.

Резюме на „Старите задължения и правила“

 

 

Четат се от Секретаря на новоизбрания майстор на ложата преди да бъде инсталиран като такъв на майсторския стол в ложата. (1), (2)

 

 1. Съгласен си да бъдеш добър и истински човек и стриктно да се подчиняваш на моралните закони.
 2. Съгласен си да бъдеш мирен гражданин и с радост да спазваш законите на държавата, в която живееш.
 3. Обещаваш да не се замесваш в заговори или конспирации срещу правителството, а търпеливо да се подчиняваш на решенията на върховната законодателна власт.
 4. Съгласен си да отдаваш съответното уважение на държавното ръководство, да работиш усърдно, да живееш достойно и да се отнасяш честно към всички хора.
 5. Съгласен си да се отнасяш с дълбока почит към първоначалните ръководители и патрони на Ордена на Свободното зидарство и към техните регулярни наследници, върховни и второстепенни, според техните длъжности и да се подчиняваш на отсъжданията и решенията на своите братя в свикана обикновена ложа във всеки случай, съответстващ на принципите на Конституцията на Ордена.
 6. Съгласен си да избягваш лично накърняване на честолюбието и свади и да предпазваш от невъздържаност и ексцесии.
 7. Съгласен си да внимаваш в държанието и поведението си, да бъдеш учтив с братята си и да си верен на своята ложа.
 8. Обещаваш да уважаваш истинските и предани братя и да обезсърчаваш самозванците и всички сектанти от първоначалния план на Свободното зидарство.
 9. Съгласен си да допринасяш за всеобщото благо на обществото, да възпитаваш социални добродетели и да пропагандираш познанието на мистичното изкуство, докъдето се простират твоето влияние и способности.
 10. Обещаваш да отдаваш почит на настоящия Велик майстор и на неговите сановници, когато са надлежно инсталирани, и стриктно да спазваш всеки декрет на Великата ложа.
 11. Приемаш, че не е във властта на никой човек или на група хора да правят промени в организацията на масонството.
 12. Обещаваш редовно да отделяш внимание на съобщенията и да присъстваш на сбирките на комисиите на Великата ложа, когато си бил надлежно уведомен; и да отдаваш внимание на всички задължения на Свободното зидарство в подходящи и удобни случаи.
 13. Приемаш, че нова ложа не може да бъде сформирана без разрешението на Великия майстор; и че не следва да се подкрепя никоя нерегулярна ложа, нито лице, посветено в нея, и че не може да се състои публична процесия на масони, облечени в регалиите на Ордена, без специалното разрешение на Великия майстор, освен на масонска възпоминателна церемония.
 14. Приемаш, че никой не може да бъде регулярно приет за Свободен зидар или да бъде допуснат до членство в някоя ложа без предварително уведомление и надлежно проучване на личните му качества; и че никой брат не може да бъде повишен в по-висока степен, освен при стриктно спазване на законите на Великата ложа.
 15. Обещаваш да не приемаш в своята ложа никой посетител без надлежна проверка и след представяне на съответните документи за посвещаването му в регулярна ложа.

 Бележки:

1. Книга: „Конституции” на Старото братство на Свободните и Приети зидари под попечителството на Обединената Велика ложа на Англия, изд. 2014 г., стр: VII-IX. Виж още: http://www.ugle.org.uk/about/book-of-constitutions

2. Тези „Стари задължения и правила“ се ползват и в ложите на ОВЛБ.

към начало