.

Възобновеното българско масонство след 1992 г.

30 години Обединена велика ложа на България

 

След политико-икономическите промени в България в края на 1989 г. и у нас, подобно на останалите новоприсъединили се към европейската цивилизационна общност държави, организираното масонство запалва наново своята Светлина. Това става близо 50 години, след като инсталираната на 7 януари 1918 г. Велика ложа на България е била принудена да се саморазпусне на 24 юли 1940 г. Така братята изпреварват влизането в сила на Закона за защита на държавата, по силата на който Великата ложа, както и редица други организации и политически партии, биват забранени. Въпреки забраната, до края на Втората световна война, българските масони не са преследвани заради принадлежността им към Братството. След това, забраната става тотална и продължава да тегне върху масонството близо половин век.

Условия организираното братство на Свободните зидари да възкръсне в България се появяват едва след политико-икономическите промени от края на 1989 г. Първите стъпки са направени в края на 1990 г., началото на 1991 г.

Според „Основните принципи за признаване на велика ложа“ , утвърдени от Обединената велика ложа на Англия на 4.09.1929 г., за да бъде дадена велика ложа регулярна и призната, тя „трябва да е била законно учредена от надлежно призната велика ложа или от три и повече регулярно учредени ложи“.

Автори: Михаил Димитров и Георги Балански.

Редактор: Георги Балански.

Издателство „Акация 2016”, 2023 г.

Заслугата за създаването на днешното регулярно българско масонство, респективно на днешната Обединена велика ложа на България, принадлежи на две велики ложи – Великата ложа на Югославия (ВЛЮ) и Великата ложа на старите и свободни зидари на Германия (ВЛССПЗГ), член на Обединените велики ложи на Германия (ОВЛГ). Първата създава Великата ложа на България (ВЛБ), инсталирана на 5 декември 1992 г., а втората – Великата ложа на старите и свободни зидари на България (ВЛССПЗБ), инсталирана на 20 септември 1997 г.

За възстановяване на масонството в България двете велики ложи – ВЛЮ и ОВЛГ работят паралелно, съревнователно и, условно казано (1), независимо една от друга.

По същото време – началото на 90-те години, интерес към страната ни проявяват още велики ложи на Гърция, Италия, САЩ. Великият ориент на Франция (2) също проявява активност. През октомври 1992 г. Великият майстор (вицепрезидент) Жак Орефис посещава страната ни като публично обявява намерението си – учредяването в България на френски клон на масонството. Отделни българи биват посветени в чуждестранни ложи и т.н.

 

Създаване на Великата ложа на България

Великата ложа на Югославия, от края на 1990 г. и началото на 1991 г., чрез свои емисари, започва да търси контакти с български граждани, подходящи да бъдат приети за масони и да станат основоположници на масонска организация в България. От началото на 1991 г. започва приемането на подбрани българи в ложа „Побратим“, ориент Белград. Първият сред тях е бъдещият Велик майстор на ВЛБ (ОВЛБ), НУ брат Георги Крумов. За тази цел братята пътуват редовно до Белград и обратно. В течение на годината за масони са приети общо 35 души, от които 25 са били повдигнати в майсторска степен.

Документално потвърдената хронология на събитията, предшестващи инсталирането на Великата ложа на България (ВЛБ), е следната:

 • На 21 януари 1992 г. в страната ни пристигат група масони от Великата ложа на Югославия, които отсядат в курорта Боровец. Тук, в продължение на три дни, те работят заедно с вече приетите в масонството българи, приемат се и нови братя. Набелязват се следващите стъпки и действия при подготовката за внасяне на Светлина и инсталиране на Велика ложа на България.
 • На 22 януари 1992 г. братята майстори, членуващи в белградската ложа „Побратим“, се обръщат с писмо към Старейшината на ложата с молба да им бъде разрешен „частен отпус“ (сърбизъм) с цел „формирането на самостоятелни ложи в България, а след това и на Велика ложа на България“.
 • Молбата им е удовлетворена, което дава възможност да бъдат основани първите три ложи. Избрани са и техните майстори. Така са създадени първите три самостоятелни ложи: „Сговор“, „Светлина“ и „Заря“.
 • На същата дата, 22 януари 1992 г., всяка от трите ложи изготвя писмо до Великия майстор на Великата ложа на Югославия Зоран Ненезич, с което изразяват желанието си ВЛЮ да стане майка на „реактивиращата се Велика ложа на България“.
 • На 28 октомври 1992 г. трите ложи, провеждат поотделно събрания с три отделни протокола за избор на делегати за провеждане на Общо събрание за реактивиране на Великата ложа на България.
 • На 10 ноември 1992 г. се провежда заседание на Организационния комитет, който взима следните решения:
 1. Насрочване датата 5 декември 1992 г. за реактивиране на Великата ложа на България, като кръстник ще бъде Великата ложа на Югославия.
 2. Да се обнови стария Устав и гласуват промените в него, за да може да бъде приет за действащ при реактивираната Велика ложа на България.
 3. Да се приемат базисните принципи, постановени през 1929 г. от Обединената велика ложа на Англия.
 4. Избиране на ръководство на Великата ложа на България с Велик майстор Георги Крумов
 • На 5 декември 1992 г. в София е проведен тържествен ритуал, на който Великият майстор на Великата ложа на Югославия Зоран Ненезич внася Светлина във всяка от основаните на 22 януари 1992 г. три български ложи: „Сговор“, „Светлина“ и „Заря“. На същата дата те провеждат Общо учредително събрание. След това Великият майстор Зоран Ненезич внася Светлина и инсталира първата регулярна велика ложа – Великата ложа на България с Велик майстор НУ брат Георги Крумов (3).

Датата 5 декември 1992 г. впоследствие е призната от ОВЛ на Англия за рождена дата и на днешната ОВЛБ.

Случилото се изостря противоречията от страна на Обединените велики ложи на Германия (ОВЛГ) към Великата ложа на Югославия (ВЛЮ). Това оказва влияние и върху отношението на ОВЛГ към новоинсталираната Велика ложа на България, поради което тя отказва да я признае. Същевременно ОВЛ на Германия продължава и постепенно активира дейността си по създаване на свои структури в ориент България, включително, чрез привличане на масони от ложите в състава на Великата ложа на България.

Въпреки, че е поставена в трудни вътрешни и външни условия, Великата ложа на България започва процес на енергично изграждане на новото българско масонство, който се изразява в укрепване на нейните структури, нарастване на броя на приетите нови членове.

Разцепление във Великата ложа на България

На 5 март 1995 г. в София се провежда Отчетна конференция на Великата ложа на България, без дневният й ред да включва избори на нов Велик майстор и Съвет на великите сановници. След като Великият майстор Георги Крумов прочита отчетния доклад, неколцина от участващите в нея се опитват да наложат провеждане на избор на нов Велик майстор и Съвет великите на сановници, да бъдат приети  нов Основен закон на ВЛБ и  нов Правилник за приложението му.

Великият майстор НУ брат Георги Крумов категорично отказва така направеното му предложение и заявява, че тези действия са в грубо нарушение на масонските канони и Конституцията на ВЛБ. По силата на правата, дадени му от Конституцията, той обявява конференцията за закрита и угасява запалената от него Светлина. Заявява, че всички действия, извършени след това, са нерегулярни и нямат никаква сила.

Част от участниците остават в залата. Без да имат това право, провеждат „извънредни“ избори за нов Велик майстор и Велики сановници. Целта им е да се самообявят за „истинската“ ВЛБ с Велик майстор Иван Ставрев. „Самоизбралите“ се по този начин Велик майстор и сановници търсят контакти с ВЛЮ в опит да легитимират себе си и създадената от тях Велика ложа пред Великата ложа майка. На проведените срещи в Белград и София Великият майстор Зоран Ненезич категорично заявява, че той и ВЛЮ стоят зад Великия майстор Георги Крумов и ВЛБ във вида, в който тя е инсталирана от ВЛЮ на 5 декември 1992 г.

Състоянието на своеобразно двувластие – на автентичната и регулярна ВЛБ и самоинсталиралата се ВЛБ – продължава известно време, докато в периода между 1995 г. и 1997 г. самоинсталиралата се ВЛБ престава да бъде публично споменавана. Разбрали, че няма да постигнат целта си, нейните членове се ориентират към преминаване в изгражданите по същото време в ориент България нови структури – ложи под юрисдикцията на Великата ложа на Старите свободни и приети зидари на Германия (ВЛССПЗГ).

 

Създаване на Великата ложа на старите и свободни зидари в България (ВЛССПЗБ)

Основаването на ВЛССПЗБ притича при следната хронология.

 • 29 май 1992 г. – седем български граждани, пребиваващи в гр. Мюнхен, Германия са посветени в масонството в храма на ложа „Лесинг при пламтящата звезда“, която е дъщерна на ВЛССПЗ на Германия. Идеята за приемането на български граждани е на дългогодишния масон, заемал високи постове в немското братство, българинът, Иван Войнов. Тези действия се предприемат паралелно и независимо от действията, предприемани по същото време по линия на Великата ложа на Югославия.
 • На следващият ден, 30 май 1992 г., със специалната санкция на Великия майстор на ОВЛ на Германия Райнер Шике, четирима от новоприетите български братя са повдигнати в майсторска степен, а останалите трима, във втора степен Целта е след завръщането им в България да започне работа по подготовката за инсталиране от ВЛССПЗ на Германия на Велика ложа в ориент България.
 • През месец септември с. г., в ложа „Лесинг при пламтящата звезда“, са приети още двама българи.
 • След около месец, на 24 октомври 1992 г., група немски братя от ложа „Лесинг при пламтящата звезда“, водена от нейния майстор, брат Йохен Мартенс, посещават България. Те провеждат церемония за осветяване в храм на пригоден за целта апартамент в София. След това в него провеждат: ритуал за прием на нов чирак, както и ритуал за повишаване в трета степен на трима калфи. Така броят на приетите за масони в ложа „Лесинг при пламтящата звезда“ българи достига 10 души, от които седем са майстори и трима чираци. Тази група започва своята подготвителна работа за основаване на нова ложа. Основавайки се на далечните си спомени, някои братя, участвали в събитието, твърдят че е било обявено  създаването на т.нар. депутационна ложа.
 • През март 1993 г. е основана ложа „Зора“ като представителна (депутационна) на ложа „Лесинг при пламтящата звезда“, поради което  ще работи под нейно наблюдение. Тя започва работа по привличане на нови членове, превод и подготовка на необходимите документи за инсталиране на пълноценна масонска ложа. Това продължава до лятото на 1994 г.
 • На 24 – 25 юни 1994 г. в България пристига делегация на ложа „Лесинг при пламтящата звезда“, водена от Великия майстор на ВЛССПЗ на Германия Клаус Хорнефер, с цел внасянето на Светлина в ложите „Зора“, „Светлина“ и „Сердика“, които ще работят под юрисдикцията на ВЛССПЗ на Германия. Така са инсталирани:

– ложа „Зора“, ориент София, пат. №1001/24.06.1994 г.;

– ложа „Светлина“, ориент София, пат. №1002/24.06.1994 г.;

– ложа „Сердика“, ориент София, пат. №1003/25.06.1994 г.

