.

Масонството – начин на живот

Преводно издание на ложа „Сговор 92“, София, 2005 г.

С любезното разрешение на Обединената Велика ложа на Англия

 

 

masonstvo_s

Тази брошура е създадена в помощ на мъжете над 21 г., които проявяват интерес към масонството, за да ги информира за движението с цел да им помогне да решат дали желаят да се кандидатират за членове на т. нар. франкмасонство. Твърденията в тази брошура са представени безпристрастно и всеки масон би потвърдил, че обясненията на франкмасонството съответстват на собствения му опит. Традиционно франкмасоните не правят опити да привличат кандидати, въпреки че членовете могат да предлагат това на всеки, за когото смятат, че е подходящ за член на франкмасонството и ще спазва стандартите, които и ние спазваме. Всяка година десетки хиляди стават франкмасони. Какви са причините?

Разбира се, някои от тях са привлечени от непознатото. Други са заинтригувани от слуховете. Повечето стават членове, защото виждат, че приятелите, които уважават, се гордеят с членството си в Ордена. Но високите стандарти в поведението, които очакваме да бъдат спазвани от всички членове, налагат да получим определена информация за всеки кандидат, преди да го приемем за член. По-специално искаме да се уверим, че кандидатът-търсещият не се опитва да стане масон, защото очаква това да му донесе облаги във връзка с бизнеса му или във връзка с други материални интереси или преференции. Също така искаме да се уверим, че той ще допринесе с нещо за масонството и наистина ще стане наш брат. Но най-важното изискване е друго – за да бъде масон, един мъж трябва да вярва в Бог. Атеистите и агностиците не могат да бъдат членове.

Това съвсем не означава че масонството е религия. Според моралния кодекс на масоните всеки от тях може да практикува и поддържа религията си, каквато и да е тя.

Сред масоните има хора с различни верски изповедания – християнство, юдейство, ислям и много други, като всички участват заедно в братството на ложата, без от това да възникват разногласия, и както масоните биха се изразили: „в пълна хармония”. Редно е още в началото да изясним, че с цел запазване на хармонията, на която толкова държим, в ложата не е разрешено да се дискутират различните религии. По същата причина в открита ложа не е разрешено да се обсъждат и политически въпроси.

До тук бяха условията за членство. А сега нека обсъдим какво представлява франкмасонството. Масонството ни учи на морал и самопознание чрез участие в поредица от алегорични ритуали, които е добре да се заучат наизуст и се изпълняват във всяка ложа.

Масонството предлага на своите членове един различен начин на живот, който цели да засили грижата ни за другите, милосърдието в общността, честността в бизнеса, учтивостта в обществото и справедливостта във всичко. Членовете се насърчават да поставят на първо място интересите на семейството, но най-вече масонството учи на загриженост към хората, и на оказване помощ за нуждаещите се.

Най-важната предпоставка за разбиране на масонството е да освободите ума си от предварителните представи за него, тъй като в почти всички случаи те са резултат от неинформирани изказвания или предположения, а някога дори от злонамерени клюки. Не претендираме, че масоните са перфектни в мислите, думите и делата си, но твърдим, че очакваме от братята да спазват най-високите морални стандарти, които изискват от всеки брат да се отнася към останалите (независимо дали са масони или не), както би искал те да се отнасят към него, да посещава ложата толкова често, колкото семейните и другите му задължения му позволяват, и да прави толкова щедри дарения, колкото средствата му позволяват.

Най-разпространеното определение на масонството е „морална система” и моралната доктрина наистина е основата, на която масонството почива. Тази доктрина се прилага в действие чрез ритуали и церемонии, които, както опитът показва, оказват значително влияние върху братята. Това може да звучи бомбастично, но на практика не е. Масонството трябва да е удоволствие, което се гарантира от общуването, конструктивното отношение към живота и наблягането на важността на благополучието и независимостта на отделните хора. От момента, в който един мъж стане масон, той се счита за брат на всеки друг масон, независимо от колко време е член. Разбира се трябва да има ред и дисциплина, но елементът на братството заедно с привилегиите и задълженията, които поражда, винаги присъства.

