.

Декларация за връзката между Свободното зидарство и религията

 

Следната информация обяснява възгледите на Обединената Велика ложа на България относно връзката между Свободното зидарство и религията.

 

Основна декларация

Свободното зидарство не е религия, нито е заместител на религията. То изисква от своите членове да вярват в едно Върховно същество, но не предоставя някаква собствена верска система. Свободното зидарство е отворено за мъже от всички религиозни вероизповедания. Обсъждането на религиозни въпроси на негови сбирки е забранено.

 

Върховното същество

Имената, използвани за Върховното същество, позволяват на хора от различни вероизповедания да се обединят в една молитва (към Бога, както всеки Го вижда), без фразеологията на молитвата да причинява разногласия сред тях.  Няма някакъв отделен масонски Бог; Богът на един Свободен зидар си остава Богът на религията, която той изповядва. Свободните зидари се срещат с общо уважение към Върховното същество, но То остава Върховно в техните отделни религии и Свободното зидарство не се опитва да обедини религиите в едно. Следователно не съществува някакъв комбиниран масонски Бог.

 

Книгата на Светия Закон

Библията, която Свободните зидари наричат Книгата на Светия Закон, винаги е отворена на всяка масонска сбирка.

 

Задължението на Свободното зидарство

Задълженията на Свободните зидари се поемат с полагане на клетва върху Книгата на Светия закон или върху Свещената книга на вярата на масона. Това са задължения, които да помогнат за запазването в тайна на начина на признаване на Свободния зидар и да се следват принципите на Свободното зидарство.  Физическите наказания, които са само символични, не съставляват част от задължението. Ангажиментът да се следват принципите на Свободното зидарство обаче е сериозен.

 

Свободното зидарство сравнено с религията

В Свободното зидарство липсват основните елементи на религията.

  • То няма теологическа доктрина и чрез забраняване дискусии на религиозни теми по време на своите сбирки то не позволява да се развие масонска теологическа доктрина.
  •  То не предлага причастия.
  • То не претендира, че води към спасение чрез работа, тайни знания или по някакъв друг начин. Тайните на Свободното зидарство се занимават с начините на признаване, а не със спасение.

 

Свободното зидарство подкрепя религията

Свободното зидарство съвсем не е безразлично към религията. Без да се намесва в религиозните практики, то очаква от всеки свой член да следва своята вяра и да поставя задълженията си към своя Бог, независимо под какво име Той е известен, над всички други свои задължения. Неговата морална доктрина е приемлива за всички религии.

 

Така Свободното зидарство е поддръжник на религията.

 

към начало