Трите ложи започват работа по устава на ложа „Лесинг при пламтящата звезда“, Мюнхен. Дадените им патентни номера са от състава на ВЛССПЗ на Германия. Те са временни и подлежат на връщане след учредяването на новата велика ложа в България.

Общият брой на членуващите към този момент в тези три ложи братя е 44. Едновременно с това активно върви и процесът на  привличане, „присъединяване“, на лица и структури от вече създадената от Великата ложа на Югославия действаща Велика ложа на България.

 • 3 август 1996 г. – делегация на ВЛССПЗ на Германия посещава България и внася Светлина в още две свои дъщерни ложи:

– ложа „Заря“, ориент София, пат. № 1012/ 03.08.1996 г.;

– ложа „Черноморски приятели“, ориент Варна, пат. № 1013/04.08.1996 г.

 • В периода август 1996 г. – март 1997 г. делегации на ложа „Лесинг при пламтящата звезда“ и ВЛССПЗ на Германия посещават ориент България и провеждат разговори относно желанието на българските братя за инсталирането на нова Велика ложа.
 • 10 ноември 1996 г. Петте български ложи, работещи в състава на ВЛССПЗ на Германия, след санкция от страна на Великия майстор Клаус Хорнефер, провеждат общо събрание на което избират за Велик майстор брат Иван Ставрев. Избрани са и Великите сановници на бъдещата „Велика ложа на Старите свободни и приети зидари на България“ (ВЛССПЗ на България).
 • 24 април 1997 г. Избраният за Велик майстор брат Иван Ставрев отправя към Сената на ОВЛ на Германия искане за инсталиране на независима, пълноправна и съвършена велика ложа.
 • 26 април 1997 г. На заседание на Сената на ОВЛ на Германия в гр. Хамбург, по молба на българските братя масони, е взето решение за включване в плана им за работа инсталирането на независима Велика ложа в ориент България „Велика ложа на старите свободни и приети зидари на България“ (ВЛССПЗ на България). За това намерение са уведомени всички велики ложи, с които ОВЛ на Германия има установени официални братски взаимоотношения. Започва необходимата съвместна подготовка, която включва:

– Изготвяне на временен Устав на ВЛССПЗ на България и предоставянето му за одобрение от Конвента на ОВЛ на Германия;

– Подготовка по каноничния ритуал за внасяне на Светлина;

– Провеждане на дарителска акция за набирането на средства за изграждане на храм на българските зидари, към която със значителни средства се присъединяват и немски братя.

 • 20 септември 1997 г. се провежда ритуал за инсталиране на ВЛССПЗ на България с участието на петте инсталирани към момента ложи. Ритуалът се води от Великия майстор на ОВЛ на Германия Райнер Шике и Великия майстор на ВЛССПЗ на Германия Клаус Хорнефер. За Велик майстор на ВЛССПЗ на България е въведен НУ брат Иван Ставрев. Присъстват представителни делегации на Великите ложи на Германия, Австрия, Италия и Гърция. Петте български ложи, работещи до този момент под юрисдикцията на ВЛССПЗ на Германия, връщат патентите за членство в немското масонство и стават съучредителки на ВЛССПЗ на България.
 • С Решение на Софийски градски съд от 21 април 1998 г., съгласно законите на Република България, ВЛССПЗ на България е регистрирана в съдебните регистри като законно функциониращо в страната сдружение с идеална цел. Съдебни регистрации получават и ложите учредителки на ВЛССПЗ на България.
 • Ложи, учредителки на Великата ложа на старите свободни и приети зидари на България, са:

– ложа „Зора“, пат. № 001/20.09.1997 г., ориент София;

– ложа „Светлина“, пат. № 002/20.09.1997 г., ориент София;

– ложа „Сердика“, пат. № 003/20.09.1997 г., ориент София;

– ложа „Заря“, пат. № 004/20.09.1997 г., ориент София;

– ложа „Черноморски приятели“, пат. № 005/20.09.1997 г., ориент Варна.

След започване на своята самостоятелна работа, в периода 1997 г.  –  2000 г. ВЛССПЗ на България инсталира още 7 дъщерни ложи:

– ложа „Мадара“, ориент Шумен, пат. № 006/06.12.1997 г.

– ложа „Дунавска звезда“, ориент Русе, пат. № 007/06.06.1998 г.

– ложа „Морска звезда“, ориент Варна, пат. № 008/15.05.1999 г.

– ложа „Звездата на София“, ориент София, пат. № 009/23.01.2000 г.

– ложа „ТаНакРа“, ориент Добрич, пат. № 010/30.09.2000 г.

– ложа „Проф. Асен Златаров“, ориент София, пат. № 011/04.11.2000г.

– ложа „Мизия“, ориент Плевен, пат. № 012/11.11.2000 г.

Патентните номера са от състава на ВЛССПЗ на България. Така общият брой на ложите, членуващи във ВЛССПЗ на България към този момент, става 12.

През целия този период, 1997 – 2000 г., ВЛССПЗ на България установява официални контакти и получава признание от повече от 35 велики ложи, в т.ч. ОВЛ на Германия, ВЛ на Холандия, Турция, Русия, Гърция, регулярната ВЛ на Югославия, Румъния, Канада, Австралия, както и редица ВЛ от САЩ. Официални делегации и представители на ВЛССПЗ на България вземат участие в множество прояви на Световното братство. Осъществени са редица побратимявания между ложи от състава на ВЛССПЗ на България и ложи от други ориенти.

 

Великата ложа на България продължава да работи

Въпреки и независимо от действията, извършвани, по т.н. „втора линия“, инсталираната на 5 декември 1992 г. регулярна Велика ложа на България продължава да развива дейност, членската й маса нараства, получава признания от чуждестранни велики ложи. Първите са от Великите ложи на щатите Канзас и Илинойс. Особено ценно признание идва от страна на Великата ложа „Алпина“ на Швейцария, официално дадено на 7 юни 1999 г.

Нараства и броят на нейните съюзни ложи с новооснованите:

– ложа „Черноморски приятели“, инсталирана  през 1994 г. с ложа-майка „Сговор“, София.

–  ложа „Балканска звезда“, инсталирана  през 1996 г.

– ложа „Ведър“, инсталирана на 13.01.2000 г.

–  ложа „Яйла“, инсталирана на 11.11.2000 г.

След отпадането на ложа „Черноморски приятели“ от ВЛБ,  към края на 2000 г., в нея остават общо 6 ложи, в които членуват около 200 братя.

През 1997 г. на Общи събрания на Великата ложа последователно са избрани двама велики майстори – първо НУ брат Стоян Райчевски, а към края на същата година (5 декември 1997 г.) – НУ брат Янко Бонев, който остава на поста си до обединението през май 2001 г.

Следващите една-две години, след 1997-ма, годината на инсталирането на ВЛССПЗ на България, са посветени на укрепването на структурите и на двете паралелно съществуващи Велики ложи в ориент България. Както и на усилия за тяхната легитимация в масонския свят.

През лятото на 2000 г. група масони от ВЛБ, водена от Великия майстор Янко Бонев, взема участие в Годишната конференция на Великата ложа „Алпина“. Проведени са срещи и разговори с Великия майстор на ОВЛ на Германия Алфред Коска, Великият секретар на ОВЛ на Англия Джеймс Даниел и други. Обсъдено е положението в ориент България, както и даването от страна на ОВЛ на Англия на признание на ВЛБ. Великият секретар на ОВЛ на Англия, препоръчва ВЛБ да подготви своя апликационна форма за получаване на признание. Същевременно Великият секретар на ОВЛ на Англия подчертава, че те биха препоръчали масонството в България първо да се консолидира по пътя на обединението и тогава ОВЛ на Англия да вземе решение за признаването му. Разговорите на Янко Бонев с Алфред Коска имат много важен опознавателен характер и безусловно допринасят за конструктивната позиция, която по-късно същият възприема по отношение решението на кардиналния за българското масонство въпрос – обединението на двете паралелно съществуващи по това време регулярни велики ложи в ориент България.

 

Разцепление във Великата ложа на старите свободни и приети зидари на България

На 20 септември 2000 г. изтича 3-годишния мандат на Великият майстор и Съвета на Великите сановници на ВЛССПЗ на България. Започва подготовка за Общо отчетно-изборно събрание, което се провежда на 24 ноември 2000 г. Поканени са като гости всички велики ложи, с които ВЛССПЗ на България е в братски отношения. За Велик майстор е избран брат Борислав Сарандев. На следващия ден, в хода на тържествената част от Общото събрание вече Старият велик майстор Иван Ставрев обявява официално резултатът от избора в присъствието на всички участвали в Събранието братя и представители на чуждите велики ложи.

Още не приключило Общото събрание, в редиците на участвалите в него братя възниква напрежение. Това напрежение продължава и след това. Група братя, начело с не получилият мнозинство от гласовете в хода на гласуването, вече стар велик майстор брат Иван Ставрев, инициира действия в противоречие с конституционните и морални норми на Братството – казусът се представя като „юридически“, оспорва се легитимността на избора и упражненото право на глас на участвалите в избора майстори на ложи.

В края на декември 2000 г. Великият майстор на ОВЛ на Германия, НУ брат Алфред Коска, изпраща до ВЛССПЗ на България писмо, с което я уведомява, че ОВЛ на Германия признават за единствено легитимен изборът за Велик майстор на Борислав Сарандев, както и че препотвърждават признанието си за Великата ложа, на която той е Велик майстор.

На 24 декември 2000 г. брат Борислав Сарандев официално встъпва в длъжност като велик майстор, като и принуден да издаде разпореждане за „приспиването“ на „недоволните“ – 5 ложи и братя, сред които и непреизбраният Стар велик майстор, брат Иван Ставрев.