Що се отнася до изискванията пред вас, най-важни са тези за времето и службата (включително датите на срещите на ложата), които ще ви бъдат обяснени от приятеля, който ви е дал тази брошура. Но също така е важно да разберете добре какви финансови задължения поемате. Ще има „такса за приемане”, а след това и годишна вноска. Те се определят от ложата, чийто член желаете да станете. Обикновено след срещите масоните се хранят, като за това също се заплаща определената от ложата сума. А както вече споменахме, желателно е да се правят и дарения, включително на всяка среща на ложата. Всъщност съответната ложа е най-важния орган на кандидата, тъй като именно там се провеждат срещите и там членовете срещат останалите масони. Това не означава, че масонството ви се ограничава до вашата ложа – често ще получавате покани да бъдете гост на други ложи и посетителите винаги са добре дошли. Но се очаква редовно да посещавате своята ложа.

Ложите могат да имат множество членове. Всяка ложа определя колко членове ще има, тъй като в това, както и в останалите отношения, тя е независима. Държим на тайната по отношение на следните две неща: начините, по които един мъж може да докаже, че е масон, и законните тайни на братята, които те са ни поверили. От особено значение е да знаете не само какви ще са вашите финансови задължения, а и колко от времето си ще е необходимо да отделяте, особено ако имате семейни задължения. Ако сте женен, трябва да се уверите, че съпругата ви няма нищо против да станете масон. Ще я оставяте сама, когато отивате в ложата. Но не е необходимо тя да бъде напълно изключена от това, което правите като масон. Много от ложите организират събития, на които се канят дами, а и не е забранено да разговаряте със съпругата си за общи въпроси, свързани с франкмасоните. Не всичко е тайна, както нашите критици си мислят. Например тази брошура е предназначена в еднаква степен за вашето семейство и за вас.

Би могло да се напише още много, но целта на тази брошура е да ви предостави информация за масонството и неговите цели, както и да обясни какво включва членството във франкмасонството. Със сигурност ще имате много въпроси и така и трябва да бъде, тъй като не искаме никой да става член, ако не е имал възможност да се увери, че ще се присъедини към почтено братско общество, в което ще бъде щастлив и което ще му помогне да запази високия стандарт в живота си. Можете и трябва да зададете на своя приятел всички въпроси, които имате, но не трябва да упражнявате върху него натиск да наруши поверителния характер на определена информация. Вероятно основните факти, които ще станат ясни от разговорите с него, ще бъдат, че масонството е дейност, която е приятна за него и той смята, че си струва, както и че не би я обсъждал с вас, ако е смятал, че няма да ви хареса.

 

Има още само един въпрос, който трябва да споменем – следващата стъпка.

Всеки кандидат за член на франкмасонството трябва да бъде предложен и приет по обичайната процедура. Попълват се определени формуляри, като в тях се посочва всичко, което би могло да повлияе на решението на ложата, като например съдебна присъда. Това не е продиктувано от натрапчиво любопитство, а се изисква от Великата ложа, тъй като е необходимо за запазване доброто име на франкмасонството. Обикновено след това се провежда разговор с комитет от членове на ложата, които ще искат да се уверят, че вярвате в Бог,че нямате „користни или други недостойни мотиви” за присъединяването си към ложата, а че кандидатствате благодарение на това, което ви е известно за нашите стандарти и идеи, че можете да посещавате ложата си редовно, без това да пречи на вашите семейни или други задължения, както и че сте подготвен да въдете активен член на вашата ложа. Комитетът също така ще ви предостави възможността да зададете всички допълнителни въпроси, които имате относно масонството. Ако след това комитетът ви препоръча, майсторът на ложата ще организира тайно гласуване от членовете на ложата. В случай, че гласуването е успешно, ще въдете приет или ще ви бъде определена дата, на която това ще стане.

Когато дойде времето за приемането ви, не забравяйте, че не само вие действате на принципа на доверието. Членовете на ложата, а и масоните по целия свят (не само тези във вашата страна) ви гласуват доверие. Точно това доверие обединява масоните и никога не трябва да бъде нарушавано от когото и да е от нас.

 

Защо хората се присъединяват и стават членове?

