.

Единение на Българското регулярно масонство – юни 2015

 

 

Едно обстоятелство, което остава в аналите на възобновеното българско масонство след 1992 г. (1) е актът на отцепване на група масони след провелото се на 24 ноември 2000 г.

Общо събрание на ВЛССПЗ на България, която група се обявява за паралелна масонска структура под името ВЛССПЗ в България и която в течение на последните 15 години води самостоятелен живот и осъществява масонска дейност, без да има необходимото признание от практически всички основни Велики ложи в света.Скоро след инсталирането си отделни нейни членове и цели структури започват да преминават/да се вливат обратно в преименувалата се вече Обединена Велика ложа на България (ОВЛБ) ! Този процес продължава с неотслабваща сила до проведеното на 14 декември 2014 г. Велико Общо събрание на ВЛССПЗ в България, на което се взема решение за саморазпускане на Великата ложа и преминаване на нейните ложи в състава на ОВЛБ. Самият акт на „единение“ (2) се извършва на 20 юни 2015 г. на специална церемония, в хода на която 44 ложи от състава на ВЛССПЗ в България се вливат в Обединената Велика ложа на България. На церемонията присъстват представители на редица чужди Велики ложи, в т.ч. Великите майстори на Обединените Велики ложи на Германия, Великата ложа на Русия и Великата ложа на Испания, както и други Велики офицери от редица братски Велики ложи (Турция, Италия, Америка и др.)!

 

Може да се каже, че този акт беше желан и очакван от братствата от двете структури – ВЛССПЗ в България и ОВЛБ от години, но можа да се осъществи едва на посочената по-горе дата, което е едно прекрасно доказателство за нарасналата зрялост на българското братство и желанието му за обединение на усилията в благородното и народополезно дело на масонството като носител на философията, принципите и процедурите на едно зряло „гражданско общество“ от каквото нашето мило Отечество се нуждае в най-висша степен!

С акта на „единение“ регулярното българско масонство може да се гордее със своите повече от 3900 члена, разпределени в повече от 120 ложи!

Нещо повече, то показа, че в името на общото дело ние като граждани на Република България можем и да се обединяваме, а не само да се делим и противопоставяме!

 

Бележки:

1. Виж раздела: “Възобновеното българско масонство след 1992 г.

2. Това е терминът употребен в случая в отличие на „обединение“ тъй като става дума за вливане на една не-регулярна структура (ВЛССПЗ в България) в една регулярна такава (ОВЛБ) в отличие на „обединение“ на две равностойни структури от гледна точка на принципите и порядките възприети в англосаксонското масонско пространство и тези на Обединената Велика ложа на Англия. Виж още под-раздела: „Възобновеното българско масонство след 1992 г.“, където е отбелязано „обединението“ на двете регулярни по това време (2001 г.) структури Великата ложа на България (нова) и ВЛССПЗ на България, преименувала се на Обединена Велика ложа на България в 2004 г.

 

Михаил Димитров, Стар Велик оратор на ОВЛБ

 

* * * *

Интервю на НУ брат Иван Сариев – Велик майстор на ОВЛБ по повод на извършения акт на единение в регулярното масонско пространство.

 

Други поздравления и мнения

 

НУ Брат Валери Митков, Почетен Велик майстор на ОВЛБ

Щастлив съм от това, което се случи за единението на българското масонство

Безкрайно е удовлетворението и щастието ми от това, което се случи на 20 юни за единението на българското масонство. И причината за това е преди всичко в ентусиазма и вдъхновението, което цареше в масонските ни редици по време и след ритуалния акт на неговото осъществяване. Незабравими ще останат и дълбоките вълнуващи следи на братска сърдечност и обич, които този ден остави не само в мен. Той ни донесе и голямата отговорност за съдбата на постигнатото, особено след високата международна оценка за него като исторически факт и пример за всички масони по света.

 

НУ Брат Рюдигер Темплин, Велик майстор на Обединените велики ложи на Германия

Ние сме много горди от това което стана при вас

От името на Великата ложа-майка – Обединените велики ложи на Германия, ви поздравявам за тази тежка работа днес и през годините. Точно в този момент вие трудно ще осъзнаете това какво означава. Но ние сме много горди от това, което стана при вас. Да си спомним думите на предишния федерален канцлер Вили Бранд. Той каза: „Да сме заедно в това, което ни принадлежи!”. Това наистина са философски думи, защото по това време никой не вярваше, че обединението на Германия ще стане реалност. По същия начин ние си мислехме за българския масонски проблем. Но сега ние сме толкова щастливи да ви намерим, да ви видим обединени. Желая ви хармония и ви пожелаваме: Добре дошли в световната верига на масонството!

