.

Издания на ОВЛБ

 

Едно от най-забележителните и с дълготрайна значимост постижения на Обединената велика ложа на България е създаването и успешното развитие на двете периодични издания – списание „Зидарски преглед“ и Бюлетина на ОВЛБ, по-късно преименуван на „Хрониката“. Те са предназначени за разпространение само сред ложите от състава на ОВЛБ. За широката общественост ОВЛБ има собствен сайт в световната мрежа.

Списания

Първият опит за създаване на масонско списание е направен през 1997 г., когато е отпечатан един брой на сп. „Светлина“ с редактор Димитър Недков. През 2003 г., под ръководството на Великия майстор Борислав Сарандев, излизат два броя на списание с историческото за българското масонство име „Зидарски преглед“. През есента на 2004 г.  излиза неговият  трети и последен брой.

 

Сп. „Зидарски преглед“, кн. 1/2009 г.

Същинското начало на успешната периодична издателска дейност на ОВЛБ е положено през 2009 г., когато под ръководството на Великия майстор  Григорий Вазов  излиза първият брой на списание „Зидарски преглед“ с главен редактор Илия Кожухаров, по това време Велик оратор на ОВЛБ. През 2012-2013 г. три книжки на списанието излизат под редакцията на Любчо Иванов. След това редакционната подготовка на списанието отново е поета от Илия Кожухаров. От юни  2022 г. отговорен редактор на списанието става Валери Стефанов.

За организация, чиято основна цел е усъвършенстването и духовно израстване на нейните членове, процес, в който образователната работа в ложите има водеща роля, на списание „Зидарски преглед“ се пада отговорната задача да осигурява четиво с висока съдържателна стойност върху историята, философията и същността на масонството с неговите алегории и притчи, символи и древни правила. Да бъде своеобразен извор на извличана и събирана от зората на човешката цивилизация мъдрост, поука и насоки за духовното израстване и нравствено усъвършенстване на братството.

Още първата книжка вдига високо летвата по отношение на съдържателното ниво и полиграфическо качество на списанието. „Зидарски преглед“ дава представа за степента на развитие и зрялост на ОВЛБ, способства за издигане на нейния  авторитет сред световното масонско братство. През  годините „Зидарски преглед“ излиза с периодичност две книжки годишно с по около 200 страници всяка или на тримесечие, в обем от около 100 стр. До момента, януари 2024 г., са излезли 40 книжки с обем 4878 стр.

Сп. „Зидарски преглед“, кн. 21, март 2019 г.,

Сп. „Зидарски преглед“, кн. 40, декември 2023 г.

Списанието е трибуна за разпространяване на най-добро четиво, което създава съвременната масонска мисъл. „Зидарски преглед“ е непресъхващ извор на подбрани според темата на броя фрагменти от трудове на антични, средновековни и съвременни мислители. То е нез

аменим източник на неостаряващо с времето познание и философска мъдрост. „Зидарски преглед“ има значителен принос за осветляване историята на българското масонство от неговото създаване през 1885 г. до закриването на Великата ложа на България през 1940 г. То отразява възникването и развитието на съвременното регулярно българско масонство, представлявано от Обединената велика ложа на България  от 1992 г. насам. През годините поддържа активна обратна връзка с читателите на списанието, търси мнението им при определяне на темите на броевете, редовно публикува техните мнения и препоръки.

„Зидарски преглед“  се откроява и със своето художествено оформление и висококачествен печат.

 

Бюлетинът на ОВЛБ започва да излиза през май 2010 г., като неговите първи броеве се подготвят под ръководството на Великия секретар, А. Л. От април 2012 г. негов главен редактор е Любчо Иванов.

Бюлетин на ОВЛБ, февруари 2019 г.

Хрониката, електронен вестник на ОВЛБ, септември 2019 г.

Хрониката, ноември-декември 2020 г.

Бюлетинът на ОВЛБ е месечно издание с основно предназначение да информира своевременно и подробно бързо нарастващото по численост братство за живота и дейността на ложите в страната, за отминали и бъдещи събития в страната и в международната дейност на ОВЛБ. Също, за актуални и значими прояви на чуждестранни велики ложи.

 

Хрониката – от януари 2024 г.

Оформя се като списание и в електронен вид (pdf файл) се изпраща лично до всеки от членовете на ОВЛБ.Неговото съдържание представлява писана хроника на масонското братство в ОВЛБ. С излезлите до днес (3 април 2023 г.) 87 книжки с общо 4598 страници, Бюлетинът представлява своеобразен летопис на ОВЛБ.

От септември 2019 г. Бюлетинът излиза като електронен вестник на ОВЛБ и се именува „Хрониката“.

От ноември 2020 г. до декември 2021 г. отговорен редактор на „Хрониката“ е Бисер Райнов, а изданието получава обновен съдържателен и графичен облик. Подготовката, редакционната обработка и графично оформление на „Хрониката“, от декември 2021 г., са дело на Любомир Петров.

От април 2022 г. Хрониката се разпространява сред братството чрез платформата „ОВЛБ онлайн“. Тя съдържа и сп. „Зидарски преглед“ в елекронен вариант.

Сайтове

През 2011 г. в световната мрежа се появява първият сайт на ОВЛБ, създаден с активното участие на Иван Сариев, Велик майстор на ОВЛБ.

В края на 2016 г., началото на 2017 г., е разработен изцяло нов сайт – като структура, екранен образ и съдържание, който е активиран в началото на март 2017 г. Негов създател и гл. редактор е Георги Балански.

