.

ОВЛБ и Фондация „Благотворителност и милосърдие“ – първи резултати в борбата с COVID-19

 

 

 

Преди малко повече от месец Обединената велика ложа на България предприе редица кризисни мерки за активизиране, насочване и координиране на масонската благотворителност и милосърдие на своите членове за ефективно подпомагане на борбата с пандемията от COVID-19 у нас.

Създадена бе „Временна комисия за действия по време на извънредното положение и пандемията КОВИД-19“, която се ръководи от Великия майстор Искрен Йотов. За набиране на паричните дарения от ложите или отделни братя, Фондация „Благотворителност и милосърдие“ към ОВЛБ откри сметка за дарителския фонд „Пребори КОВИД-19“.

На призива на Великия майстор се отзоваха колективно редица ложи и индивидуално множество братя. През изминалия месец тяхната благотворителна дейност основно се свеждаше до подкрепа на здравната система и конкретни болници с финансови средства и даряване на медицински изделия и техника, подпомагане на болни и  застрашени братя, на изпаднали в нужда възрастни, самотни и болни граждани. Няколко десетки братя активно работят като доброволци в болници и социални заведения и т.н.

Кратка информация за част от тези дейности и  прояви е публикувана на сайта на ОВЛБ – в създадената  за целта  рубрика. Една голяма част от дарителската и милосърдна дейност е и занапред ще остава анонимна, защото такова е и масонското разбиране за правене на добро, за съпричастност и човеколюбие към нуждаещите си и изпадналите в беда.

Затова обобщената справка, която поместваме тук, отразява само част от реално извършената работа. Това е информация, постъпила в Обединената велика ложа на България до 30 април т.г.:

 

  1. Общите акумулирани средства по отчетени суми към ОВЛБ за дарителски кампании са на стойност 192 223 лв. В тази сума не са включени 12 дарителски кампании, за чиято стойност в лева ОВЛБ няма информация.
  2. Успешно са реализирани 33 дарителски кампании, като в тях участват: 17 съюзни ложи, Фондация „Благотворителност и милосърдие“, „MASONIC RIDERS”, както и отделни братя от още 9 съюзни ложи.
  3. Дарителите по сметка и в натура за кампанията за защитни облекла на Фондация „Благотворителност и милосърдие“ са 38 като 16 от тях са съюзни ложи (или техните сдружения с нестопанска цел и фондации), а останалите са отделни братя.
  4. Пет съюзни ложи са извършили дарения и в полза на Великата ложа на Сан Марино след изпратен от тях зов за помощ.
  5. Регистрирани са 33 братя от 9 ориента като доброволци, които работят в болници, полагат грижа за снабдяване с необходими храни, лекарства и материали на братя под карантина. 14 от доброволците са медицински специалисти.

Подкрепата от страна на Великата ложа на България и нейните членове продължава и ще се разширява докато държавата и обществото ни имат потребност от скромния принос на нашето масонско братство за преодоляване на кризата, предизвикана от пандемията COVID-19 и нейните последици за здравето на нацията и възстановяване на икономиката на страната.

към начало