.

Обединената Велика ложа на България и Агенцията за социално подпомагане подписаха споразумение за сътрудничество

 

На 6 ноември т.г. Обединената Велика ложа на България (ОВЛБ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) сключиха споразумение за сътрудничество. То бе подписано от Великия майстор на ОВЛБ Николай Божилов и Изпълнителния директор на АСП Румяна Петкова.

 

По този повод Великият майстор на ОВЛБ заяви:

Отчитайки сериозността на промяната в световен мащаб на всички дейности в икономическия, политическия, интелектуалния и духовен живот на хората, не може да подминем и неминуемите промени, които възникнаха, и ще продължат да ни съпътстват в нашия живот и дейност на свободни хора, членове на един от най-старите ордени и общества на света. Непрекъснатата промяна във връзка с този глобален проблем ни поставя в ситуация да отреагираме адекватно и навременно, като активизираме нашата благотворителна и милосърдна дейност, подпомагайки хората в беда. Нашите принципи, цели и идеи за съпричастност, са помощ и подкрепа към нуждаещи се. Ние винаги сме подкрепяли държавата и държавните институции. И в тази връзка днес стартираме съвместното си сътрудничество с АСП чрез национална кампания, която носи посланието „С грижа за всеки“.

 

Подписването на това споразумение, по-малко от месец след като българските масони избраха Николай Божилов за Велик майстор на Обединената Велика ложа на България, е първата решителна крачка на новото ръководство на масонското братство за реализиране на една от основните си цели – по-широко отваряне на българското масонство към обществото и неговите духовни потребности, по-активна подкрепа на държавните институции и обществени организации за решаване на жизнено важни за нацията ни социални, здравни, образователни, културни и други, засягащи духовното извисяване, дейности.

Споразумението между ОВЛБ и АСП е знаменателно събитие, поставящо началото на тясно взаимодействие между Великата ложа и държавна институция. При това в критичен за нацията момент. То е  първото по рода си в 28 годишната история на съвременното българско масонство.

В своята над 300 годишна история, масонството, като най-старото светско общество на свободни мъже с добро име, е оказвало и оказва своето ползотворно влияние върху общественото развитие и прогрес навсякъде по света. Преди всичко – чрез своя духовен потенциал, защото традиционно братството привлича в редиците си интелектуалния и управленски елит на всяка нация.

За масонството и по-специално за англо-саксонското масонство, към което регулярната ОВЛБ принадлежи, са подчертано характерни благотворителността и милосърдието. Благотворителността в дейността на ОВЛБ е насочена към развитие и утвърждаване на духовните ценности, в подпомагането на науката, културата и образованието, подпомагане на училища, библиотеки и други форми на културен живот, подпомагане на талантливи деца и младежи в тяхното професионално и личностно развитие и т.н.

Милосърдието се изразява основно в подпомагане на наши братя и други хора в нужда, на техните семейства – за медицински изследвания и лечение, подпомагане на социално слаби, на инвалиди или лица, нуждаещи се от грижи, при възстановяване на щети от природни бедствия и др.

В условията на световната пандемия, предизвикана от COVID-19, ОВЛБ извежда като свой основен приоритет опазването на здравето, ефективното подпомагане на здравната система, конкретната помощ и съдействие, както на своите братя, така и на застрашени хора, изпаднали в беда, които няма на кого да се опрат. От началото на пандемията многобройни са проявите на отделни братя и ложи, на фондация „Благотворителност и милосърдие“ и ОВЛБ, като цяло, в подкрепа на лечебни заведения и нуждаещи са от помощ хора. Част от тази дейност, оценена за над 250 000 лв. досега, е отразена на сайта на ОВЛБ . Друга, не, защото масонството по принцип не изтъква благотворителната си дейност.

Споразумението за сътрудничество с АСП поставя началото на национална кампания „С грижа за всеки“. Тя ще се развива във времето с оглед на здравната обстановката в страната, ще се изпълва със съдържание, отговарящо на конкретните нужди за подпомагане на хората, за които навреме подадената ръка може да бъде животоспасяваща. ОВЛБ и АСП ще си сътрудничат при организиране, координиране и реализиране на национална кампания за безвъзмездно предоставяне на антигенни тестове за COVID –19 на идентифицирани като нуждаещи се лица и хора с ниски доходи, които са били в контакт със заразоносители или проявяват първи симптоми на болестта. Взаимодействието и координацията между двете партниращи си страни ще се осъществява на регионален принцип чрез териториалните структури на ОВЛБ и АСП, при спазване на принципите на професионална независимост, безпристрастност, обективност и надеждност. Националната кампания „С грижа за всеки“ ще продължи, докато има потребност от извършване на антигенни тестове за нуждаещи се. За целта ОВЛБ предвижда да бъдат събрани чрез дарения от братята  над 100 000 лв.

Документно официализираното партньорството с АСП, има своята предистория. От самото начало на здравната криза, в края на март т.г., Николай Божилов, заедно брат Владимир Костов, управител на МЦ „Св. Пантелеймон“, подемат инициативата

Да бъдем съпричастни и човеколюбиви“, която бързо намира подкрепата от редица ложи и братя. През изминалите оттогава месеци е оказана безплатна медицинска помощ на възрастни и хора, за които достъпът до медицински грижи е затруднен или невъзможен, осигуряван е безплатен специализиран транспорт на такива хора. Освен с лично участие в Медицинския център, двамата братя даряват лични средства за извършване на безплатни за пациентите тестове за COVID-19.

По това време са осъществени и първите контакти, поставено е началото на бъдещото взаимодействие с Агенцията за социално подпомагане и нейния Изпълнителен директор г-жа Румяна Петкова.

 

Сайт на ОВЛБ

 

към начало