 

НУ Брат Оскар де Алфонсо Ортега, – Велик майстор на Великата ложа на Испания и Президент на CMI (Интерамериканската масонска конфедерация)

Една изключително добре свършена работа

Днес се чувствам привилегирован масон, защото аз живея с всички тези масони. Ние живеем заедно. Преживяваме исторически момент в световното свободно зидарство. Вчера ние бяхме в Букурещ, а също и днес до известно време. Ние дискутирахме там на срещата на Генералния борд на Световната конференция на регулярните Велики масонски ложи всички тези проблеми, които се срещат в световното масонство, в много части на света. Имаха възможност да представят България като най-доброто решение, което може да се случи тук. Скъпи български Братя, вие сте пример и аз бих искал да ви кажа от името на членовете на Великата ложа на Испания, от името на всички членове на Интерамериканската масонска конфедерация, която не трябва да забравяме, че покрива от Мексико до Чили, включвайки Франция, Португалия и Испания. Говорим за 350 хиляди членове. Пред очите на тези 350 хиляди братя, които представляват 64 Велики ложи, вие свършихте една изключителна работа. Добре свършена!

 

НУ Брат Андрей Богданов, Велик майстор на Великата ложа на Русия

Българското масонство от днешния ден ще заработи два пъти по-силно

Любезни български братя, радвам се, че моята първа масонска визита съвпадна с такова значимо събитие – единението на две големи масонски общности. Когато започна да се запълва залата, мен ме изпълни гордост за българското масонство. През 284-те години руско масонство са преминали много разединения и обединения на масонството. И преди 8 години при нас стана това, което става при вас. Ние се обединихме и вече работим 8 години без тези проблеми. Аз съм уверен, че и българското масонство от днешния ден ще заработи два пъти по-силно. Ние винаги помним, руските масони помнят, че първите български масони, а именно Кирил и Методи са пренесли Светлината, Свещената светлина на писмеността в Русия. Ние искаме да си сътрудничим с Обединената Великата ложа на България. Ние ви чакаме всичките на гости, ние бихме искали всичките наши уважавани ложи да се побратимят с уважаваните ложи от България. Много благодаря и сърдечен привет от руските братя!

 

ВУ Брат Томас Джаксън, Стар Велик секретар на Великата ложа на Пенсилвания и Почетен организационен секретар на Световната конференция на регулярните Велики масонски ложи

Вие сте в позиция да покажете на света какво означава българското масонство

Mоите братя днес извършиха нещо, което е изпълнение на една моя мечта. Аз наистина страдах през годините, срещайки се с вашите Велики сановници и опитвайки се да посреднича за това, което се случи днес. Поздравявам ви всички! Аз просто поздравявам най доброто! Сега вие сте в позиция да покажете да света какво означава българското масонство. За малко да не успея на дойда тук, тъй като бях в Румъния. Аз оценявам високо всички направени усилия да изпратите самолет да ни вземат оттам. Благодаря ви много!

 

НУ Брат Георги Крумов, Стар Велик майстор на ОВЛБ

Един път завинаги този въпрос ще приключим, поне в международен аспект

Днешният ден е едно продължение на това, което започнахме през 1992-ра с всички перепетии, като за едно ново движение. И днешният ден е един от многото дни, в които ще има да решаваме проблеми, така както ги решаваме днес. Радвам се, че тук са хора, които са тръгнали през 92-а – 93-та година заедно с нас и едва сега ги виждаме да се връщат в регулярното масонство. Радваме се, че един път завинаги този въпрос ще приключи, поне в международен аспект. Във вътрешен аспект той няма да приключи.

 

НУ Брат Янко Бонев, Стар Велик майстор на ОВЛБ

Днес нивото на самоосъзнаване е много по-високо от тогава, когато се създаваше масонството в България

Днешният ден е всъщност едно продължение на един принцип, който ние години наред го отстоявахме – за запазване на истинските стойности на регулярните масони. За жалост всички структури, които са извън нашето регулярно пространство и по специално за България, аз лично смятам, че това, че то бе разцепено е изключително лошо за масонството в България. Ето виждате ли всичко в нашата държава се разцепва на две. Няма такова нещо. Както нашата църква е единна и ще бъде винаги единна и призната, така и регулярното масонство, което ние отстоявахме с години, благодарение на строгите принципи, които той изисква от нас, исторически създадени от преди триста години, успяхме да направим така защото на толкова много заблудени братя да им покажем пътя и ги приветстваме в нашия храм с нестихващи ръкопляскания и изправени на крака. Най-голямата ми награда беше за мен, когато аз получих първото писмо от Англия с обръщението „скъпи братко”. Защото всъщност до момента, до който не те признаят в регулярното масонство, ти не си брат. Това много малко хора го разбираха тогава.

