.

Дарение на братя от ложа „Св. Климент Охридски“ на УМБАЛ – Бургас

 

 Братята И. И и Н. Н. направиха дарение за борба с пандемията на УМБАЛ – Бургас на стойност 36360 лв. В началото на май 2020 г. ще бъде доставен респиратор модел CrossVent 3+, производство на Bio-Med Devices Inc. (САЩ) за дихателна реанимация на деца и възрастни. Доставката включва гаранционен и извънгаранционен сервиз и обучение на персонала за работа с апаратурата.

към начало