.

Ордени и обреди в континентална Европа и останалите ориенти от англосаксонското масонско пространство

 

В континентална Европа и останалите ориенти от англосаксонското масонско пространство – там където върховенството на Англия е признато, се практикуват почти всички, ако не и всички от изброените в раздела за Англия ордени и обреди. Много често това става в „съжителство” с традиционни местни структури – ордени и обреди (пример „Шведския обред” в Швеция и Скандинавия), които са се утвърдили и които исторически предхождат някои от по-новите структури.

Към това бих добавил, че двата „американски” обреда – Старият и Приет Шотландски обред (Ancient and Accepted Scottish Rite) и „Йоркския обред” (York Rite) са много широко представени в континентална Европа и редица други ориенти на англосаксонското масонско пространство. Причините за това са много, но най-важната очевидно е значителното влияние на САЩ в следвоенна Европа и особено в Германия. Това влияние за добро или лошо е доста осезателно и в т. нар. „млади” ориенти в страните от Източна Европа, където безрезервното приемане на постановките и похватите на двата обреда са довели до сътресения в неукрепналото още масонство в редица от тези страни.

В повечето бивши английски колонии и територии (Австралия, Нова Зеландия, Индия, Южна Африка и др.), където английската традиция е силна и преобладаваща се практикуват повечето, ако не и всичките английски ордени и обреди. В редица случаи много от местните структури се явяват „задморски“ (oversees) такива на съответните върховни/велики органи на съответните ордени и обреди на метрополията – Англия.

 

Забележка: Публикуваният тук текст е от последното издание на книгата „Ритуали, ордени и обреди на англосаксонското масонско пространство и масонството в България“, автор Михаил Димитров, Стар Велик оратор на ОВЛБ, издание на ОВЛБ, 2012 г.

към начало