братя,

Показахме, че когато сънародниците ни са в беда, ние сме съпричастни; готови за взаимопомощ и солидарност, както към нуждаещи се, така и с лекарите и лечебните заведения.

В тази тежка пандемия и извънредно положение ние отворихме широко сърцата си и отдадохме времето и силите си за помощ на нуждаещи се сред най-уязвимите слоеве на населението.

Николай Божилов, Асистент Велик Майстор на ОВЛБ и г-жа Румяна Петкова, Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане

Вашето решително участие ми позволи да разширя мащабите и обсега от медицински услуги, заложени в първоначалната дарителска инициатива.

А именно:

–осигуряване за повече хора на безплатна специализирана медицинска експертиза, свързана с пандемията,

–безплатни прегледи, изследвания и лечение на редица други заболявания, които почти винаги съпътстват хората в напреднала възраст, както и хората, за които по финансови, здравословни и социални причини, достъпът до медицинска помощ е затруднен или невъзможен. Особено в този тежък за всички момент.

Тези дейности са безплатни за нуждаещите се.

Извършваме ги заедно с нашия Брат Владимир Костов в неговото лечебно заведение МЦ „Св. Пантелеймон“. За целите на инициативата той предостави целия специализиран ресурс на лечебното заведение –  кабинети и лаборатории в направленията: вътрешни болести, кардиология, ендокринология, АГ, неврология, ортопедия, УНГ, очни болести, педиатрия, хирургия, неврохирургия и др.

За инвалидите и лицата с особена потребност е осигурен и специализиран превоз, при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания в условията на пандемия и извънредно положение в страната.

Инициативата „Да бъдем съпричастни и човеколюбиви“ получи висока оценка и подкрепа от Агенцията за социално подпомагане,  от нейното ръководство и  служители. С тяхна помощ и съдействие стигаме до нуждаещите се наши съграждани, които попадат в обхвата на дарителската инициатива. Тази подкрепа улесни нашето желание да достигнем до най-уязвимите хора, за които навременната медицинска грижа е животоспасяваща.

Същевременно ние сме съпричастни и с риска, който ежедневно поемат социалните работници на Агенцията за социално подпомагане. Те работят на първата линия при решаването на социалните проблеми на най-уязвимата част от обществото ни, те са в ежедневен контакт с тях. Ето защо заедно с нашия Брат д-р Владимир Костов направихме лично дарение от 100 теста за Covid-19 IgG/IGM за тези служители, като стартирахме тестването им в МЦ „Св. Пантелеймон“.

Ако желаете да подкрепите финансово, материално или с лични сили нашата бързо разрастваща се човеколюбива дейност за взаимопомощ, то може да ми пишете  на имейл dabademsaprichastni@abv.bg  или се свържете с колцентъра на  МЦ „Св. Пантелеймон“ на тел. 02/81 55 999 за инициативата „Да бъдем съпричастни и човеколюбиви“.  С вашата подкрепа, заедно, ще успеем да разширим обсега на помощта ни сред хилядите нуждаещи се.

Средствата са необходими единствено за заплащането на транспорта на нуждаещите се за преглед и лечение, както и за заплащане на труда на отделните специалисти. Бъдете сигурни, че вашата помощ ще използвана само по посоченото конкретно предназначение, за което лично гарантирам.

Скъпи Братя,

Предстои един от най-светлите християнски празници – Възкресение Христово. Нека да защитим столетните традиции на нашето братство, изтъкани от ярки изяви на братска подкрепа в Храма, на мащабна благотворителност и подкрепа, насочени към обществото.

Призовавам ви да подемете тази инициатива в страната със следните действия :

  1. Потърсете диалог и взаимопомощ с вашата община или центъра за социално подпомагане към АСП. Чрез тях предложете своята помощ на най-уязвимите хора сред вашите съграждани, каквито са възрастните и самотните, инвалидите,  социално слабите и др.

2. Организирайте с наши Братя, които са собственици или управляват лечебни заведения с описани по-горе кабинети извършването на прегледи и лечение на нуждаещите се.

3. Призовете за доброволци сред Братята от вашия Ориент, които да помагат за транспортирането и обслужването на тези хора.

4. Осигурете специализиран транспорт на инвалидите.

5. Призовете Братята с възможности във вашия Ориент за оказване на финансова, материална и лична помощ

Нека не забравяме, че освен надвисналата опасност от КОВИД – 19 нуждаещите се имат неотложна нужда от специализирано медицинско обслужване за техните болести.

Светът ще пребори пандемията, но здравето и живота на нашите съграждани трябва да бъде се съхранено. Те имат нужда от нас днес, повече от всякога!

Призовавам ви всеки да осмисли още веднъж своя принос и потенциални възможности за оказване на присъщите на масонството благотворителност и милосърдие в тези тежки за всички ни седмици и месеци.

Да сплотим братска верига за оказване на така необходимата взаимопомощ, за да излезем със съвместни усилия по-бързо от кризата, по-сплотени, духовно обогатени и силни в битността ни на масони.

Нека в този труден за всички българи момент с личен труд и принос да помогнем на лекарите, болните и уязвимите хора.

Да правим добро, а сега в пъти повече!

 

Ваш Брат

Николай Божилов

Асистент Велик Майстор на ОВЛБ

 

към начало