.

„Дьо Моле“ е учение чрез взаимоотношения и наставничество

 

 

Най-важната задача сега е да подготвим програмата от събития

 

Интервю с Главния съветник на Обител „Света София“, М.М.

 

 

Как е структуриран Орденът „Дьо Моле“ на международно ниво и какво е мястото на Върховния съвет в тази структура?

Създаден преди 102 години, към днешна дата орденът „Дьо Моле“ разполага с 10 представителства и 61 юрисдикции по целия свят. Членовете му са близо 14 000. Членството в Ордена е разделено на 9 категории, като първите 4 формират Върховния му съвет. Това са: активните членове, членове депутати, заслужили членове и почетни членове. Младежите, които формират основната група и извършват ритуална дейност са членове от 6-та категория, която се нарича: „Активни Дьо Моле“. Съветниците, са 5-та категория членове. Върховният съвет е органът, който избира ръководните органи на „Дьо Моле Интернешънъл“: Великият Майстор (Президент), Старшият и Младшият велики надзиратели (Първи и Втори Вицепрезиденти), Секретаря и Ковчежника на организацията. Върховният съвет формира и различни съвети или комитети, както и фондации или сдружения. Право на глас във Върховният съвет имат само членовете от категория 1 – активните членове. За да станеш активен член трябва поне 3 години да си бил член депутат, който има право на глас само в отделните съвети и комитети, но не и на конференциите на Върховния съвет. Всяка юрисдикция се определя от Върховния съвет, като правата на „Дьо Моле Интернешънъл“ в нея се изпълняват от Изпълнителен директор. Изпълнителните директори са членове от категория 1.

 

Как се случи така, че ти и брат Л. П. бяхте предложени и съответно приети във Върховния съвет?

Членовете на Върховния съвет от 1 категория трябва да бъдат не повече от 150. Бяхме уведомени от брат Лучано Крители, че са се освободили няколко позиции и на юнската Конференция има възможност да се подадат документи за членство във Върховния съвет. Преценихме, че това да има свои представители в този престижен международен орган е отличен шанс за България и респективно за бъдещето на „Дьо Моле“ в България.

 

 Какво означава изборът ти за член на Върховния съвет, лично за теб?

Означава отговорност и заявка за дългосрочен ангажимент. Ние, първият Консултативен съвет от Съветници на „Дьо Моле“ в България сме наясно, че тепърва започваме да градим основите на една организация, която може и трябва да има съществен принос за формирането на бъдещите лидери на нашата държава. Статутът на Съветник (член категория 5) е с едногодишен мандат, а назначението се извършва от Изпълнителния директор на Юрисдикцията. Членуването във Върховния съвет е многогодишно и започва от категория 3 – член депутат, каквито сме и ние. Категория 2 е запазена за заслужилите членове на Върховния съвет.

 

Каква е следващата голяма цел на „Дьо Моле“ и какви са стъпките за осъществяването и на практика?

Създаването на една Обител, каквато е „Света София“ не завършва с иницииране на първите нейни членове и офицери. Те трябва незабавно да започнат работа в разработването на календара за тяхната Обител. Това не означава непременно фокусиране върху учене на ритуала, а подготовката на различни събития, които формират общата дейност на „Дьо Моле“. Създаването на Обител изисква ангажираност и много усилия, за да бъде тя успешна. „Дьо Моле“ не е просто младежки рицарски орден, който създава усещане за ексклузивност, чрез ритуали и красиви доспехи. „Дьо Моле“ е цялостна програма, която формира бъдещи лидери и ги прави ангажирани с обществено полезни дейности през целия им житейски път.

Да, действително предстои разширяването на членската маса и формирането на още нови Обители в България, което ще доведе един ден и до създаването на Юрисдикция България със своя Изпълнителен директор. Това обаче не е основната ни цел в момента. Основната ни цел е да създадем и въведем в изпълнение календара на събитията и дейностите на нашата Обител, както и съпътващите структури към нея, за да може младежите пълноценно да участват в обществения живот на Ордена. И тук се обръщам към родителите на нашите младежи, както и към всички братя и сестри: Това няма как да се случи без отдадеността и ангажираността на възрастните, които да са готови да отделят от времето си и да помагат както за организацията, така и да присъстват на събитията на „Дьо Моле“. Използвам случая да благодаря на всички възрастни, които се включиха в организацията и присъстваха на учредяването на „Дьо Моле Света София“. „Дьо Моле“ е учение чрез взаимоотношения и наставничество. То изисква активно ангажирани възрастни, които са готови да отделят време за учене със и от нашите млади мъже.

