.

Заместник великият майстор ВУ брат Митко Солаков бе делегат на Годишната конференция на Великата ложа на Естония

 

На 27 и 28 август в гр. Талин беше проведена годишна Конференция на Великата ложа на Естония (ВЛЕ). Обединената велика ложа на България бе представена от Заместник великият майстор – ВУ брат Митко Солаков.

В присъствието на близо 160 братя бе инсталиран новият Велик майстор – НУ брат Кале Кутис (Kalle Kuttis).  Гости на конференцията бяха делегации от Австрия, България, Дания, Финландия, Германия, Гърция, Латвия, Литва, Холандия, Сърбия, Швеция, Швейцария.

На 27 август беше дадена вечеря от Стария велик майстор на ВЛЕ – НУ брат Тоомас Тонисе (Toomas Tonise), на която ВУ брат М С. поднесе поздрави от НУ ВМ на ОВЛБ, брат Николай Божилов и от всички братя от ОВЛБ.

Поднасям поздрави и благопожелания за теб НУ ВМ, братко Николай, както и за всички братя на ОВЛБ, изпратени от НУ ВМ, брат Кале Кутис, както и от всички братя домакини и всички гости делегати. Смятам че присъствието на наша делегация, на този значим форум в тази част на Европа е не само полезен и необходим, но заздравява братските взаимоотношения между двете велики ложи и великите ложи в скандинавския регион“, пише в доклада на ВУ брат М. С.“

 

Хрониката

към начало