.

Дарения на братя от ложа „Светлина София 94“

 

 

Братя от ложа „Светлина София 94“ са направили лични дарения или са спомогнали за извършване на дарения на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в борбата с пандемията Covid 19, както следва:

 

– Брат С. М. – 6500 лв.;

– Брат П. П. – 25000 лв;

– Брат З. П. е оказал съдействие за насочване на дарение от 2000 евро от Международния Фонд за устойчив мир и развитие.

към начало