.

Николай Божилов бе преизбран за Велик майстор на Обединената Велика ложа на България

На проведеното на 12 май 2023 г. Редовно годишно отчетно-изборно събрание на ОВЛБ, досегашният Велик майстор  НУ брат Николай Божилов  бе преизбран с голямо мнозинство да ръководи Великата ложа и през следващия  нов тригодишен мандат.

На този най-висок пост той ръководи Обединената Велика ложа на България от 10 октомври 2020 г. насам.

На 12 май 2023 г. бяха избрани също членовете на новия Съвет на великите сановници на ОВЛБ,  Председателите и членовете на Висшия братски съд и комисиите на ОВЛБ.

 

Визитна картичка

Николай Божилов е адвокат, доктор по право. В периода 1996 -1998 г. той е бил старши юрисконсулт в Териториална данъчна дирекция – София. Член е на екип към Министерство на финансите за изготвяне на промени в Закона за събиране на държаните вземания. От 1998 г. до 2000 г. е главен юрисконсулт на голяма банка, а пред 2000 г. основава адвокатско дружество с предмет на дейност данъчно право, вещно право, облигационно право и др. В периода 2014 г. – 2015 г. е съветник на министъра на отбраната. Бил е два мандата Асистент Велик майстор на Обединената велика ложа на България в периода 2014-2020 г. На 12 октомври 2020 г. е избран за Велик майстор на ОВЛБ, а на 12 май 2023 г. е преизбран на същия най-висок пост.

към начало