Хората стават масони поради редици причини, някои поради семейната традиция, други по покана на приятел или от любопитство да разберат за какво става дума.

Онези, които стават активни членове и израстват в йерархията на масонството, го правят основно, защото това им доставя удоволствие. Те се наслаждават на предизвикателствата и на другарството, които предлага масонството, което е много повече от самото удоволствие. Участието в работата на ложата предоставя на членовете уникална възможност да опознаят себе си и ги насърчава да живеят по начин, по който те винаги ще се стремят към нещо по-добро за човечеството, не за да подобрят постиженията на някой друг, а за да станат по-добри от това, което иначе са, и така да се превърнат в обществен еталон.

От всеки масон се изисква да се поучи и да демонстрира смирение при приемането. След това,с преминаването му през различните степени, на него му се предоставя възможност да надникне във все по-сложния комплекс от нравствени и философски понятия и да приеме редица предизвикателства и отговорности, които едновременно го стимулират и служат като награда. Структурата и работата на ложата и последователността от церемониални събития, които обикновено се следват от обществени сбирки, предлага на членовете пример за другарство, работа в екип, израстване на характера и наслаждаване на общите изживявания.

 

Какви обещания дават масоните?

Новите членове дават тържествени обещания по отношение на своето поведение в ложата и в обществото. Тези обещания са подобни на онези, които се дават в съда или при постъпване във въоръжените сили или в състава на много други организации. Всеки член също така обещава да пази в тайна традиционните начини за доказване на принадлежност към масонството, които използва при посещение на ложа, в която не е познат.

Членовете също се задължават да не се възползват от членството си за лично облагодетелстване или напредък. Неспазването на този принцип или нарушаването по друг начин на стандартите за поведение, които се очаква от един масон да спазва, може да доведат до изключване.

 

Кой може да се присъедини?

Организацията е отворена за хора от всички вероизповедания, които спазват закона, имат добър характер и вярват в Бог. Масонството е организация на хора от всякакви раси и култури. То привлича за членове доброжелателни хора от всички части на обществото.

 

Религия ли е масонството?

Масонството не е религия. То не борави с теология и не посочва пътя към спасението. Въпреки че всяка среща на ложата се открива и закрива с молитва и церемониите й отразяват основните истини и нравствени учения, залегнали в основата на повечето от големите световни религии, не се допуска обсъждане на религиозни въпроси на срещите в ложата. Масонството не се опитва да замести религията. Всеки кандидат бива съветван да практикува своята религия и да гледа на своята свещена книга като на непогрешим стандарт за истинност. Масоните не получават наставления какви трябва да бъдат религиозните им вярвания, нито предлагат причастие. Масонството се занимава с отношенията между хората, а религията – с отношенията между хората и Бог.

За повечето масони Книгата на свещения закон е Библията. Но има много масони, които не са християни и за тях Библията не е свещена книга и се кълнат в Бога, който е свещен за тяхната религия. Библията винаги присъства в английската ложа, но тъй като в организацията са добре дошли мъже от всякакви вери, използваме израза Книга на свещения закон. Според присъстващите може да фигурират и други свещени книги редом с Библията, в зависимост от вероизповеданията.

Масоните не се насърчават да говорят открито за своето членство и не бива да забравят, че са задължени да не го използват за свои собствени облаги или за облага на други лица. Тъй като членовете понякога са подложени на дискриминация, което влияе неблагоприятно на работата им или на други аспекти от техния живот, някои масони не желаят да говорят за членството си. Както много други организации на национално ниво, Великата ложа не поддържа и не публикува списък с членовете си и не би разкрила имената на своите членове или друга информация за тях без разрешението им.

При обстоятелства, в които може да възникне сблъсък на интереси или се счита, че такъв е налице, или когато масонството се превърне в проблем, всеки масон трябва да обяви своята принадлежност. Ритуалите и церемониите, използвани от масоните за предаване на принципите на масонството на нови членове, се разкриват за пръв път през 1723 г. Те включват традиционните форми за разпознаване, използвани от масоните основно за доказване на тяхната самоличност и квалификация при посещение на масонска среща. Те включват начини на ръкостискане, за които много се е изписало и вече едва ли са тайна; за средновековните масони те са били еквивалента на паролата, с която се дава достъп само на избрани членове. Хиляди книги са изписани по повод масонството и са на разположение на широката общественост.

