.

Символиката на деветия час или за съпричастието към другите

Темата за съпричастието към другите е намерила убедителен израз в масонския тост „За девет часа“. В един момент, когато братята сещат доволството на братското рамо около трапезата, те споменават тези, които са на път, които са болни или имат нужда от някаква помощ, молейки всеки да получи потребното нему. Това е убедително проявление на съчувствието и състраданието, готовността да се сподели радостта и болката на ближния, нуждаещ се от нас. Наричаме го съпричастие с болката и нуждата на другия. Съпричастието е акт на подпомагане на нуждаещите се, но в не по-малка степен е и акт на нашето пречистване и извисяване. В този смисъл, то не само е съзвучно, а и съдържателно се родее с Причастието, учредено като тайнство на Тайната вечеря. Така както причастието в Храма е поемане на частица от Христовата телесност, така и нашето съпричастие към нуждаещите се е телесно пречистване и духовно възвисяване.

Въведение към градеж на брат В. К. (Списание „Зидарски преглед“, книга II, 2009)

 

Световното масонство е създало множество текстове „за девет часа“.

Тук поместваме един от тях, написан от неизвестен английски масон и предоставен на редакцията от брат Борис Китанов, Велик оратор на ОВЛБ. Преводът е на Цветана Кожухарова.

 

Ако в 9 точно се заслушаш,

изправен до трапеза подредена.

Ако сърцето ти внимателно притихне,

в хармония с цялата вселена.

Ще чуеш как от запад и от юг,

енергия добра към теб струи.

Ще чуеш как далечни гласове нашепват:

братко, за мене чест си ти!

 

Защото точно в 9 ние те приветстваме.

Където и да сме на този свят –

извън града, до тебе непосредствено

или във окръг непознат.

С препълнени сърца, с очи изкрящи,

открадваме тоз светъл миг.

За да изпратим своя поздрав искрен

братко, ти бъди честит!

 

Защото ние с теб сме свързани

от връзка вътрешна , велика-

да вдигнем таз масонска чаша,

да пием всички до насита.

Вземете, братя, тоз съюз!

Пазете го като очите!

 

И нека с призива, масонски стар

„Да бъдем винаги честити!’’

да спрем за миг голямото махало,

да се превърнем в единно цяло.

към начало