Няколко месеца по-късно – на 8 май 2001 г., Висшият братски съд на ВЛССПЗ на България (регулярната и призната) окончателно изключва 5-те ложи и 17 братя поименно от редиците на ВЛССПЗ на България. Поради това в състава на ВЛССПЗБ остават седем ложи.

Междувременно Иван Ставрев и групиралите се около него недоволни и неудовлетворени са все още само приспани ложи и братя от състава на ВЛССПЗ на България свикват Извънредно общо събрание на 22 март 2001 г., на което се самоинсталират като Велика ложа, приемайки името: Велика ложа на Старите свободни и приети зидари в  България. С това се официализира „разцеплението“ в редиците на ВЛССПЗ на България, завършило с появата на една нерегулярна структура по силата на „нерегулярността на произхода си“.

Обединение на ВЛБ и ВЛССПЗ на България

Едно от най-важните и градивни събития в историята на днешното масонство е обединението на двете равнопоставени велики ложи – ВЛБ с ВЛССПЗ на България, състояло се на 23 април 2001 г. На този ден са подписани Декларация и Споразумителен протокол за обединението на ВЛБ и ВЛССПЗ на България от двамата „легитимни“ и „правоспособни“ велики майстори: на ВЛБ  – Янко Бонев и на ВЛССПЗ на България – Борислав Сарандев. Решението е временно да се запази името ВЛССПЗ на България.

Подготовката и самият акт на обединението стават с най-активното съдействие, съучастие и подкрепа от страна на тогавашните Велики майстори на ОВЛ на Германия – НУ брат Алфред Коска и на Великата ложа „Алпина“ на Швейцария – НУ брат Жан-Жак Суние. Първата документално оформена стъпка е проведената на 11 февруари 2001 г. среща между упълномощени представители на ВЛССПЗБ и ВЛБ, на която се подписва Меморандум за извършване на обединението. В резултат на този акт в ориент България се въздигна една единствена „регулярна и призната велика ложа“ – Великата ложа на старите свободни и приети зидари на България (ВЛССПЗ на България) с Велик майстор Борислав Сарандев и Заместник велик майстор с право на глас  Янко Бонев.

С акта на обединението се поставя точка на всякакви други претенции за „регулярност и признание“ на самоинсталирали се структури, както и за евентуално „обединение“ на неравнопоставени от гледна точка на признака „регулярност на произхода“ паралелно съществуващи формирования, наричащи себе си „велики ложи“. Този акт е отразен и от „Комисията за информация по признанията“ на „Конференцията на Великите майстори на Северна Америка“ от 2004 г., впоследствие и 2005 г.

 

Управленски мандат ноември 2002 – ноември 2004 г.

На 30 ноември 2002 г. ВЛССПЗ на България (регулярната и призната) провежда своето редовно Отчетно-изборно общо събрание. За нов 2 годишен мандат единодушно е преизбран Великият майстор НУ брат Борислав Сарандев, избрани са и останалите ръководни органи. Събранието единодушно потвърждава непоколебимата решимост на ВЛССПЗ на България да не допуска компромиси с принципите на регулярното и признато масонство. Присъствието на значителен брой чуждестранни гости по недвусмислен начин потвърждава нарасналия авторитет на ВЛССПЗ на България и подкрепата на регулярното и признато масонство за нейната политика.

Следващата година ще се запомни с едно събитие, което поставя началото на по нататъшната „консолидация“ на българското масонство. Започва процес на „регуляризация“ на членове и цели ложи от състава на нерегулярната ВЛССПЗ в България в редиците на регулярната Велика ложа – ВЛССПЗ на България. Така на 14 юни 2003 г., съгласно правилата и разпоредбите на регулярното масонство, е проведен ритуал за регуляризация на 5 ложи е значителен брой братя, които на някакъв етап са били отстранени от лоното на регулярното масонство в ориент България, както и такива, които са бивали посвещавани, братя и/или инсталирани ложи в нерегулярна структура, поради недостатъчна информираност или незнание. Това събитие се провежда в присъствието на представители на редица велики ложи.

Поставено е началото на процес на регуляризиране в редиците на ВЛССПЗ на България (впоследствие ОВЛБ) на братя и ложи от нерегулярната ВЛССПЗ в България. Този процес продължи до състоялото се „единение“ (виж по-долу) на двете велики ложи – ВЛССПЗ в България и ОВЛБ на 20.06.2015 г., като продължава и след тази дата.

Като особено важно събитие в най-новата история на българското масонство следва да се изтъкне признанието, което Обединената велика ложа на Англия дава на ВЛССПЗ на България на 10 март 2004 г. В регистрите на ОВЛА тя е вписана с дата на инсталиране – датата на инсталиране на Великата ложа на България, 5 декември 1992 г. Това е още едно категорично доказателство за регулярния произход на последната. Скоро след това последват и признанията от страна на Великата ложа на Шотландия и Великата ложа на Ирландия, което окончателно легитимира ВЛССПЗ на България (ОВЛБ) пред масонския свят. Забележителен е и фактът, че официално ОВЛ на Англия назначава НУ брат Борислав Сарандев за Велик представител на ОВЛА при ВЛССПЗ на България – почетна длъжност, която се дава за особени заслуги в двустранните отношения между двете велики ложи.

На 26 ноември 2004 г. се провежда поредното редовно Отчетно- изборно общо събрание на ВЛССПЗ на България. В доклада си НУ брат Борислав Сарандев изрично подчертава няколко важни за регулярното българско масонство момента: обединението на двете велики ложи – ВЛБ  и ВЛССПЗ на България; консолидацията му, включително по пътя на „регуляризация“ на лица и структури от „нерегулярното“ пространство в редиците на ВЛССПЗ на България; приемането на Стратегия за бъдещото развитие на регулярното Свободно зидарство в България (общество от елитарен тип с философско-интелектуална насоченост).

Отчетният доклад на НУ брат Борислав Сарандев, съдържа важни послания с непреходна и днес значимост. Той заявява:

Ние не сме масова организация и добре осъзнаваме, че Занаятът няма край във времето и че ние сме една скромна брънка от безкрая. Ето защо, в изграждането на нашия регулярен ориент, ние сме избрали постепенния, задълбочен подход.

В регулярния масонски свят са известни множество пристроечни ордени и обреди (appendend bodies)/странични степени (side degrees). Към всички тях ние се отнасяме с уважение и почит. Нашето твърдо решение е, че всички братя майстори, които имат интерес, трябва да могат да се запознаят и работят в съответните ордени и обреди в ориенти с богата традиция, така че един ден да пренесат есенцията на съответното познание в нашия собствен ориент, както и уважението, и братската любов на нашите братя от по-старите ориенти.

Тази наша принципна позиция гарантира задълбоченост в Занаята в цялото му многообразие и избягване на риска от профанизиране на който и да е негов елемент в рамките на ориент България.

Ние имаме и точно изградено отношение към нерегулярните и парамасонски структури в Ориента: уважение към всяка една подобна структура, като работеща за благото на нашата страна, но с ясно очертани граници на регулярност и признание, съобразно световно-приетите принципи и норми. Поради нашата принадлежност към световното регулярно масонство и неговите правила, нашата велика ложа е нямала, няма и няма да има съвместни дейности, с която и да е нерегулярна формация.

Всички тези наши прозрения и постижения биха били немислими без всеотдайността на цялото братство, но и без безкористната братска помощ на световното братство, към което принадлежим.

Редом с ложата-майка на регулярния масонски свят – ОВЛ на Англия, ние вечно ще пазим в сърцата си нашата Велика ложа – майка, ОВЛ на Германия. Вечна следа в нашата памет оставят ВЛ „Алпина“ на Швейцария, ВЛ на Турция, Великият ориент на Италия, ВЛ на Австрия. Винаги ще усещаме и ще разчитаме на Братската подкрепа на НВЛ на Франция, на ВЛ на Холандия, ВЛ на Израел, ВЛ на Люксембург, ВЛ на Испания, ВЛ на Португалия, Северо-американската конференция на великите ложи, всички членове на Синайската конференция и на много други велики ложи, с които сме в братски отношения“.

В хода на Събранието е обявена смяната на името на Великата ложа – от ВЛССПЗ на България тя е преименувана на Обединена велика ложа на България (ОВЛБ), като НУ брат Борислав Сарандев става нейният първи Велик майстор. Така е изпълнено решението, записано в „Споразумителния протокол“ от 23 април 2001 г. за обединението на двете равнопоставени велики ложи, което предвижда двегодишен срок за промяна името на ВЛССПЗБ „с оглед връщане към историческата традиция“.

 

Управленски мандат ноември 2004 – ноември 2008 г.

На Редовното отчетно-изборно общо събрание на ВЛССПЗ на България  (26 ноември 2004 г.) за нов Велик майстор е избран НУ брат Петьо Пенков. По време на неговия първи, след това и втори мандат (преизбран е на 25 ноември 2006 г.), продължава процесът на консолидация на ОВЛБ, в т.ч. и на регуляризация на братя и структури от нерегулярната ВЛССПЗ в България.

През пролетта на 2005 г. на Великият майстор Петьо Пенков взима участие в Годишната конференция на Великите майстори на Северна Америка в Калгари, Канада. На нея е приета Констатация на Комисията по информация за признанията, за статута на ОВЛБ като единствена регулярна масонска сила в ориент България. Сходна преценка Комисията дава и през май 2008 г. след проучване на подробен, изготвен по нейна заръка доклад за състоянието на масонството в България и обсъждане с българската делегация, водена от Великия майстор Петьо Пенков: „ Комисията е удовлетворена, че ОВЛБ работи добронамерено и логично за постигане отново на единение на Свободното зидарство в България и препотвърждава предишните констатации, че Обединената велика ложа на България е единствената велика ложа в ориент България, която отговаря на изискванията за признание“.

На 22 февруари 2007 г. в  София е учредена българската изследователска ложа Quatuor Coronati. Тя е създадена по инициатива на братята от ложа „Светлина София 94“ по подобие на първата в историята на масонството изследователска ложа Quatuor Coronati на Обединената велика ложа на Англия. Нейна първостепенна задача е: „Да изучава историята, символите и легендите на Свободното зидарство“, като се прилага „доказателствен подход, базиран на доказателствен материал“. Като единствена по рода си в България изследователската ложа, Quatuor Coronati има първостепенна роля за  издирване,  проучване, систематизиране и популяризиране на историята на българското масонство. Тя има ключово, незаменимо място в образователната дейност и духовния живот на ОВЛБ.

