.

„Хуманитарен център на ОВЛБ“ за подпомагане на бежанците от войната в Украйна

 

Обръщение на Великия майстор на ОВЛБ Николай Божилов

 

Скъпи братя,

в своята над 300-годишна история Масонството винаги е подкрепяло мира и човечността. То е било и продължава да бъде против всякакви форми на война, независимо от мотивите за нея. Ние по принцип не даваме политическа оценка към никого, но сме длъжни да изпълним нашия човешки и масонски дълг, да помогнем на всички братя и хора в тежка беда. Още от своето възникване отпреди повече от три века съвременното Масонството е възприело да не се занимава с политика. Като организирана общност ние не подкрепяме отделни партии, не участваме в политически борби за власт, нито в управлението на държавата. Масонството се стреми да търси общото между хората – това, което ги обединява, стреми се да спомага те да живеят в хармония и разбирателство. Нашето братство подпомага градежа на обществото въз основа на общоприетите основни човешки ценности и добродетели – независимо от религия, националност, политически пристрастия и т.н.

Или както заявява Албърт Пайк:

„…Ако всички хора винаги са се подчинявали от все сърце на благото и нежно учение на Масонството, този свят щеше да е винаги рай, докато нетърпимостта и гонението го правят ад.“

Ето защо, следвайки своите възвишени принципи: братска любов, спомоществователство и стремеж към истината, Масонството е заставало и застава срещу всякакви идеологии и форми на насилие, борило се е, според възможностите си, срещу неправдата и огромното човешко страдание, което съпътства всяка война.

Ако погледнем към българската история, Великата ложа на България (1917 г.) е търсила застъпничеството и подкрепата от страна на Великите ложи на страните победителки в Първата световна война за облекчаване на положението на българските военнопленници и подложеното на геноцид българско население, останало извън пределите на родината ни. Информирала е правдиво останалите велики ложи за политически събития в страната, по които Великата ни ложа е заела родолюбива позиция, според принципите на Масонството. Събирани са средства за подпомагане на бежанците и за оказване на хуманитарна помощ, организирани са и ред други хуманни инициативи.

Видният немски философ и масон Готхолд Ефраим Лесинг пише:

„Като посветен и брат в работилницата, масонът няма право да се занимава с политика и да взема (в ложата) решения по политически въпроси. От друга страна, като гражданин, той се подчинява на разбиранията си и е свободен да действа според съвестта си.“

Затова присъединявам гласа си към всички демократично мислещи и действащи хора по света, които категорично отричат войната като метод за завоюване на регионално и световно господствено положение. Заставам зад всяко действие за прекратяване на кръвопролитията в Украйна, водещо към траен мир, благоденствие и просперитет на отделния човек и на народите като цяло. Принципите на демокрацията и равнопоставеността, на сътрудничеството и градежа, на човещината и благородството в отношенията между хората и държавите трябва да бъдат ръководни в XXI век. Недопустимо е да позволим връщане към варварството и изтреблението, характерни за отминали столетия.

С Великата ложа на Украйна ни свързва и здравата братска верига. Ето защо, освен морална подкрепа, наш масонски дълг е да окажем и да оказваме, докато е необходимо, и хуманитарна подкрепа. Затова създаваме Хуманитарен център на ОВЛБ за подпомагане на бежанците от войната в Украйна.

Воден от тези съображения, проведох разговор с Великия майстор на Великата ложа на Украйна – НУ брат Анатоли, и го уведомих за създаването на хуманитарен център на ОВЛБ за подпомагане на бежанците от войната в Украйна, като му предложих той да посочи брат от тяхната Велика ложа, който да бъде координатор от тяхна страна. Чрез него ще осигурим на бежанци от войната, независимо от тяхната националност, религия и пр., подкрепа в България, като: настаняване, осигуряване на храна и дрехи и дори трудова заетост – ако, не дай Боже, войната продължи. НУ бр. Анатоли бе много развълнуван и изключително признателен за предложението ми и го прие с готовност.

И ако някой недоброжелателни братя зададат въпроса защо съм се обадил единствено на Великия майстор на Великата ложа на Украйна, то отговорът е много ясен – защото само на територията на Ориент Украйна се води война и загиват хора. Ако, не дай Боже, конфликтът се разрасне и войната се прехвърли на територията на други Ориенти, то незабавно бих оказал същата подкрепа и на Великите майстори от тези страни.

Искам да благодаря на десетките братя от ОВЛБ, които ми се обадиха през последните 48 часа с готовност да осигурят хуманитарна подкрепа за бежанците. Искам да благодаря на братята от ложа „Зора“ – Ориент София, тъй като няколко братя от тях имат готовност не само за подкрепа, но и за логистично съдействие в организацията по предоставяне на убежище и помощ. Ето защо, в знак на отговорност лично ще оглавя Хуманитарния център към ОВЛБ, за координатор назначавам Уважаемия брат Кристиан Маркулев, Стар майстор на ложа „Зора“, който вече свързах с Великия майстор на Великата ложа на Украйна – НУ брат Анатоли. Призовавам всички братя от ОВЛБ, които имат готовност да се включат в осигуряване на хуманитарна помощ за бежанците, особено за настаняване на семействата, да се свържат с УСМ бр. Кристиан, който ще поддържа връзка с координатора от Великата ложа на Украйна и ще ме информира непрекъснато за развитието на нашата помощ.

Скъпи братя,

Настана часът, в които трябва и на практика да покажем нашата сила и авторитет в подкрепа на всички бедстващи хора, които имат отчаяна нужда от спешна хуманитарна помощ. Знаем още от нашия прием като масони какво трябва да направим, когато видим знака за беда.

 

Брат Николай Божилов

Велик Майстор

София, 27 февруари 2022 г.

към начало