.

Поредно дарение на Фондацията „Благотворителност и милосърдие“ към Обединената велика ложа на България

 

 

Фондацията „Благотворителност и милосърдие“ към Обединената велика ложа на България извърши на 7 май 2020 г.  дарение на „Диагностично консултативен център XII- София“  ЕООД – 800 бр. защитни маски на обща стойност 1200 лв.

към начало