 

Управленски мандат ноември 2008 – май 2011 г.

На Отчетно-изборното събрание (28 – 29 ноември 2008 г.) за Велик майстор е избран НУ брат Григорий Вазов.

Под неговото ръководство в дейността на ОВЛБ се открояват няколко важни събития:

Като цяло периодът ще се запомни и с редица прояви, издигащи нивото на духовността сред дейността в ложите, постепенното откриване на нравствените ценности масонството пред широката общественост, като:

– „Масонско слово за всички“, подготвено и изнесено от Великия оратор по това време, МУ брат Илия Кожухаров пред аудитория от братя, сестри и техните деца. Това е забележителна извънцеремониална проява на ОВЛБ, свързана и съпътстваща ежегодно провежданите годишни общи събрания на Великата ложа в периода 2009 – 2014 г.

– Концертът „Моцарт Реквием“, в зала „България“, организиран по повод годишнината от инсталирането на ложа „Окото на Хор“, честването на 130-годишнината от първата ложа в България –„Балканска звезда“  и учредената от нея годишна награда „Иван Ведър“, концертът на брат Венцислав Николов в Музикалната академия, организиран от ложа „Светлина“, както и издаденият по този случай компактдиск. По-късно същата ложа издава и компактидск с „Музика от масонски композитори“.

Сред множеството инициативи на отделни ложи са: международният пленер за художници, организиран от ложа „Морска звезда“, спонсорирането на „Софийски музикални седмици“ от ложа „Средец“, Четвъртата международна среща на ложите от Дунавския регион, Международната конференция във Варна под мотото „Началото, камъкът и думата“ и др. Казаното не изчерпва широката палитра съдържателни прояви, инициатива на отделни ложи, станали впоследствие общомасонски прояви, като инициативата на ложа „Ведър“ за организиране на „Летния събор на братята и техните семейства МАСтАр“  и др.

Тук ще добавим и традиционната среща „Бащи и синове“, организирана от ложа „Св Йоан“, чието начало е положено през 2006 г.

 

Управленски мандати май 2011 – май 2017 г.

На редовното Общо отчетно-изборно събрание на ОВЛБ, провело се на 13 май 2011 г., е избран новият Велик майстор – НУ брат Иван Сариев. На събранието, проведено на 30 май 2014 г. той е избран повторно за Велик майстор.

Двата мандата на НУ брат Иван Сариев се характеризират с изключително активните му контакти с братски велики ложи и техните велики майстори, както и с целенасочената политика за организационно и кадрово изграждане на ОВЛБ в центъра и по места. Продължена и доразвита е политиката на консолидация на регулярното масонство в ориент България – инициирането на нови братя в редиците на съществуващи и новоинсталирани ложи, както и вследствие на продължаващия приток на братя и структури от ВЛССПЗ в България.

Друго важно събитие в дейността на ОВЛБ, под ръководството на НУ брат Иван Сариев, е откриването в интернет пространството (март 2017 г.) на новия официален публичен сайт на ОВЛБ.  Сайтът представлява непрестанно обогатявана със стойностни публикации публична медия, представяща същината на масонството с неговата история, философия и значимост за развитието на обществото. Запознава читателите с историята на световното масонство, както и с историята на българското масонство от неговото възникване до 1940 г. Информира за развитието и постиженията на съвременното регулярно масонство, представлявано от ОВЛБ, включително нейния принос за решаване на общозначими за нацията проблеми.

Накратко казано, той е най-представителната визитна картичка на ОВЛБ и регулярното българско масонство. Широко отворен прозорец към широката общественост за разпространяване на духовните масонски ценности.

Най-забележителното събитие в живота на ОВЛБ, с това и за регулярното българско масонство, извършено под ръководството  на НУ брат Иван Сариев, е

единението на ОВЛБ и ВЛССПЗ в България.

Неговата предистория е следната:

–  На 14 декември 2014 г. се провежда Велико общо събрание на ВЛССПЗ в България, на което се взема историческото решение – „нерегулярната и непризната“ ВЛССПЗ в България да се саморазпусне, а нейните членове и ложи да се присъединят към ОВЛБ. Това решение цели да сложи край на нежелано разделение в масонството, настъпило след разцеплението през 2000 г. и последвалото на 21 март 2001 г. „самоинсталиране“ на нерегулярната велика ложа, назовала се Велика ложа на Старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗ в България).

–  Този акт има изключително важни, дългосрочни последици за българското масонство. Той направи възможно да остане в миналото разделението, нежелано от братята, които желаят съхраняване, разрастване и укрепване на истинската братска верига. Необходим, мощен фактор, за това очакваното и желано решение, бе убедеността и решимостта на двамата велики майстори на ОВЛБ и ВЛССПЗ в България – НУ брат Иван Сариев и НУ брат Валери Митков.

–  Тържествената  церемония за извършване на единението, чрез вливане на ложите от нерегулярната ВЛССПЗ в България в регулярната и призната ОВЛБ е проведена на 20.06.2015 г. в хотел „Маринела“ в София при участието на над 1000 братя.

В официалното становище на ОВЛБ е посочено: „С удовлетворение ви информираме, че на 20 юни 2015 г. в ориент София влезе в сила решението на Великото общо събрание на ВЛССПЗБ за нейното закриване. Това доведе до ново структуриране на масонското пространство в България, изразяващо се в консолидация на Регулярното свободно зидарство чрез приобщаване на изповядващите принципите за регулярност масони от ВЛССПЗБ“.

Събитието, освен вътрешен, среща широк отзвук и сред световната братска верига. Актът на единението бе уважен от редица отговорни представители на регулярното световно масонство.

За съжаление, извършеното „единение“ не успява окончателно да реши проблема с нерегулярните структури у нас, поне що се отнася до ВЛССПЗБ, защото негови противници решиха, за пореден път, да „възкресят“ саморазпусналата се ВЛССПЗ в България.

Независимо от формалното приключване на процеса на вливане на ВЛССПЗ в България в ОВЛБ, вратите на ОВЛБ остават отворени за всички, които по една или друга причина са пропуснали голямото събитие, но искрено желаят и, най-важното, имат качествата, необходими да бъдат част от регулярното българско и световно масонство.

Тук е мястото да бъде цитирана констатацията на „Комисията за информация по признанията“ от м. февруари 2016 г. – близо година време след акта на „единението“ – в която се казва дословно: „След много години на преговори на 20 юни 2015 г. бе ратифицирано законодателство, чрез което Великата ложа ССПЗ на България би станала част от Обединената велика ложа на България (ОВЛБ). … Комисията би желала да поздрави ОВЛБ за това монументално постижение, изградено за 15 години и отправя най-добри пожелания за светло бъдеще на Зидарството в България. Има, обаче други групи на масони в България, които искат да станат част от това движение на обединение. Надяваме се, че в близко бъдеще ще можем да докладваме, че цялото Зидарство в България е единено в една велика ложа“.

Изцяло в духа на масонската философия и практика е проведеното на 18 февруари 2016 г. Общо събрание на Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) ОВЛБ. С това се  изпълнява решението на Общото събрание на ОВЛБ от 28 ноември 2015 г. за учредяване и съответно за регистрация на Фондация „Благотворителност и милосърдие“ към СНЦ ОВЛБ.

Управленски мандат май 2017 – октомври 2020 г.

За Велик майстор на ОВЛБ Общото събрание избира НУ брат Искрен Йотов. Сред новоизбраните с първи мандат, преобладават братя от присъединили се към ОВЛБ преди две години братя от саморазпусналата се ВЛССПЗ в България. Това представлява реална стъпка към същинското обединение. По традиция Общото събрание за пореден път е зачетено от голям брой високопоставени представители на велики ложи в братски отношения с ОВЛБ.

Историческо събитие не само за английското, но и за световното масонство, е честването на 300-годишнината от инсталирането на Обединената велика ложа на Англия, състояло се на 31 октомври 2017 г. в Роял Албърт Хол в Лондон. ОВЛБ по достойнство и по личната покана от страна на ВМ на ОВЛА – Негово Кралско Височество Дукът на Кент, е представлявана от нейния Велик майстор, НУ брат Искрен Йотов.

Много показателно за нарасналия авторитет на ОВЛБ като цяло и лично, за нейния Велик майстор, е писмото от 29.11.2017 г. на Великия майстор на ОВЛА. В него той отправя специални благодарности към НУ брат Искрен Йотов за това, че е уважил тържествения ритуал, в който са участвали хиляди масони от Англия и света.

Краят на 2017 г. преминава под знака на четвърт вековния юбилей на регулярното българско масонство, чиято рождена дата е 5 декември 1992 г. Поради това, тържественото честване на 25-та годишнина на ОВЛБ се провежда по време на следващото Редовно общо събрание, на 18 – 19 май 2018 г., вече с широко международно участие. Тържественото честване се провежда в голямата зала на Националната опера и балет, превърната и осветена за масонски храм. Сцената едва побира многобройните чуждестранни гости – над 70 велики майстори и други високопоставени братя предимно от Европа, САЩ и Африка.

Юбилеят е отбелязан с още две прояви.

– Посещение на откритата на 9 май 2018 г. тематична художествена изложба „Духовни пространства“ в галерия „Средец“ на Министерството на културата. Със свои творби на нея се представят художници и скулптори, членове на ОВЛБ.

Пресконференция на Великия майстор Искрен Йотов и валидиране на юбилейна пощенска марка „25 години от създаването на Обединената велика ложа на България“ . Тя се провежда в най-представителния в София масонски храм, като освен НУ ВМ брат Искрен Йотов, в храма присъстват и седем велики майстори на чуждестранни велики ложи. За пръв път в историята на съвременното българско масонство журналисти с кино– и фототехника са поканени в масонски храм.

Автор: Михаил Димитров.

Редактор: Георги Балански.

„Акация 2016“, 2018 г.

В чест на юбилея издателство „Акация 2016“ ЕООД отпечатва труда на МУ брат Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ, „25 години Обединена велика ложа на България“. Книгата е първата по рода си, единствена към този момент по своята пълнота и достоверност, история на ОВЛБ.

За юбилея е създадена и мултимедийната презентация „25 години ОВЛБ“. На 137 стилно оформени страници с кратък текст и снимки са представени основните моменти от историята на Великата ложа. Презентацията е дело на МУ брат Георги Балански, по това време майстор на ложа „Сговор 92“, Зам. председател на СИМП и Цветана Кожухарова.

