.

Ти майстор масон ли си?

 

Братко, направихме опит, да ти дадем известна представа за естеството и целите на тази масонска степен. Да я разбереш, да живееш с помощта на силата, която тя може да ти даде, да вървиш напред, воден от светлината, която тя съдържа, това означава един нов живот. Има мъже, които се присъединяват към нашето братство и си плащат членския внос до края на живота, но никога не стават истински масони. Има и такива, които никога не са ставали членове на братството, а водят съвършен живот съобразно неговите изисквания. Как ще разбереш, дали си масон?

 

Джоузеф Форт Нютън1 дава отговор на този въпрос.

 

 

 

 

 

 

„Кога един човек става масон?

 • Когато може да погледне към реките, планините и далечния хоризонт с ясно и дълбоко усещане за собствената си незначителност в безкрайното Мироздание и все пак съхрани надежда, вяра и кураж, които стоят в основата на всяка добродетел.
 • Когато проумее, че дълбоко в душата си всеки човек е колкото благороден, толкова и подъл, толкова близък до Бога, колкото и до Дявола, самотен като него самия и жадуващ да научи, да прости и да обича ближния си.
 • Когато се научи да съчувства на човеците в тяхната мъка, дори и когато са изпаднали в грях, защото всеки носи своя тежък кръст.
 • Когато се е научил, как да печели приятели и как да ги задържа.
 • Когато се научи да обича цветята, да върви след птиците без пушка и усети прилив на отдавна забравена радост, ако чуе детски смях.
 • Когато съумее да остане щастлив и весел в условията на робски труд.
 • Когато окичените със звезди корони на дърветата и слънчевите отблясъци от забързан поток завладеят душата му със същата сила, като мисълта за отишло си в отвъдното любимо същество.
 • Когато никой зов на несретник не отмине ухото му без ответ и никоя протегната към него ръка не остане увиснала във въздуха.
 • Когато започне да съзира добро във всяка вяра, помогнала на човека да осъзнае Божественото начало и величествения смисъл на живота, независимо от наименованието й.
 • Когато успее да види нещо повече от кал в крайпътната локва, а в лицето на най-пропадналия – нещо повече от грях.
 • Когато се научи да се моли, да обича, да се надява.
 • Когато е останал верен на себе си, на своя Бог, на своя ближен, със сабя в ръка, за да посрещне злото и с песен в сърцето – радостен, че живее, но без страх да умре!

 

Такъв човек е разкрил единствената истинска тайна на масонството, което то се опитва да даде на целия свят.

 

Масон ли си ти, братко?

 

 1 Джоузеф Форт Нютън (1876 – 1950 г.) е високо образован американски баптистки свещеник, един от петимата признати за водещи в страната.

Той е автор на над 30 книги, като навярно най-известната от тях е „Строителите: история и изследване на масонството“, публикувана през 1914 г. и преведена на множество езици.

 

◊ ◊ ◊

 

Текстът е извадка от книжката „Към майстора масон“, преводно издание от библиотека „Акация“, създадена от брат Емил Вичев, ложа „Княз Александър първи фон Батенберг“, Русе.

С негови лични средства, в периода 2009 – 2013 г., са отпечатани и разпространени безплатно сред братята от ОВЛБ 20 внимателно подбрани преводни книжки с тираж 1000 броя всяка.

Преводът е на брат Павел Главусанов.

Оригиналното издание е на „Информационния център при Великата ложа на Тексас, ритуал A.F.&A.M“. Това са материали от Системата за масонска просвета при Тексаската велика ложа. Отпечатани са през 1959 година.

 

Новото издание от  издателство „Акация 2016“

През 2019 г. издателство „Акация 2016“ отпечата ново издание на четири от книжките от библиотека „Акация“, създадена от брат Емил Вичев.

Това са:

За одобрения за посвещаване  в първа степен търсещ.

За посветения в първа степен чирак.

За калфата .

За майстора масон.

Цената на всяка от книжките е 6 лв. а в комплект – 20 лв.

Получават се от издателство „Акация 2016“.

 

към начало