.

Великият майстор на ОВЛБ бр. Николай Божилов се срещна с Великия канцлер на ВЛ на Баха Калифорния, Мексико

 

 

На 22 ноември за първи път представител на регулярното масонство в Мексико посети България.

ВУ бр. Оскар Марио Зепеда Пералта, Велик канцлер на ВЛ на Баха Калифорния, Мексико, и Велик Представител на ОВЛБ при ВЛ на Баха Калифорния и НУ Велик майстор, бр. Николай Божилов, проведоха среща в Секретариата на ОВЛБ. По време на срещата ВУ бр. Оскар връчи на НУ бр. Николай оригинала на официалния сертификат за взаимно признание между двете Велики ложи. Той поздрави НУ бр. Николай от името на НУ Велик майстор на ВЛ на Баха Калифорния,  бр. Бенджамин Уолфолк Гонзалес.

На срещата присъства и ВУ Стар заместник велик майстор на ОВЛБ бр. Йордан Николов. На него му беше връчен сертификат за назначаване като Велик представител на ВЛ на Баха Калифорния при ОВЛБ.

По време на разговорите ВУ бр. Оскар, в качеството си на Велик представител на ОВЛБ за ВЛ на Баха Калифорния, пое ангажимент да съдейства за развитие на отношенията на ОВЛБ с другите регулярни ВЛ от Мексико, които членуват в Конфедерацията на регулярните ВЛ на Мексиканските съединени щати.

 

„Хрониката“, ноември 2021 г.

към начало