В края на 2017 г. е предприета много важна стъпка за формалното регламентиране на привнасянето и дейността на т. нар.  „Пристроечни структури“ в ориент България.

С Декрет  от 14.12.2017 г. на Великия майстор, НУ брат Искрен Йотов се официализира дейността на привнесените към момента на издаването му структури на два английски ордена и на Стария и приет Шотландски обред, както и на такива, които биха били привнесени в бъдеще.

Родолюбива проява на ОВЛБ е издигането и откриването на 21 ноември 2019 г. на паметник на Симеон Радев, намиращ се в непосредствена близост до Националния дворец на културата. Той е виден дипломат, историограф и общественик. Един от най-изтъкнатите представители на българското масонство, съществувало до 1940 г. Автор е на над 1400 публикации, сред които най-известен е уникалният му труд „Строители на съвременна България“. Има заслуги за издигане на международния авторитет на българското масонство в чужбина.

Паметникът е дело на напусналия ни на 14. 01.2023 г.  скулптор Янко Бонев, Стар велик майстор на ОВЛБ. Проектът е на арх. Петър Стрясков.

Откриване на паметника на Симеон Радев.

Отляво на дясно: неговият автор, Янко Бонев, Стар велик майстор на ОВЛБ и Искрен Йотов, Велик майстор на ОВЛБ.

На церемонията по откриване на паметника присъстват множество от родолюбиви българи, сред които видни историци, журналисти, политици, дейци на културата, представители на Обединената велика ложа на България. Паметникът е открит от Великият майстор НУ брат Искрен Йотов, който  завършва краткото си приветствено слово със следното пожелание: „Паметникът на Симеон Радев идва да ни подскаже, че ние, българите, също сме едно голямо семейство. И както във всяко семейство, така и в нашето, българското, на всички които носят отговорност за държавните дела – преди всичко политици и държавници, бих пожелал, винаги и по-често да си задават въпроса на Симеон Радев: „Дадох ли нещо на България?“

През своя управленски мандат Великият майстор Искрен Йотов, развива енергична и ползотворна дейност за разширяване и развиване на връзките, за усъвършенстване на взаимодействието на ОВЛБ с регулярните велики ложи по света, за издигане на престижа на ОВЛБ. Той взима лично и като ръководител на българската делегация, участие в редица авторитетни световни масонски форуми, сред които са:

– Три поредни участия на ежегодната Конференция на Великите майстори на масоните в Северна Америка.

– Годишната конференция на Легалната велика ложа на Португалия, провела се на 22 септември 2018 г. в Лисабон. Пред 42 делегации от целия свят, НУ брат Искрен Йотов – Велик майстор на ОВЛБ, е обявен за Почетен велик майстор на Великата ложа на домакините. Във връзка с това тържествено са му връчени нагръден почетен знак и диплом от досегашния Велик майстор на Великата ложа НУ брат Жулио Меиринхос.

–       На 23 март 2019 г. НУ брат Искрен Йотов взема участие в 7-ата Европейска конференция на Великите майстори на регулярните велики ложи – „Монако 2019“.

–       На 2 октомври 2019 г. НУ брат Искрен Йотов е поканен на прием, в качеството си на Велик майстор на ОВЛБ, в Посолството на Федерална република Германия в София. Приемът е бил по повод на Националния празник на Германия – „Денят на германското единство“, който се отбелязва на 3 октомври. Със съгласието на домакините, тук му връчено най-високото немско масонско отличие за чужденци – Почетният знак на Обединените велики ложи на Германия, с което не е награждаван досега друг български свободен зидар.

–       На 9 ноември 2019 г. Великият майстор на ОВЛБ – НУ брат Искрен Йотов е  участвал в Годишната конференция на Великата ложа на Великото херцогство Люксембург. В конференцията са участвали делегации от 19 европейски страни.

–       На 30 ноември 2019 г. делегация на ОВЛБ, водена от Великия майстор брат Искрен Йотов, посещава Коста Рика по случай инсталирането на новия Велик майстор и получаването на признание от страна на ВЛ на Коста.

–       На 28 януари 2020 г. в Тел Авив делегация, водена от Великия майстор Искрен Йотов, взима участие в Годишната конференция на Великата ложа на Държавата Израел и инсталирането на новите й Велик майстор и Велики сановници.

–       Ден по-късно, на 1 февруари 2020 г., НУ брат Искрен Йотов взима участие в отбелязването на 150-годишнината на Символичната велика ложа на Унгария.

–       Великият майстор НУ брат Искрен Йотов взима участие и в редица други международни прояви, като:

◊-  Годишна конференция на Великата ложа на Черна гора (29 септември – ­1 октомври 2017 г.).

◊  Годишна конференция на Великата ложа на Турция (10 и 11 май 2019 г.).

◊  100-годишнина от инсталирането на Великата ложа на Сърбия, Хърватия и Словения (1–2 юни 2019 г.).

◊  Тържествена конференция за 20-годишнината на Великата ложа на Молдова (17 – 19 октомври 2019 г.).

◊  Честването на 100-годишнината на Великата ложа на Панама (14 – 17 ноември 2019 г.).

В края на прегледа на международната дейност на ОВЛБ, към споменатите вече най-високи чуждестранни отличия, присъдени на Великия майстор НУ брат Искрен Йотов – званието Почетен велик майстор на Великата ложа на Португалия и Почетният знак на Обединените велики ложи на Германия, трябва да добавим още едно. Той е носител и на Голямото златно почетно отличие (медал) на Великата ложа на Австрия. То му е присъдено в знак на признателност за неговите особени заслуги за доброто сътрудничество и свързаност на нашите две Велики ложи и по този начин, за силната свързаност на световната масонска верига. Отличието му е връчено от Великия майстор на Великата ложа на Австрия, НУ брат Георг Землер, по време на Тържествен ритуал на Първа степен, проведен след общото събрание на ОВЛБ на 18 май 2019 г. във Варна. На него са присъствали над 30 високопоставени братя от 17 чуждестранни делегации.

 

Управленски мандат октомври 2020 – май 2023 г.

Проведеното на 10 октомври 2020 г. Редовно годишно общо отчетно-изборно събрание избира за Велик майстор НУ брат Николай Божилов, досегашен двукратен Асистент велик майстор на ОВЛБ.

Трайни впечатления оставя обширното изложение на новоизбрания Велик майстор, в което той излага своята управленска програма. Програма, целяща по-нататъшното развитие на Великата ложа, организационното и духовно израстване на регулярното българско масонство. И още, по неговите думи, за съхраняване на същността и опазване на идеалите и традициите на масонството при добре премислен баланс, съобразен и с изискванията на времето, в което живеем. Може да ◊ се каже, че основните, определящи управленски решения на Великия майстор през следващите месеци и години, следват поетапното изпълнението на изложената от него програма.

Първи стъпки в условията на пандемията COVID-19

Необходимо е да се подчертае специално, че НУ Велик майстор Николай Божилов поема ръководството на ОВЛБ в един екстремен, тежък за държавата и нацията световен здравен проблем – развихрящата се пандемия COVID -19. Поради това, за близо две години, нормалния живот и работа на масонското ни братство бяха силно нарушени.

Извънредната ситуация, с каквато досега обществото и масонството не се бяха сблъсквали, изискваше извънредни мерки, полагане на големи управленски усилия, неприсъщи за обичайната дейност на ложите.

През целия управленски мандат, вниманието, усилията и взиманите мерки са ръководени от разбирането за огромната отговорност да не се допусне организираната дейност в братството да стане причина за разпространяване на заразата с COVID-19 и заболяване на братя. Както и за оказване на подкрепа с медицинска помощ, подпомагане на семейства на сериозно пострадали или починали братя, и т.н.

По-нататъшно развитие получава и инициативата на НУ брат Николай Божилов и брат Владимир Костов, „Да бъдем съпричастни и човеколюбиви“, стартирала по време на предишния управленски мандат. Нейната същина е наред с помощта към братята и техните семейства, ОВЛБ да оказва организирана подкрепа и на хора в беда, в неравностойно положение, да подкрепя медицински заведения и др.

Обхватът от дейности и списъка с реален финансов и материален принос на ОВЛБ и Фондация „Благотворителност и милосърдие“, на редица ложи и много братя е дълъг.

Благотворителната, дарителска дейност на ОВЛБ далеч надхвърля границите и потребностите на масонството – тя се разпростира върху широк кръг от хора изпаднали в беда, в подкрепа на множество болници и други медицински заведения.

Специално внимание заслужава сключеното на 6 ноември 2020 г. споразумение между ОВЛБ и Агенцията за социално подпомагане (АСП). Това първо по рода си споразумение на ОВЛБ с държавна институция поставя началото на по-тясно взаимодействие. Споразумението е и значителна стъпка към обявеното на Общото събрание намерение за по-широко отваряне на българското масонство към обществото и неговото подпомагане. В случая и конкретно в областта на здравеопазването, в по-далечен план – за решаване на жизнено важни за нацията ни социални, здравни, образователни, младежки, културни и други дейности, засягащи духовното развитие.

Чрез споразумението за сътрудничество с АСП, Фондация „Благотворителност и милосърдие“, респективно Великата ложа, се поставя началото на националната кампания С грижа за всеки“. Тя се развива във времето с оглед на здравната обстановката в страната и необходимостта от подпомагане на хората изпаднали в беда. Като начало е предвидено да бъдат събрани чрез дарения на братята над 100 000 лв. Постигнатите резултати многократно надхвърлят първоначално заложените цели и периодично се отчитат. Дълъг е списъка от дарения, като едно от първите, извършено чрез Фондация „Благотворителност и милосърдие“ (23 декември 2022 г.) е „Многокомпонентна система за събиране на кръвни съставки“ на стойност 27 480 лв. Тя е дарена на Районният център за трансфузионна хематология в Плевен.

На 6 януари 2021 г. Фондация „Благотворителност и милосърдие“ подписва меморандум за сътрудничество с Националния център по трансфузионна хематология. Въз основа на него тя поема ангажимента да информира своите членове за възможността преболeдувалите COVID-19 да даряват реконвалесцентна плазма, както и да се стимулира това дарителство, възстановяващо здравето на немалко хора и даряващо живот.