Всеки смяташе, че може да променя принципите на масонството и да си прави каквото иска. Такова нещо няма. И ако днес, сега, съм въодушевен, това е, че съм убеден вече, че на хората в България нивото на самоосъзнаването им е на много по-високо ниво от тогава, когато се създаваше масонството в България. В България, продължавам да твърдя, че масонството започна с едно неправилно зачатие. Благодарение на което ние заплащаме всичко това което се случи.

Ние сме противници по принцип на медийните изяви на масонството. Медиите не са нашето пространство, не са пространството, където ние трябва да се хвалим какво сме направили, да се снимаме в медиите. Ние можем пред обществото да излезем само чрез нашите дела.

Няма никога да забравя пак, винаги ще повторя защо на един въпрос, който зададоха журналисти: Защо не допускате журналисти в ложите? Отговорът бе на Великия майстор на Холандия: Вие някога влизали ли сте в утроба?. Тук се ражда нещо, което ще излезе пред обществото, ще се покаже, без да се афишира, какво са направили и какво са способни да направят масоните.

Говори се, по вестници, насам-натам, конспирация – световна, нещо страшно. Това са хора за мен, които осъзнато или неосъзнато, успяха в това време да размият истинските стойности на масонството. Не са това неговите стойности. И затова се радвам, че толкова хора днеска успяха да разберат, заблудени в този лабиринт по пътя към Светлината и да дойдат там където им е мястото. Да видят вътре какво е нашето регулярно пространство, пространството на свободния човешки избор. И, че то не е място където някои могат да решават да променят принципите на масонството.

Едни и същи хора се отделиха първо от Великата ложа на България, едни и същи хора се отделиха след това от ВЛССПЗБ, сега същите тези хора не дойдоха в нашето пространство. След една година-две съм убеден, че те ще заблудят отново 1000 човека. Отново 1000 заблудени. И тогава ние какво трябва да правим? Пак доброжелателно същото. Който пожелае да влезе в регулярното пространство – нашите врати са отворени за него.

 

НУ Брат Петър Балабанов, Стар Велик майстор на ОВЛБ

Идеята за една единна, регулярна масонска ложа в България се осъществи

Единение, присъединяване, обединение, регуляризация…. Всички тези думи се превърнаха в синоними на 20 юни 2015 година. Свидетели бяхме на акт, който не представляваше нищо друго, освен една нова, здрава братска верига, бликаща от радост, братска обич, усмихнати лица и надежда за едно по-добро бъдеще на регулярното масонство в Ориент България. Вълнението на всички бе видимо и доминиращо като чувство. Лично аз не бях се чувствал така, може би от момента на приема ми или от избора ми за Майстор на ложа. Процесът, с крайна дата 20 юни 2015 г., измина дълъг и труден път, осеян с компромиси и от двете страни. Накрая идеята за една единна, регулярна масонска ложа в България се осъществи и братята от ОВЛБ и ВЛССПЗБ, надмогнали трудностите се прегърнаха. Да сте живи и здрави, всички братя – от Ложа „Зора”, Ориент София, с пат. №001 до ложа „Нова Луна”, Ориент София, с пат. №123!

 

ВУ Брат Петър Горновски, Стар Зам. Велик майстор на ОВЛБ

Да живее единното българско масонство!

Скъпи братя, това, което не успях да кажа на вчерашния ни общ празник, беше да ви приветствам с масонския „Великден”, който е такъв, защото е заслуга на общата ни воля, сила и мъдрост. А това което казах в края на ритуала, но може би не се чу или разбра от всички бе това, че след кореспонденция с НУ Велик майстор на Обединените велики ложи на Германия и със знанието на нашия Велик майстор, аз дарих вчера на Масонският музей на ОВЛГ две маслени миниатюри, чийто автор е загинал немски войник на фронта в Македония през есента на 1944 година. Там моят баща, ранен, намира разхвърляни стативи, бои и рисунки на този войник. Реших, че тези прекрасни творби, които в моето семейство бяхме кръстили „Нощ” и „Ден” трябва да принадлежат на немския народ и то точно на братята масони заради високохуманната ни философия, затова че братята от ОВЛГ на 20 септември 1997 г. ни дариха Светлината, затова че изиграха решаваща роля за единението и с посланието „Никога вече война! Искаме синовете ни да живеят в мир и да творят красота на планетата ни и във Вселената!” Да живее единното българско масонство!

21 юни 2015 г.

към начало