 

Масонството навлязло ли е в политиката?

Масонството определено не е политическа организация, то няма политическа платформа и не се допуска обсъждане на политически въпроси на срещите на ложата. Масонството естествено привлича онези, които са загрижени за хората и притежават чувство за обществена отговорност и целенасоченост. Така че, има членове, които са част от политиката на местно, държавно и международно ниво. Също така има членове, които активно се интересуват и участват в немасонски благотворителни организации и други обществени групи.

 

Масонството занимава ли се с обществени дела?

От най-далечни времена масоните се занимават с благотворителна дейност и още от момента на създаването си, масонската организация съдейства на много вдовици и сираци на масони, както и на други хора от общността.

Всички средства за благотворителност се набират от средите на масоните, техните семейства и приятели.

Масонството има завидна история на осигуряване на редовна и непрекъсната финансова подкрепа през дълги периоди от време, докато едновременно с това ежегодно е осигурявало дарения на местни благотворителни организации, удовлетворявало е безброй молби и е финансирало редица проекти. Бъдещите възможности за получаване или осигуряване на съвместно финансиране периодично се разглеждат с оглед на увеличаване на подкрепата, която масонството може да осигури за конкретни проекти. Но щедростта на самите масони и общите усилия за навиране на средства, ще останат определящи за обществеността.

 

Масонството и обществото

Масонството под Обединената велика ложа на Англия е най-голямата светска, братска и благотворителна организация в Обединеното кралство. В нея членуват повече от 300 000 души, които работят в почти 8000 ложи в Англия и Уелс, както и още 30 000 души отвъд океана.

 

Защо казват, че това общество е тайно?

Обществото не е тайно, но аналогично на срещите на много други организации срещите в ложите са отворени само за членовете. Правилата и целите на масонството не се пазят в тайна от обществото. Местата за среща не са тайни и често се използват от обществото и за други дейности, освен масонството. Членовете се насърчават да говорят открито за масонството.

 

Кои са тайните на масонството?

Тайните на масонството са традиционните начини за разпознаване, които не се използват безразборно, а просто са тест за членство, например при посещение на ложа, в която не ви познават.

 

Какво се случва на срещите на ложите?

Както във всяко друго сдружение, съществуват определени административни процедури – протокол от последната среща, предлагане и гласуване на нови членове, обсъждане и гласуване на финансови въпроси, избиране на сановници, обсъждане на новини и кореспонденция. Провеждат се церемонии по приемането на нови масони, както и периодично въвеждане на майстор на стола и избиране на сановници.

 

Имат ли място ритуалите в модерното общество?

Да. Ритуалът представлява споделено преживяване, което свързва членовете. Използваният ритуал, който почива на алегория и символизъм запечатва принципите и уроците по-дълбоко в съзнанието на всеки кандидат, отколкото ако се предава чрез сухия модерен език.

 

Защо масоните полагат клетви?

Новите членове полагат официална клетва относно поведението си в ложата и в обществото. Също така, всеки член обещава да пази в тайна традиционните методи за доказване, че е масон, които би използвал, когато посещава ложа, в която не го познават. Масоните не се кълнат във вярност един на друг или на масонството. Масоните се кълнат да се поддържат един-друг при нужда, но само ако това не противоречи на техните задължения към Бог, закона, семейството им или гражданските им отговорности.

 

Очаква ли се от масоните да предпочитат други масони пред тези, които не са членове, когато става дума за наемане на работа, повишение, сключване на договори и др. подобни?

Абсолютно не. Това би било злоупотреба с членството и е предмет на масонската дисциплина. При приемането му за масон всеки кандидат изрично декларира, че не очаква материални облаги от членството си. В различни етапи по време на церемонията по приемането, както и при връчването на сертификат от Великата ложа, че церемонията е изпълнена, му се напомня настоятелно, че опитите да получи преференциално отношение или материални облаги за себе си или за други представляват злоупотреба с членството, която не се толерира.

 

 Не е ли вярно, че масоните се грижат само един за друг?