Фондация „Благотворителност и милосърдие“ прави значително дарение на Столичната регионална здравна инспекция – „Мобилен ваксинационен център“, автобус, специално оборудван за извършване на ваксинация и необходимия за това предварителен здравен преглед.

За ефикасното осигуряване на здравна консултация и медицински грижи в ОВЛБ е създадена система за братско милосърдие и взаимопомощ, наречена масонска „Виртуална болница“, в която участват братя-лекари.

Списъкът е далеч непълен, но и казаното дотук, дава представа за извършеното от ОВЛБ, както за опазване на здравето и подпомагане на братята, така и като реална грижа за обществото.

Този, първи управленски мандат на НУ брат Николай  Божилов, като Велик майстор се откроява в историята на регулярното българско масонство с редица мащабни дейности и прояви, целящи издигане на

духовността в дейността на братството.

Те са обединени в обявената от Великия майстор в началото на 2021 г. широкообхватна инициатива „Знанието е сила“. Тя цели подобряване на синхрона между установените през годините информационни и образователни средства, както и за създаване на нови такива. Дейности, спомагащи за духовното обогатяване и постепенно израстване, за стимулиране на братята към самоусъвършенстване.

– Взети са редица мерки за подобряване на работата и ефективността на досегашните издания на ОВЛБ – сп. „Зидарски преглед“ и Хрониката, продължава да се обогатява и разширява информацията, която официалния сайт на ОВЛБ  предлага в световната мрежа.

– Активизира се работата на изследователската ложа Quatuor Coronati,  а дейността й по тясно се свързва с целите и задачите на инициатива „Знанието е сила“.

– Организационно развитие и финансово укрепване получава и регистрираната през 2018 г. фирма „Акация 2016“, чийто първоначален  основен предмет на дейност е професионално да извършва жизнено необходимата за Великата ложа издателска дейност. Фирмата създава собствен електронен магазин, който, по-късно, и включен в интернет-платформа „ОВЛБ онлайн“.

Развитието и изпълването с конкретно съдържание на инициативата „Знанието е сила“, логично поражда идеята, впоследствие и проекта, наречен „Дигитална братска верига на ОВЛБ“. Целта е да се обединят всички досега съществуващи вътрешно масонски източници на информация и образователно четиво, силно да се улесни и гарантира възможността за достъп на всеки един брат до този информационен масив. Също така, да бъде създадена възможност за ефективна онлайн дискусионна среда, позволяваща обсъждане на конкретни градежи, теми и специфични проблеми в дейността на ложите при условия, близки до традиционното междуличностно общуване. Създава се и възможност за провеждане на социологически проучвания сред братството.

Реализацията на този проект е създадената

дигитална масонска интернет-платформа „ОВЛБ онлайн“,

която е без аналог сред регулярните велики ложи в Европа. Създадена първоначално за преодоляване на затрудненията в братското общуване поради пандемията COVID-19, следвайки духа на времето – тоталният преход на обществото към дигитални технологии, интернет платформата „ОВЛБ онлайн“ силно улеснява комуникациите във Великата ложа. Тя е закрита и достъп до нея имат само регистрирани, след проверка на правото на достъп, братя. Има и открита част без ограничение на достъпа – това е онлайн-магазин, в който се продават книги и други стоки, предназначени за външни клиенти.

Платформата „ОВЛБ онлайн“ е открита през април 2022 г, а от април 2023 г. е достъпна и от мобилни устройства.

Дейността на ОВЛБ под ръководството на Великия майстор МУ брат Николай Божилов се откроява и с планомерното

отваряне на масонството към широката общественост.

Вече стана дума за първото в историята споразумение между ОВЛБ и Агенцията за социално подпомагане (АСП) (6 ноември 2020 г.). Това е първа стъпка към по-широкото отваряне на българското масонство към обществото и неговото подпомагане.

Внимание заслужават и „Проектите на  Фондация „Благотворителност и милосърдие“ в Бургас и региона  – перспективи и възможности за развитие“. Това са общо пет благотворителни проекта, насочени за подпомагане на духовното, културно и социално развитие на региона.

Един от тях е финансовата подкрепа за възстановяването на Графична база „Тодор Атанасов“, в Морската градина. Целта е тя да се превърне в „Младежки център на изкуствата“.

Бургас е първият, след София град, в който Фондация „Благотворителност и милосърдие“ открива свое представителство. В него хора от академичната общност и бизнеса ще работят с деца и младежи от 12 до 18 години, предавайки им знания и умения, свързани с лидерството. Фондацията е създала и национален проект за младежко лидерско обучение. В изпълнение на дейностите по него, членове на ОВЛБ от цялата страна, доказани в своите професии – лекари, учени, бизнесмени, политици, ще предават своя опит на деца и младежи.

Фондацията ще подпомогне с финансови средства и Центъра за рехабилитация на деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични заболявания. Фондацията ще подкрепя и бургаските университетски центрове: Медицинския университет, Бургаския свободен университет, филиала на Минно-геоложкия университет, който предстои да бъде открит. Наши братя – масони, доценти, професори, академици, ще идват за наша сметка и ще изнасят открити лекции, свързани с тясната специализация на студентите.

В рамките на проекта, в сферата на културата, е взето решение Фондацията да учреди награда на името на големия бургаски музикант Пламен Ставрев. Тя ще се присъжда ежегодно на участник в националния конкурс за песен „Бургас и морето“ – със статуетка и парична премия.

Паралелно с това Великият майстор НУ брат Николай Божилов полага резултатни усилия чрез националните и регионални медии да представя същността на масонското братство и да запознае широката общественост с дейността на ОВЛБ, включително в подкрепа на различни национално значими каузи.

Ето част от тези публични изяви:

–   „Масоните ще помагат по-видимо на обществото, защото не са тайни“. Интервю,  дадено на 24 октомври 2020 г. пред в. 24 часа.

– „Темата за масонството е безбрежна“, интервю от 10.12.2020 г. пред в. „Строител“ .

– НУ брат Николай Божилов представя българското масонство пред внушителната аудитория на Българската национална телевизия в най-гледано вечерно време (18.01.2021 г.).

– „Масонството не е тайно, затворени са само ритуалите“, интервю пред „Болярски новини“, май 2021 г.

– Негов е предговора на книгата, посветена на най-успешния кмет на София, масона инж. Иван Иванов. Издадена е от Фондация „Трейс за хората“.

– Пресконференция, на която Великият майстор и Великият благотворител, МУ брат Атанас Радев, представят петте благотворителни проекта за Бургас на ОВЛБ и фондация „Благотворителност и милосърдие“ (16 май 2021 г.).

– „Създадохме „братска верига” – всеки масон има достъп“, интервю пред 24 часа.

 

По повод на кръглата годишнина от рождението на основоположника на организираната национално-освободителна борба на българите, Г. С. Раковски, Съветът на великите сановници приема програма на ОВЛБ за нейното честване, под патронажа на НУ Велик майстор Николай Божилов. Програмата включва:

– Провеждане на 16 и 17 април 2021 г. на празнични масонски срещи в градовете Сливен и Котел – „По стъпките на възрожденци“. Организатори са ложите „Перлата на Сливен“, ориент Сливен, и „Георги Раковски“, ориент София.

– Провеждане на Национален литературен конкурс с награден фонд 1200 лв., за написване есе на тема „Раковски и свободата“. Конкурсът е обявен от Фондация „Благотворителност и милосърдие“ и ОВЛБ. Разходите по изпълнението на програмата са осигурени от Фондацията, чрез събиране на дарения.

– Написване на цветна диплянка за живота и делото на Раковски. Идеята за диплянка получава своето качествено развитие, чийто краен резултат е появата на високостойностна монография, посветената на живота и делото на великия българин. Нейният автор, МУ брат Илия Кожухаров, създава оригинално изследване, представящо личността на Раковски. На 34 страници, той извайва неговия образ чрез писменото му наследство, допълнено с отзиви на съвременници и съратници, както и на изследователи, чийто безпристрастен прочит и тълкуване на историята не буди съмнение.

Извънредното издание е илюстрация и на високото интелектуално ниво на творческата и образователна дейност в ОВЛБ. То е отпечатано като извънредно „юбилейно“ издание на сп. „Зидарски преглед“, с характерната за списанието глава и герба на ОВЛБ. Предназначено е за разпространение сред широката общественост.  Отпечатан в тираж 1500, извънредният брой е изпратен по списък до всички национални и регионални библиотеки, музеи и читалища като се започне от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Това е първата официална среща на списанието с публика, извън редиците на масонството.

 

ОВЛБ в световната мрежа

Най-съществдена  роля за отваряне на масонството към широката общественост, за нейното достоверно информиране за същността на световното масонско братство и в частност с историята на българското масонство, има официалния сайт на ОВЛБ. Радостното и окуражаващо е, че към него вече се добавят и сайтовете на отделни ложи. Към края на 2022 г. свои сайтове в световната мрежа са открили пет ложи от състава на ОВЛБ.

Сайт на „Сговор 92“

Сайтът на ложа „Сговор 92“ е открит в началото на 2019 г. Към края на 2022 г. на него са публикувани над 240 статии. Основната част от тях  са „изковани“ в работилницата на ложата. Разделите „Масонството у нас до 1940 г.“ и „Издания на ВЛБ“ съдържат архивни публикации от изданията на Великата ложа на България (1917 г.) – фототипни или с наново набран текст. Към днешна дата на сайта са налични теченията на масонските списания „Свободен зидар“ и „Заря“, както и част от броевете на списанията „Зидарски преглед“ и „Полет“. Ложата разполага с пълен дигитален архив на изданията на Великата ложа на България (1917 г.), поради което публикуването на сайта и на останалите книжки продължава. Това съдържание прави сайта на ложата уникален в световната мрежа.

На сайта е представен и „Сборника с градежи на ложа „Сговор 92“„. Първото му издание е от декември 2012 г. То е посветено на 20-та годишнина от внасянето на Светлина в ложата. През 2022 г., излиза осмото поред издание, посветено на 30-годишнината на „Сговор 92“. Обемът на сборника достига 945 страници с формат А4. Сред благотворителните дейности на ложата се откроява учредената ежегодна стипендия за подпомагане и насърчаване развитието на талантливи студенти с открояващи се постижения в овладяването на науката. Тя носи името на акад. Александър Теодоров-Балан, виден учен и преподавател, първоосновател и първи ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”,  Велик майстор на Великата ложа на България (1924-1927 г.).