Официалният сайт на ОВЛБ  е най-представителната визитна картичка на Великата ложа пред българската и световна общественост.

Той изпълнява едновременно информационни и образователни функции, насочени предимно към широката читателска аудитория. Информационно‐новинарската рубрика на сайта разглежда с предимство прояви на ОВЛБ и отделни ложи, които имат отношение, представляват принос с общонационално значение за развитието и усъвършенстването на гражданското общество в България.

Сайтът на ОВЛБ е създаден преди всичко като основен, непрестанно развиван и допълван, компетентен и с проверено съдържание енциклопедичен справочник,  източник на релевантна информация за същността на масонството ‐ неговата история, философия, съдържание, принципи, цели, приноси за общественото развитие, за неговите видни личности  и т.н.

Целите му са предимно образователни и възпитателни. Той спомага за изграждане на верния образ на масонството. Съдържа исторически вярна информация за създаването и развитието на съвременното българско масонство, за историята на масонството по българските земи и в България до Втората световна война. Голяма част от публикациите на сайта са подбрани статии от списание „Зидарски преглед“. Той предлага и редица  публикации от изданията  на Великата ложа на България, основана през 1917 г.

На сайта е публикувана изцяло и книгата „Ритуали, ордени и обреди на англосаксонското масонско пространство и масонството в България“, с автор, Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ, която е най-доброто българско издание на тази тема.

 

Към края на 2023 г. свои открити сайтове имат и ложите:

  • „Сговор 92“, ориент София . Сайтът е  открит в началото на 2019 г.  Към края на 2023 г. той съдържа над 240 публикации. Преобладаващатга част от тях са „изковани“ в работилницата на ложата. Разделите „Масонството у нас до 1940 г“. и „Издания на ВЛБ“ съдържат голяма част от печатните издания на Великата ложа на България (1917 г.), както и продбрани статии от тях. Към посочената  дата на сайта са налични теченията на масонските списания „Свободен зидар“ и „Заря“, както и част от броевете на списанията „Зидарски преглед“ и „Полет“. Качването на останалите книжки продължава.
  • Долината на Орфей“, ориент Кърджали.
  • „Зора“, ориент София.
  • Уста Кольо Фичето“, ориент София.
  • Феникс“, ориент София.

 

Книгоиздаване

Началото на планомерна книгоиздателска дейност в ОВЛБ е поставено през 2009 г. с библиотека „Акация“. Неин създател и издател е Емил Вичев от ложа „Княз Александър I фон Батенберг“, Русе. С негови лични средства, в периода 2009 – 2013 г., са отпечатани и разпространени безплатно сред братята от ОВЛБ 20 книжки с тираж 1000 броя всяка. Заслуга на Емил Вичев е също осигуряването на високо стойностни материали  от чуждестранни автори в областта на масонството, както и привличането за консултант на проф. д-р Клаус Хорнефер, Стар велик майстор на ВЛ на ССПЗ на Германия, Стар велик майстор на Обединената велика ложа на Германия. Проф. Хорнефер е и автор на няколко от книжките. Сред авторите се откроява също името на Андрю Макбрайт с брошурата „Майсторът на ложа – квалификация, задължения, права и правомощия“. Той е английски историк и изтъкнат изследовател на масонството“. Книжката съдържа и обширна анотация от Илия Кожухаров, по това време Велик оратор на ОВЛБ. Заслугата за висококачествения професионален превод на изданията от библиотека „Акация“ е на Павел Главусанов.

През септември 2020 г., както дар за ложите от ОВЛБ, със спомоществователството на Емил Вичев и ложа „Княз Александър I фон Батенберг, Русе, е издаден сборника  „Масонска читанка“, със съставители Август Хорнефер и Клаус Хорнефер. Преводач е Павел Главусанов.

 

 

През годините ОВЛБ има и други печатни издания – книги, годишни алманаси с тематично подбрани градежи на българската масонската мисъл и др.

През 2009 г. излиза книгата на Лъчезар Тодоров „Реактивиране и развитие на съвременното българскко масонство“. През 2012 г. е отпечатано второто издание на книгата „Ритуали, ордени и обреди на англосаксонското масонско пространство и масонството в България“ с автор Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ.

Ложа „Светлина“, София,  през 2001 г. издава  книгата на Димитър Ведър „Свободното зидарство“ (първо издание 1938 г.), ложа „Сговор 92“, София, превежда (брат Божан Христов) и издава през 2005 г. книжката „Масонството – начин на живот“. През 2022 г. ложа „Сговор 92″ издава книгата „Малко познати страници от историята на българското масонство до 1940 г.“ с автор Георги Балански.  Луксозно цветно издание с обем от 336 страници, тя се разпространява и чрез големите книжарници в страната.

 

 

През януари 2018 г. ОВЛБ регистрира собствено издателството „Акация 2016“ ЕООД, което поема  издаването на двете периодични издания „Зидарски преглед“ и „Хрониката“, както и на редица книги.  Сред тях  е „До бялата престилка и след това“. Луксозно издание, представящо историята на ложа „Светлина София 94“. Издадена е по повод 25-та годишнина от внасяне на Светлина в ложата.  Също така и двете издания на историята на ОВЛБ: „25 години Обединена велика ложа на България“ с автор Михаил Димитров и „30 години Обединена велика ложа на България“ с автори Михаил Димитров и Георги Балански.

 

 

 

 

към начало