Не, от най-ранните дни на масонството членовете му участват в благотворителни дейности. От самото му начало масонството подкрепя не само вдовиците и сираците на масони, но и на много други членове на обществото. Докато някои от благотворителните дейности на масоните са насочени предимно към масоните и техните семейства, други правят значителни дарения на немасонски организации. На местно ниво ложите предоставят значима подкрепа за различни каузи.

 

Защо масоните наричат Бог Великия архитект на Вселената?

В масонството всички мъже, които вярват в Бог, са добре дошли. Неговите членове включват християни, евреи, индуси, сикхи, мюсюлмани, парси и др. Използването на такъв израз предотвратява неразбирателствата. Великият архитект не е някой определен Бог на масоните или опит да се комбинират всички богове в едно. По този начин мъжете от различни религии се молят заедно, без да се обижда никой от тях.

 

Дали масонството си поставя цели за упражняване на политически натиск?

Твърдо не. Докато отделните масони имат своите виждания по въпросите на политиката, масоните като организация никога не изразяват мнение по такива въпроси. Обсъждането на политически въпроси на срещите на масоните винаги е било забранено.

Масонството е международен орден само доколкото съществува по целия свободен свят. Всяка Велика ложа е суверенна и независима и въпреки че се подчинява на едни и същи основни принципи, е възможно да ги прилага по различен начин. Няма международен ръководен орган на масоните.

 

Защо не се приемат жени за членове?

Традиционно масонството от неговото създаване до ден днешен се ограничава само до избора на мъже. В някои страни съществуват т. нар. комасонски ложи, в които членуват и жени.

 

Колко са масоните по света?

Масонството не държи на бройката на членовете си, а на тяхното качество. Вероятно по света има около 5 милиона члена.

 

Как и кога започва масонството?

Това не е известно. Най-ранното записано приемане на масон е това на Елиас Ашмол в Англия през 1646 г. Организираното масонство започва с основаването на Великата ложа на Англия на 24 юни 1717 г. – първата велика ложа в света. Следва Ирландия през 1725 г. и Шотландия през 1736 г. Всички приети велики ложи в света започват от една или повече Велики ложи на Британските острови. Има две основни теории относно произхода на масонството. Съгласно едната от тях зидарите, които са построили великите катедрали и замъци, са имали ложи, в които са разисквали професионални въпроси. Имали са прости церемонии по приемане на нови членове и тъй като не са съществували градски или еснафски сертификати и карти за членство в общ съюз, те са възприели тайни знаци и думи, чрез които да докажат, че са обучени зидари, когато са се местели от един строителен обект на друг. През XVII в. тези занаятчийски ложи са започнали да приемат непрофесионалисти като „джентълмени-зидари”. Постепенно тези непрофесионалисти взимат господство над ложите и ги превръщат от занаятчийски в „свободни и приети” или „спекулативни” ложи.

Другата теория е, че в края на XVI в. съществувала група, която се интересувала от установяване на религиозна и политическа толерантност във време, когато различните мнения по политически и религиозни въпроси са водели до кървави граждански войни. Тъй като по това време методите за обучение са били алегорията и символизма, масоните решили да изградят централна алегория, на базата на която да формират системата си. Главният източник на алегории е била Библията, чието съдържание е било познато на всички, дори на неграмотните, като единствената сграда, описана подробно в Библията, е Храмът на цар Соломон, която е станала основата на ритуала. От старите професионални гилдии са взели основната администрация, състояща се от майстор, стражи, ковчежници и секретар, а от работните инструменти на зидарите са взели множество символи, с които да илюстрират нравствено учение на масонството.

 

Колко струва членството в масонството?

При влизане има такса за прием и трябва да се закупи престилка. Всеки член заплаща годишен членски внос на ложата си, който покрива разходите по членството му и на административните разходи за управление на ложата. Обикновено след срещата има вечеря. Дарението на всеки от членовете за благотворителност зависи изцяло от него, но то по никакъв начин не засяга другите негови отговорности. По подобен начин той може да се присъедини към колкото ложи може да си позволи във времето и във финансово отношение, стига това да не влияе неблагоприятно на неговия семеен живот и отговорности.

към начало