Сайт на „Долината на Орфей“, ориент Кърджали;

Сайт на „Зора“, ориент София;

Сайт на „Уста Кольо Фичето“, ориент София;

Сайт на „Феникс“, ориент София.

 

Инсталиране на ордена Дьо Моле в България

Инсталирането на юрисдикцията на международния младежки орден „Дьо Моле България“, извършено на 19 ноември 2022 г., е голям успех не само за ОВЛБ, но и за държавата ни. Това е събитие с голяма важност не само за бъдещите попълнения на масонството в България, но и за израстването на млади хора с изявени лидерски качества и умения, от каквито нацията ни има крещяща нужда. Значително по-продуктивно е, ако тази благородна дейност започва още от ранна възраст, когато се формира личността. Успех, който допълнително затвърждава авторитета на Великата ложа и престижа на българското масонство, приближава ни още по-плътно към водещите велики ложи със столетни традиции.

Цялата подготвителна дейност по инсталиране на Ордена е извършена по инициатива и под ръководството на НУ Велик майстор Николай Божилов.

Младежкият Орден „Дьо Моле“ (DeMolay International)  е основан през 1919 г. в Канзас Сити, Мисури, САЩ. Разраснал се като широко разклонена международна организация, Орденът има свои поделения в много държави по света, включително и на Балканския полуостров.

Той е утвърдена международна организация за младежко лидерство, която се стреми да оформя младите мъже като лидери по характер. Да ги подготвя за граждани от най-високо ниво. Орденът „Дьо Моле“ се стреми да възпитава у членовете си извечните морални ценности на човечеството – стремеж към духовно усъвършенстване, синовна обич, другарство, взаимна подкрепа, толерантност, вярност, патриотизъм и др.

Без това да е задължително, Орденът се възприема и като предверие към Ордена на Свободните зидари.

Кратка история за изминатия път, довел до историческото събитие – Инсталиране на юрисдикцията „Дьо Моле България“ :

 • На 2 април 2020 г. за член на „Дьо Моле – Италия“ е приет първия българин – Румен Божилов, син на Великия майстор Николай Божилов.
 • НУ Велик майстор брат Николай Божилов (почетен член на „Дьо Моле“) изпраща на 27.10.2020 г. официално писмо до Върховния съвет на „Дьо Моле – Интернешънъл“ със заявление за създаване на първата Обител на „Дьо Моле“ в юрисдикция България.
 • На 5 юни 2021 г. е проведена официална церемония по инсталиране на Обител „Света София“ с Главен съветник Румен Божилов. Ритуалът се ръководи от МУ брат Лучано Крители.
 • В Бургас е инсталирана Обител „Св. Анастасия“, със спонсор ложа „Петко Йовчев“, от същия град.

В Пловдив е инсталирана Обител „Капитан Петко Войвода – Гарибалдиец“, със спонсор едноименната ложа.

 • На 19 ноември 2022 г. в София, в присъствието на НУ Велик майстор на ОВЛБ брат Николай Божилов и Великият майстор на „Дьо Моле Интернешънъл“, брат Джонатан Селарс, се провежда церемония по инсталиране на юрисдикцията „Дьо Моле България“. За отбелязване е фактът, че гостуването и участието в ритуала на ВМ брат Джонатан Селарс е жест на изключително внимание, защото това е първото му посещение в Европа след неговото избиране на този висок пост. В историческото събитие взимат участие делегации от Германия, Италия, Сърбия, Румъния, Франция, Албания, Гърция както и много братя от ОВЛБ и техните семейства.
 • След като юрисдикцията става факт, Великият майстор Джонатан Селарс и брат Лучано Крители инсталират Румен Божилов като първи Национален майстор съветник.

 

Честване на 30-годишнината на ОВЛБ

През годината на навършване на 30-годишния юбилей на ОВЛБ, най-мащабната и представителна проява, посветена на празника, бе организираната от ложа „Мизия“, ориент Плевен, конференция под надслов „30 години ОВЛБ. Историята през погледа на очевидци“. Тя бе проведена на 11 – 12 ноември 2022 г.

Конференцията е открита с приветствие на НУ Велик майстор брат Николай Божилов. Проведена е в три сесии, на които свои доклади и спомени за различни периоди от развитието на Великата ложа са изнесени от стари велики майстори, стари велики сановници на ОВЛБ, както и изтъкнати гости от ОВЛ на Германия, братя, с голям личен принос за съграждането на българското масонство.

Юбилейната годишнина бе отбелязана и на Редовното общо събрание на ОВЛБ на 3 декември 2022 г., проведено в Старосел.

В годините, когато ОВЛБ чества своите юбилеи, същите годишнини от деня на внасяне на Светлина отбелязват и трите ложи, съоснователки на Великата ложа на България – „Сговор 92“, „Светлина“ и „Заря“. През есенните месеци на 2022 г. всяка от тях отбеляза своята 30-годишнина с традиционния за юбилейни годишнини тържествен ритуал.

В сферата на духовността 30-годишнината на ОВЛБ и на регулярното масонство в България бе ознаменувана и с две открояващи се събития.

➢ Ложа „Сговор 92“ отбеляза своята и на ОВЛБ 30-годишнина с издаването на книгата Малко познати страници от историята на българското масонство до 1940 г.“ Голямоформатна, с висококачествен цветен печат и обем от 336 страници, тя представлява оригинално изследване върху историята на българското масонство до Втората световна война. Книгата е плод на близо 15-годишен изследователски труд на МУ брат Георги Балански, Велик втори надзирател на ОВЛБ и Почетен майстор с особени заслуги към ложа „Сговр 92“. Книгата бе представена на Общото събрание на ОВЛБ на 3 декември 2022 г. Освен в братството тя се продава и в големите книгоразпространителски вериги в страната.

➢ За тържественото честване на  юбилейната годишнина, проведено на 12-13 май 2023 г., ОВЛБ издава книгата „30 години Обединена велика ложа на България“. Нейни автори са МУ брат Михаил Димитров, по това време Стар велик оратор и МУ брат Георги Балански, Велик втори надзирател на ОВЛБ.

В сравнение с първото издание, посветено на 25-годишнината на ОВЛБ, дело на МУ брат Михаил Димитров, новото е с над трикратно по-голям обем. Отличава се с по-широкообхватно историческо представяне, по-детайлно анализиране на дейностите, които изграждат образа на регулярното български масонство през изминалите 30-години. Книгата не само надгражда предното издание с описание и анализ на дейности и събития от живота на ОВЛБ през петте години между двата юбилея. Тя предоставя обновен, детайлизиран и прецизиран цялостен преглед на 30-годишния период – от първите наченки на масонска дейност у нас, през 1991 г., до днес.

Международно сътрудничество и по-нататъшно издигане на авторитета на ОВЛБ

Въпреки ограниченията в световен мащаб, наложени от пандемията COVID-19 през първите месеци от мандата на НУ брат Николай Божилов, като цяло, ОВЛБ отбеляза много силно присъствие на всички основни международни прояви на световното масонство. Развитие получиха редица досега съществуващи контакти и сътрудничество с най-авторитетните в Световното масонство велики ложи, създадени бяха и много нови контакти, установени бяха и множество нови взаимни признания – общо 29 към края на февруари 2023 г. Така, към същата дата, ОВЛБ има признания от 159 велики ложи от цял свят, които са признати и от Обединената велика ложа на Англия.

Ето и някои от открояващите се международни прояви на ОВЛБ през този период.

 • Първо по време, с дългосрочно значение за страната ни международно събитие, е участието на НУ брат Николай Божилов на годишната галавечеря на Ордена „Дьо Моле“ (14 декември 2019 г.). Поканата за участие е резултат на установени през годините близки братски контакти с брат Лучано Крители – Президент на Ордена „Дьо Моле“, Италия. Така е направена първата малка стъпка, която води до голям, с национално значение, успех – на 19 ноември 2022 г. в София е инсталирана юрисдикцията „Дьо Моле България“.
 • От 16 до 19 септември 2022 г. във Виена се провежда конференция на европейските велики майстори. На нея се обсъждат актуални проблеми, стоящи пред всяка от участващите в нея велики ложи, предизвикани от пандемията COVID-19.

Силно впечатление сред участниците в конференцията оставя представения от Великия майстор Николай Божилов българския опит и по-конкретно, реализацията на проекта „Дигитална братска верига“ и портала „ОВЛБ онлайн“.

 • Делегация на ОВЛБ, водена от Великия майстор, участва в проведената на 1 и 2 октомври 2021 г. в Римини, Редовна годишна конференция на Великия ориент на Италия. В нея участват над 1000 братя, сред които и немалко чуждестранни гости.

  В отговор на поднесените от НУ брат Николай Божилов поздравления, Великият майстор на ВОИ, брат Стефано Бизи, изрично подчертава, че отношенията между двете ложи са повече от добри и поддържаме тесни връзки помежду ни. Той очаква и за в бъдеще процесът на сближаване да продължава, а отношенията между двете велики ложи да стават все по-близки.

 • Най-значима през годината международна проява за световното, а и за българското масонство, проведена пред последното тримесечие на 2021 г., е седемнадесетата Световна конференция на регулярните масонски велики ложи. Тя е проведена от 17 до 21 ноември 2021 г. в Берлин. ОВЛБ е представена от НУ Велик майстор брат Николай Божилов. През първия ден на конференцията специално поканени гост-лектори изнасят доклади на теми, засягащи масонството и развитието на човешкото общество. От ОВЛБ, като специален гост-лектор, е поканен НУ Стар велик майстор брат Искрен Йотов, който изнася доклад на тема „Перспективи пред масонството в Източна Европа“. Докладът е посрещнат с изключително уважение и изпратен с овации от присъстващите.
 • На 4 декември 2021 г. в Париж, Франция, в присъствието на делегации и гости от над 50 регулярни велики ложи от Европа, Африка, Америка и Азия, се провежда годишната конференция на Националната велика ложа на Франция (НВЛФ). На нея ОВЛБ е представена от НУ Велик майстор брат Николай Божилов.
 • През последния тримесечен период на 2021 г., Обединената велика ложа на България получава нови признания от чуждестранни велики ложи. Това са Великата ложа на Оклахома – САЩ, Великата ложа на Мейн – САЩ, Великата ложа на Уайоминг – САЩ и Великата ложа на Щата на Сергипе – Бразилия.
 • Потокът от нови признания за ОВЛБ не секва и през летните месеци на 2022 г. Получено е признание от Великата ложа на Исландия, която досега е единствената европейска регулярна велика ложа, с която не е имало разменени признания. Поредицата с признания продължава: от Северна Америка признанието идва от Великата ложа на Невада. От Южна Америка, новите признания са от Великата ложа на Уругвай, Великата ложа на Перу, Великата ложа на Еквадор, Великата ложа Минас Жерайс, Великата ложа на Венецуела.

