.

НУ Велик майстор брат Николай Божилов присъства на инсталирането на новия програмен Велик майстор на ОВЛ на Англия

 

 

На  14 септември т.г. Великият майстор на ОВЛБ, НУ брат Николай Божилов, заедно с Великия канцлер на  ОВЛБ, МУ брат К.Ч., присъства на  инсталирането на новия програмен Велик майстор на Обединената Велика ложа на Англия НУ брАТ Джонатан Спенс. Безпрецедентно в 305 годишната история на английското масонство, то бе последвано и от инсталиране на Заместник Великия майстор на ОВЛА и Асистент Великия майстор на ОВЛА. На ОВЛБ бе оказана огромна чест, на това значимо за световното масонство събитие бяха поканени една тридесетина Велики ложи от света.

Новият НУ Програмен ВМ на ОВЛА – брат Джонатан Спенс. Илюстративна снимка на ОВЛБ

Заместник Великия Майстор на ОВЛА ВУ бр. Сър Дейвид Уутън. Илюстративна снимка на ОВЛБ

Предния ден двамата взеха участие в прощалната вечеря на стария  програмен Велик майстор на ОВЛ на Англия, НУ брат Питър Лаундс, като НУ брат Николай Божилов  го поздрави за значителния му принос за световното масонство. Сред гостите бе и Великият майстор на ОВЛ на Германия, НУ брат Михаел Волкфайн, който поднесе личен подарък на НУ по случай неговия 50-годишен юбилей.

С НУ ВМ на ОВЛ на Германия, бр. Михаел Фолквайн

На 14 септември представителите на ОВЛБ от 11 часа присъстваха на ритуала, проведен в в „сърцето“ на световното масонство – Freemasons‘ Hall в Лондон, на който бяха инсталирани новият програмен Велик майстор на ОВЛ на Англия, НУ бр. Джонатан Спенс,  Заместник Великият майстор на ОВЛА, ВУ брат Сър Дейвид Уутън и Асистент Великия майстор на ОВЛА, ВУ брат Дейвид Медлок, както и новият Велик секретар на ОВЛА ВУ,  брат Ейдриън Марш.

Ритуалът се проведе в присъствието на хиляди братя и бе изключително вълнуващ.

След обяда НУ брат Николай Божилов поднесе лично поздравленията си на новоинсталирания програмен Велик майстор на ОВЛА, НУ брат Джонатан Спенс, който в разговора им е споделил отличните си спомени от предишни визити в София, както и е предал поздрави на всички братя от ОВЛБ.

към начало