.

Ритуалът „Бащи и синове“  стана на 15 години

 

 

Брат Васко Бояджиев, Почетен стар майстор на ложа „Св. Йоан“.

На 5 юни 2021 г. се проведе XV юбилеен ритуал „Бащи и синове“. По този повод проведохме кратък разговор с първомайстора на ложа „Св. Йоан“ и инициатор на формата брат Васко Бояджиев.

Първоначално ритуалът тръгва с темата баща – син. Не е имало идея да се превръща в регулярно провеждано събитие. След първото издание, обаче, братя от различни ложи поставят въпроса за това, кога ще е следващото. Така форматът, който брат Васко определя, като граждански и провеждан в преддверието на храма, набира сила.

Еволюцията му по естествен начин води до темата за майката.

После и до тази за дъщерята.

Сега  брат Васко предава майсторския чук в ръцете на брат Стоян, представител на поколението на синовете.

Ето какво споделиха двамата братя по повод на събитието:

 

 

 

„Бащи и синове“ – изводите,  които правим след 15 години

 

15-годишната история в развитието на темата „Бащи и синове“ от ложа „Свети Йоан“ ни позволява да направим някои съществени изводи:

  •  Започнала като опит да се осмислят житейски поколенчески въпроси от масонска гледна точка, темата се разви като отворен към обществото формат за обсъждане на философски въпроси и извеждане на нравствени поуки за човешкото битие.
  •  Сюжетът за отношението „бащи и синове“ като библейско поколенческо послание постепенно приобщи и мисията на Майката и придоби обхвата на темата „масонство и семейство“.
  •  Разработеният и въведен в извънритуална работа Церемониал, утвърден от Висшата Ритуална Комисия на ОВЛБ, се явява оригинален творчески принос в масонската практика.
  •  Темата бе изведена съвместно с ложа „Светлина – София 94“ като творчески синтез в конференцията „Масонство и общество“. Този подход за съвместяване и надграждане на дейности в ложите има място и в бъдещата работа за постигане на синергия.
  •  Широкият обществен контекст на темата направи удачно нейното съвместяване с инсталирането на ордена „Дьо Моле“. За съжаление това не бе направено обществено достояние като творчески принос на българското Масонство.
  •  Бъдещото развитие на темата предполага засилване инициативата и приноса на младото поколение и осъществяване на съвместни прояви в т. ч. и с други Ориенти.

С чувството на отговорност пред отредената ни от Бога изначално присъща синовна роля и нейното отстояване и развитие

 

Брат Васко Бояджиев

Почетен стар майстор на ложа „Свети Йоан“

 

 

Време е бащите да предадат отговорността на нас, техните синове

Церемониалът „Бащи и синове“ бележи своето начало една година след като завърших средното си образование. Моето първо участие беше през 2011 г. Без особена гордост мога да споделя, че както повечето млади мъже, които тепърва търсят своя път в живота бях убеден, че няма какво да науча. Десетилетие по-късно и баща на две деца вече си давам сметка колко много съм грешал в тази моя прибързана преценка и колко много съм научил участвайки в церемониала през годините.

 

Днес вече ясно осъзнавам, че синът, за добро или лошо, върви в стъпките на своя баща. Бидейки деца на масони, всеки един от нас е имал късмета да се роди в семейство, в което родителите ни са изградили силна ценностна система и са дали нужния тласък да задоволим основните си нужди и все пак да имаме време и желание да търсим себеразвитие.

 

Но не всички имат нашия късмет. Не всички са спечелили рождената лотария. Нашата работа, като масони не е да търсим единствено лично усъвършенстване, а да помогнем за развитието на обществото, от което сме част. След над петнадесет години труд в полза на градежа е време бащите да предадат тази отговорност на синовете. Време е ние да поемем мисията и да покажем на синовете колко много те могат да получат от техните бащи, но и на бащите как трябва да подходят за да предадат възможно най-много от своя опит на синовете си.

 

Брат Ст. В.,

Майстор на ложа „Св. Йоан“

 

„Хрониката“, юни 2021 г.

Вижте повече за ритуала „Бащи и синове“ и неговата история.

към начало