.

Кои сме ние?

За Свободното зидарство

Свободното зидарство (масонството) е едно от най-старите светски братски общества в света. Свободното зидарство е общество на мъже, чиято грижа е усъвършенстването на моралните и духовни ценности. Членовете му биват обучавани в неговите предписания чрез серия от ритуални постановки, които следват древни форми и ползват обичаите и инструментите на „каменоделците“ като алегорични ориентири. Членството в […]

Прочетете повече

Какво представлява масонството

Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ   Преди да пристъпим към съществото на горната тема, хубаво е да си припомним някои базисни неща, неща които са общодостъпни, но които къде от немарливост, къде от прекомерната ни заетост в напрегнатото ни ежедневие не сме прочели, научили, и още по-важно – осмислили. И така, нека започнем […]

Прочетете повече

Кои сме ние

Борис Китанов, Стар велик оратор на ОВЛБ     „И Вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом“. Първо съборно послание на Св. Петър, II, 5     Кои сме ние? – Еретици, конспиратори, безбожници, сатанисти? За всички тоталитарни режими, религии и диктатури сме може би такива. Защото в историята на човечеството […]

Прочетете повече

Всемирното франкмасонството и началата му

    Иван Ведър Основател и първи майстор на първата в България ложа „Балканска звезда“, 1880 г.   Франкмасонството е всемирен съюз, почиващ върху солидарността. При каквито и да е обстоятелства, масоните си дължат взаимно: помощ, покровителство и услужване, даже с риск на живота си. Франкмасонът трябва винаги да си спомня, че всеки човек, даже […]

Прочетете повече

Стари задължения и правила

Произходът на масонството е романтично забулен в дълбините на възникването и развитието на човешката цивилизация. То е обвеяно от завладяващия ромон на притчи, легенди, алегории, символи и исторически реалности, което го прави още привлекателно за милиони свободни мъже по света. През тривековното си съществуване, след официализирането му през 1717 г. чрез създаването на Великата ложа […]

Прочетете повече

Основни принципи за признаване на велика ложа

Въведение На 4 септември 1929 г. Обединената Велика ложа на Англия, по искане на своя Велик майстор, утвърждава списък от осем Основни принципа за признание на Велика ложа, които стават основополагащи при определяне на отношението на Обединената Велика ложа на Англия към всички други велики ложи. Това е по-скоро „политически” акт, използващ канонични средства за […]

Прочетете повече

Цели и взаимоотношения на Занаята

  Приети от Обединената Велика ложа на Англия на 7 септември 1949 година (1)   През август 1938 година Великите ложи на Англия, Ирландия и Шотландия се споразумяха и публикуваха едно изявление, еднакво от началото до края като съдържание, с изключение на името на издаващата го Велика ложа. Това изявление, озаглавено „Цели и взаимоотношения на Занаята”, […]

Прочетете повече

Резюме на „Старите задължения и правила“

    Четат се от Секретаря на новоизбрания майстор на ложата преди да бъде инсталиран като такъв на майсторския стол в ложата. (1), (2)   Съгласен си да бъдеш добър и истински човек и стриктно да се подчиняваш на моралните закони. Съгласен си да бъдеш мирен гражданин и с радост да спазваш законите на държавата, в която живееш. […]

Прочетете повече

Масонство и спомоществователност

  Михаил Димитров, Стар Велик оратор на ОВЛБ Доклад, представен на специализирана научна конференция, 2014 г., гр. Велинград.     Българската дума спомоществователност описва „човек, който подпомага със средства“. Смислово тя е съставна от други две отчетливи понятия: „милосърдие” и „благотоворителност“. Нека си припомним вторият Велик принцип на масонството (1), който гласи дословно: За спомоществователността […]

Прочетете повече

Масонството – начин на живот

Преводно издание на ложа „Сговор 92“, София, 2005 г. С любезното разрешение на Обединената Велика ложа на Англия     Тази брошура е създадена в помощ на мъжете над 21 г., които проявяват интерес към масонството, за да ги информира за движението с цел да им помогне да решат дали желаят да се кандидатират за […]

Прочетете повече

Символиката на деветия час или за съпричастието към другите

Темата за съпричастието към другите е намерила убедителен израз в масонския тост „За девет часа“. В един момент, когато братята сещат доволството на братското рамо около трапезата, те споменават тези, които са на път, които са болни или имат нужда от някаква помощ, молейки всеки да получи потребното нему. Това е убедително проявление на съчувствието […]

Прочетете повече

Ти майстор масон ли си?

  Братко, направихме опит, да ти дадем известна представа за естеството и целите на тази масонска степен. Да я разбереш, да живееш с помощта на силата, която тя може да ти даде, да вървиш напред, воден от светлината, която тя съдържа, това означава един нов живот. Има мъже, които се присъединяват към нашето братство и […]

Прочетете повече

За тайната

  Един авторски ритуал на Венцеслав Николов, ложа „Светлина“     О.: Скъпи братя, Всички ние често се питаме: Какво е масонството? В нашия ритуал се казва: „Аз съм свободен зидар, защото моите братя, майстори и калфи ме наричат така. И нас ни свързва една тайна“. Каква е наистина тя, нашата тайна? Ние сме затворено […]

Прочетете повече

Непреодолимото най-ниско стъпало

Павел Главусанов, Стар майстор на ложите „Сердика“, „Мадара“ и „Княз Александър Първи фон Батенберг“. Списание „Зидарски преглед“, книга ноември 2016     Не ще споделя тук с уважаваните братя някаква смайваща новост. Новостите са поначало голяма рядкост, а пък смайващите – съвсем. Просто ще опитам така да подредя (по-скоро да нахвърлям) някои известни обстоятелства и […]

Прочетете повече

към начало