.

Великият майстор на ОВЛБ, Николай Божилов, участва в Годишната конференция на Националната велика ложа на Франция

 

 

На 4 декември 2021 г., в обстановка на перфектна организация от страна на френските братя и в присъствието на делегации и гости от над 50 регулярни велики ложи от Европа, Африка, Америка и Азия, в Париж (Франция) се проведе Годишната конференция на Националната велика ложа на Франция (НВЛФ). ОВЛБ бе представена на конференцията от Великия майстор – НУ бр. Николай Божилов, и от Великия канцлер – МУ Бр. К. Ч.

Великият майстор на ОВЛБ, Николай Божилов и Великият майстор на НВЛФ, Жан-Пиер Роле. На 3 декември за делегациите от гостуващите велики ложи бе организирано сърдечно посрещане – празнична вечеря, дадена от Великия майстор и Великите сановници на НВЛФ.

На 4 декември се проведе Годишното общо отчетно-изборно събрание на НВЛФ, последвано от тържествен ритуал, на който бяха поканени да присъстват делегациите и гостите от чуждестранните велики ложи и на който бе обявен изборът на нов Велик майстор. С огромно мнозинство от делегатите, за втори мандат като Велик майстор на НВЛФ бе избран НУ брат, който положи клетва пред НУ Стар велик майстор – бр. Жан-Пиер Сервел. Последваха заклеването и инсталирането на новите Велики сановници и раздаването на почетни знаци и ордени на заслужили братя. Новозаклетият Велик майстор –  НУ Бр. Жан-Пиер Роле изнесе програмен градеж.

След приключване на тържествения ритуал конференцията продължи с поднасяне на подаръци от гостите на новозаклетия Велик майстор на НВЛФ и с тържествена галавечеря.

По време на посещението в Париж Великият майстор на ОВЛБ – НУ бр. Николай Божилов, и Великият канцлер – МУ бр. К. Ч., проведоха множество срещи и разговори с присъстващите велики майстори, велики секретари и велики канцлери, както и с редица членове на делегации от представените на конференцията регулярни велики ложи, относно задълбочаването на сътрудничеството и на приятелските братски отношения с великите ложи, с които ОВЛБ има взаимно признание, както и за разширяването на кръга на признанията с регулярни велики ложи от световната братска верига.

към начало