 

Какво трябва да направи една ложа, ако иска да създаде обител в нейния Ориент?

„Дьо Моле Интернешънъл“ е самостоятелна международна организация, която се подкрепя от регулярни масонски ложи. При създаването на първата Обител в една държава, тя трябва да бъде официално подкрепена от ВМ на Велика масонска ложа или Върховен орган на надстроечна масонска структура, като ВК на Върховния съвет на Древния и приет Шотландски обред за България, например. За създаването на всяка Обител трябва да се ангажира и Спонсор. Спонсорите обикновено са или масонски ложи или Консултативни съвети на Съветници на вече създадена Обител. Нова Обител в България може да се създаде, ако има поне 15 младежи, които да бъдат нейни учредители и поне 3-ма Съветника – майстори масони. Може допълнително да се увеличи броя на Съветниците в една Обител, включително такива могат да бъдат и мъже, които не са масони, както и жени. Важното е да са отдадени, обучени и в последствие одобрени. Съветниците трябва да са подали документи, да са одобрени от действащия Изпълнителен директор (към момента това е брат Лучано, тъй като временно Италианската юрисдикция е разширена географски и над България), да са преминали успешно курса за Съветници и да са вписани като такива в регистъра на „Дьо Моле Интернешънъл“. Цялата комуникация на този етап следва да се осъществи чрез действащия Консултативен съвет на Съветниците на Обител „Дьо Моле Света София“ и одобрена от мен в качеството ми на Председателстващ Съветник. Секретариатът на ОВЛБ е постоянно в течение на развитието на „Дьо Моле“ в България.

Крайното решение относно това дали ще бъде сформирана Обител или не, принадлежи на Изпълнителния директор в конкретната Юрисдикция.

 

Какво е необходимо, като оборудване на един храм на „Дьо Моле“ и откъде може да се вземе такова оборудване?

Всеки масонски храм има основното оборудване, необходимо за храм на „Дьо Моле“. Може би най-близки като оборудване са храмовете на Древният и приет шотландски обред за България. Регалиите на членовете се доставят директно от „Дьо Моле Интернешънъл“. Знакът на обителта се  изработва от самата нея.

 

Водени ли са вече разговори с някой ложи – т.е. тече ли процесът по разрастването на организацията вече? Има ли някакъв целеви срок, в който да се инсталират още две обители?

На този етап не се водят отделни разговори с ложи за промотиране на „Дьо Моле“, но трябва да отбележа, че НУ ВМ на ОВЛБ има съществен принос в досегашното привличане на членове. Използваме и канала на Секретариата към ОВЛБ за кореспонденция с ложите, както и „Хрониката“ и „Зидарски преглед“, списанието на ОВЛБ. Мисля, че вече имаме необходимия фундамент от членска маса и заинтересовани братя и техните близки, които могат да осигурят плавното разрастване на Ордена. Нямаме целеви срок за това. Както казах, по-важно за нас е да изпълним със съдържание дейността на Обителта към момента, да одобрим нейната програма и да започнем да я изпълняваме, заедно със създаване на останалите структури на Ордена, към обител „Света София“.

 

По време на инсталирането на ордена гост беше Великия майстор на Голямата ложа на Македония, който обяви интереса си за създаване на „Дьо Моле“ и в Македония. Ще помогне ли българският орден да се случи това и как?

Да, разбира се, че ще помогне. Предстои да уточним детайли с Великия майстор на ОВЛБ и разбира се с Великия майстор на ВЛ на Северна Македония. Възможно е да приемем македонски братя при нас и в последствие да създадем Обител и в Северна Македония. Възможно е и директно да се учреди Обител в Северна Македония, която първоначално да бъде под Италианска или Българска Юрисдикции.

 

Нещо, което би желал да кажеш на братята по темата „Дьо Моле“?

Както вече споменах, „Дьо Моле“ не е просто младежки братски орден, но цялостна програма по лидерство, която на кратко искам да представя на братята.

 

Интервюто взе Бисер Райнов.

към начало