.

Дарителска кампания на ложа „Атлит“, Враца

 

Ложа „Атлит“, Враца, стартира дарителска кампания за набиране на средства и оказване на помощ в борбата с COVID-19 на територията на община Враца. Към 22.04.2020 г. са събрани над 10 хиляди лева, като кампанията по набиране на средства между братята продължава до 30 април.

До момента е извършено следното:

  1. Закупуване и даряване на 200 бр. защитни шлема на медици на първа линия в гр. Враца. Шлемове бяха дарени на всички общопрактикуващи лекари в града, на Тубдиспансер – Враца, Окръжна болница – Враца, КОЦ – Враца, Спешна помощ – Враца, Клинична лаборатория – Враца.
  2. Закупуване и даряване на Социален патронаж – Враца на 300 бр. трислойни маски за всички възрастни хора записани към Социален партонаж – Враца на територията на община Враца.
  3. Закупуване и даряване на 34 защитни костюма с висока степен на защита. Костюмите са дарени на РЗИ – Враца, Спешна помощ – Враца, Тубдиспансер – Враца, КОЦ – Враца. Има остатък от закупените костюми, които се съхраняват в готовност за дарение при необходимост.
  4. Дарение в размер на 500 евро на Великата ложа на Сан Марино, във връзка с техен призив за помощ.

До момента за целите на дарението са изразходвани около 6 400 лв.

към начало