По установена от години традиция, водеща световна масонска проява с голям международен отзвук, е провежданата в началото на всяка година

Конференцията на великите майстори на масоните в Северна Америка.

Поради факта, че е със свободен достъп за присъствие, тя често се използва от различни нерегулярни структури в опитите им да бъдат забелязани сред регулярното масонско пространства и така да се доберат до някаква форма на легитимация. Така например, практика е техни представители да се присъединяват към официалната снимка на чуждите гости на Конференцията. Подобно участие в общата снимка се използва за вътрешни цели от нерегулярни структури.

Важен момент при всяко провеждане на Конференцията е заседанието на Комисията по информацията за признанията и нейните заключения, за които вече стана дума неведнъж. Необходимо е още да се подчертае, че по правилата за работа и установената практика на Комисията, тя допуска на свои заседания да участват всякакви заинтересовани страни, в т.ч. по спорове в даден ориент.

Вече стана дума, че  такива опити са правени неведнъж през годините от нерегулярни структури в България. Комисията за информация по признанията на Конференцията на великите майстори на масоните в Северна Америка още през далечния февруари на 2005 г., записва в решението си, че: „… единствената ВЛ в ориент България, която отговаря на изискванията за регулярност, е Обединената велика ложа на България“. Това становище се потвърждава през 2015 г. и 2016 г. За периода 2003 – 2006 г. Комисията ежегодно разглежда „случаят България“. От пролетта на 2017 г. до 2022 г., включително, този проблем отпада от дневния й ред и тя не се занимава повече със „случая България“. През 2023 г. обаче, той отново е поставен от нерегулярна структура в България.

През периода 2021 – 2023 г. ОВЛБ, представена от НУ Велик майстор Николай Божилов, участва в поредните три издания на Конференцията на великите майстори на масоните в Северна Америка.

Позицията на ОВЛБ е защитена по най-авторитетен и убедителен начин, а крайният резултат е записан в заключението на Комисията: „Въпросът за регулярното Свободно зидарство в България е бил многократно разглеждан от Комисията (виж 2008 – 2013 г. и 2015 – 2016 г., и по-специално 2016 г. както и притурката към 2008 г.). Обединената велика ложа на България е била определена като регулярна ложа. Не виждаме причина това определение да бъде променяно. Великата ложа на Античния и приет Шотландски обред на България очевидно не покрива изискванията  за признание“.

 

Фондация „Благотворителност и милосърдие“ и други дарителски инициативи на ОВЛБ

Създаването на Фондация „Благотворителност и милосърдие“ е една от забележителните, мащабни стъпки в по-нататъшното израстване на ОВЛБ като национално отговорна, авторитетна обществена институция, която се грижи не само за своите членове и техните семейства. Организация, която активно подпомага обществото чрез множество инициативи и прояви в сферата на благотворителността и милосърдието.

От учредяването й 18 февруари 2016 г. дейността й се осъществява само със средства, осигурени от самата нея, дарения от физически и юридически лица, завещания, лихви от вложения, вещни права и права върху интелектуална собственост, кандидатстване по различни проекти и др.

Ролята и значимостта на Фондацията за благородната кауза, на която е посветена нейната дейност, особено ярко изпъкват по време на мандата на НУ Велик майстор Николай Божилов. Изправени пред огромно здравно предизвикателство, каквото е пандемията COVID-19, Фондацията развива мащабна благотворителна дейност, насочена както към подпомагане на здравната система, така и за грижи, и подкрепа на изпаднали в беда хора – били те наши братя и членове на семействата им или хора, извън братството, за които помощта в тежък момент нерядко може да е и животоспасяваща.

За периода 10.10. 2020 – 9.02.2023 г. са проведени общо 33 дарителски кампании. От събраната сума са извършени целеви дарения за над 300 000 лв.

Благотворителността, спомоществоватемвството и милосърдието са един от трите  възвищени принципа на масонството. Освен чрез Фондацията, всяка една от ложите поема и извършва множество такива човеколюбиви  инициатниви, включинтелно насочени извън братството, в интерес на обществото. През последните години това особено ярко пролича по време на пандемията COVID-19. Информация за част от тях може да се намери и на сайта на ОВЛБ.

Прояви, организирани от ложи

Представянето на дейностите, обогатяващи и осмислящи дейността на братството и организирания живот в ложите за 30-годишен период е непосилна задача. Безчет са проявите, целящи отдаване на почит и признателност към общонационални празници, исторически събития с национално значение, делата на национални герои.

Паметникът на Иван Ведър, съосновател и първомайстор на първата българска ложа „Балканска звезда“, създадена на 18.02.1880 г. в Русе, се намира в родния му град  Разград. Издигнат е на 24 юни 2007 г. по инициатива и с организация на ложа „Лудогорие“. Дарението е  събрано от съюзни ложи и линчи вноски.

Неизброими са съвместно провежданите сбирки и други прояви на ложите, побратимяването им с чуждестранни ложи, участие в международни масонски прояви, организиране на културни, спортни и други прояви. Немалко са проявите, родени по инициатива на дадена ложа, които през годините са се утвърдили като традиционни и общонационални.

Ето някои от тях:

 • Наградата „Иван Ведър“, учредена във връзка със 130-та годишнина на първата българска масонска ложа „Балканска звезда“ (1880 г.).  Присъжда се на масони, българи и чужденци, за съществен принос към развитието и укрепването на масонството в България, за развитието на международните връзки и сътрудничеството между ОВЛБ и другите регулярни велики ложи по света, за утвърждаването на масонските ценности и мисията на масонството у нас и в други ориенти.
 • Конференция „Масонство и общество“. Първото издание на Конференцията стартира на 27 март 2010 г. под името „Бъдещето на човечеството и масонската ценностна система“. Неин домакин е ложа „Мизия“, ориент Плевен. Впоследствие наименованието й е променено на „Масонство и общество“, като тематичната насоченост е запазена. Целите на конференцията съответстват на стремежа към утвърждаването на масонското общество в България и нарастване на авторитета му.
 • Среща „Бащи и синове“. Началото на тази среща е положено през 2006 г. Тя е създадена и се организира от ложа „Св. Йоан“. От 2011 г. срещата се превръща в ежегодна проява, като всяко поредно издание има различен тематичен профил. През 2012 г. за пръв път е проведен и церемониалът „Бащи и синове“. Той е изграден върху идеята за приемствеността между бащите и синовете при работата върху Великия градеж. В срещата, освен братя, участват техни синове и сестри.
 • Февруарски срещи на ложа „Тракия“.От 2010 г. насам ложа „Тракия“, с Майстор на ложата по това време, днес, НУ Велик майстор, брат Николай Божилов, създава и утвърждава популярна, очаквана и силно посещавана проява – ежегодни февруарски срещи, провеждани във Велинград. В срещите участват братя от всички ложи на ОВЛБ и техните семейства. Всяка среща има силно познавателен и образователен характер в дадена, предварително обявена тематична област. Същевременно, срещите осигуряват прекрасни условия за опознаване и сближаване на братята и техните семейства, за незабравими изживявания и отдих.
 • Национална среща на лекарите масони „Семинар Анкх“. По инициатива на отделни ложи през годините са провеждани неофициални срещи на братя масони, събрани по професионална принадлежност – строители, юристи, лекари и др. Сред тях се откроява инициативата за ежегодна Национална среща на лекарите масони, чието начало е поставено по време на мандата на Великия майстор на ОВЛБ НУ брат Петьо Пенков.
 • Масонска „Виртуална болница“. Началото на инициативата, наречена масонска „Виртуална болница“, е поставено през 2018 г., по време на поредното издание на Националната среща на лекарите-масони „Семинар на „Анкх“. Виртуалната болница представлява платформа за братска взаимопомощ, чрез която, посредством разработен и дарен от братя  онлайн каталог, може да бъде оказвано съдействие на заболели братя и техни близки.
 • МАСтАр. Летният събор на братята и техните семейства МАСтАр192 е инициатива на ложа „Ведър“, ориент София.  Ежегодно събира в някой от курортите братя от всички ложги и техните семейства.
 • Откриване на масонската година от Изток“. Организатор ложа „Яйла“, ориент Добрич. Ежегодна проява, септември месец.
 • „Летен орфически церемониал“. Провежда се в местността Белинташ. Организатор ложа „Седемте хълма“, ориент Пловдив. Списъкът може да бъде продължен и с ред други стойностни прояви от живота на българското масонство.

 

Управленски мандат май 2023 г. – май 2026 г.

На проведеното на 12 май 2023 г. Редовно годишно отчетно-изборно събрание на ОВЛБ, досегашният Велик майстор  НУ брат Николай Божилов  бе преизбран с голямо мнозинство да ръководи Великата ложа и през следващия  нов тригодишен мандат.

Избрани бяха и членовете на новия Съвет на великите сановници на ОВЛБ,  Председателите и членовете на Висшия братски съд и комисиите на ОВЛБ.

Работата продължава чрез надграждане на вече постигнатото през предния  управленски мандат.

 

 

Бележки към текста:

(1) Определението „условно казано“ е обосновано, защото действията ВЛССПЗ на Германия

за създаване на свои ложи в България са оказвали силно влияние върху състоянието и организационното укрепване на вече инсталираната регулярна Велика ложа на България. Около 2 години след създаването й в нея се развива процес на разцепление, на миграция на братя, групово и поотделно, към възникващите нови масонски структури. Това продължава до обединението на двете велики ложи през 2001 г. Понятието „условно“ е валидно и поради факта, че самата ВЛЮ е производна на ВЛССПЗ на Германия и ОВЛ на Германия. Следователно ОВЛ на Германия се явява двукратно майка на днешната ОВЛБ, веднъж индиректно и втори път, непосредствено.

(2) Той принадлежи към т.н. франкофонско масонско пространство в отличие от англосаксонското. Няма признание от Обединената велика ложа на Англия.

(3) По-късно Георги Крумов е посветен в югославските структури на Шотландския и Йоркския обреди, които са инсталирани в ориент Югославия в рамките на година-две след инсталирането на самата ВЛЮ.

 

 

към начало